Provided by: man-db_2.8.7-3_amd64 bug

NAVN

    apropos - søg i manualens sidenavne og beskrivelser

SYNOPSIS

    apropos [-dalv?V] [-e|-w|-r] [-s liste] [-m system[,...]] [-M sti] [-L sprog] [-C fil]
    nøgleord ...

BESKRIVELSE

    Hver manualside har en kort beskrivelse tilgængelig. apropos søger i beskrivelserne efter
    resultater indeholdende nøgleord.

    nøgleord er normalt et regulært udtryk, som om (-r) blev brugt, eller kan indeholde
    jokertegn (-w), eller matche det præcise nøgleord (-e). Ved brug af disse tilvalg kan det
    være nødvendigt at placere nøgleord i citationstegn eller escape (\), de specielle tegn
    der stopper skallen fra at fortolke dem.

    De normale matchregler tillader at match foretages mod sidenavnet og ordgrænser i
    beskrivelsen.

    Databasen der søges i af apropos opdateres af programmet mandb. Afhængig af din
    installation kan dette enten køres af et regelmæssigt cronjob eller skal køres manuelt
    efter at nye manualsider er blevet installeret.

TILVALG

    -d, --debug
       Vis fejlsøgningsinformation.

    -v, --verbose
       Vis uddybende advarsler.

    -r, --regex
       Fortolk hvert nøgleord som et regulært udtryk. Dette er standardopførelsen. Hvert
       nøgleord vil blive matchet mod sidenavnene og beskrivelserne uafhængigt. Programmet
       kan matche enhver del af begge. Matchen er ikke begrænset til ordgrænser.

    -w, --wildcard
       Fortolk hvert nøgleord som et mønster indeholdende jokertegn i skalstil. Hvert
       nøgleord vil blive matchet mod sidenavnene og beskrivelserne uafhængigt. Hvis
       --exact også anvendes, så vil et match kun blive fundet hvis et udvidet nøgleord
       matcher en hel beskrivelse eller sidenavn. Ellers kan nøgleordet også matche på
       ordgrænser i beskrivelsen.

    -e, --exact
       Hvert nøgleord vil blive matchet mod sidenavnene og beskrivelserne.

    -a, --and
       Vis kun punkter som mathcer alle de angivne nøgleord. Standarden er at vise punkter
       som matcher alle nøgleord.

    -l, --long
       Tilpas ikke resultatet til terminalbredden. Normalt vil resultatet blive forkortet
       til terminalbredden for at undgå grimme resultater fra dårligt skrevet NAVN-afsnit.

    -s liste, --sections liste, --section liste
       Søg kun i de angivne manualafsnit. liste er en kolon- eller kommaadskilt liste af
       afsnit. Hvis et punkt i liste er et simpelt afsnit, for eksempel »3«, så vil den
       viste beskrivelsesliste inkludere sider i afsnit »3«, »3perl«, »3x« og så videre;
       mens at hvis et punkt i liste har en udvidelse, for eksempel »3perl«, så vil listen
       kun inkludere sider i den præcise del af manualafsnittet.

    -m system[,...], --systems=system[,...]
       Hvis  dette  system har adgang til andre operativsystemers beskrivelser af
       manualsider, så kan der søges i disse med brug af dette tilvalg. For at søge i
       beskrivelserne for nyt operativsystem bruges tilvalget -m NytOperativsystem.

       Det  specificerede  system  kan  være  en  kombination  af  kommaadskilte
       operativsystemnavne. For at inkludere en søgning i det normale operativsystems
       whatis-beskrivelser, så inkluder systemnavnet man i parameterstrengen. Dette
       tilvalg vil overskrive $SYSTEM-miljøvariablen.

    -M sti, --manpath=sti
       Angiv et alternativt sæt af kolonafgrænsede manualsidehierarkier at søge i. Som
       standard bruger apropos  miljøvariablen $MANPATH, med mindre at den er tom eller
       uangivet, i hvilket tilfælde den vil bestemme en passende manualsti baseret på din
       miljøvariabel $PATH. Dette tilvalg tilsidesætter indholdet af $MANPATH.

    -L sprog, --locale=sprog
       apropos vil normalt bestemme dit lokale sprog med et kald til C-funktionen
       setlocale(3),  som  undersøger  diverse  miljøvariabler,  muligvis  inklusive
       $LC_MESSAGES og $LANG. For midlertidigt at overskrive den afslørede værdi bruges
       dette tilvalg til at supplere en sprog-streng direkte til apropos. Bemærk at det
       ikke vil træde i kraft før søgningen efter sider rent faktisk begynder. Resultatet
       såsom hjælpebeskeden vil altid blive vist i det oprindeligt bestemte sprog.

    -C fil, --config-file=fil
       Brug denne brugerkonfigurationsfil frem for standarden ~/.manpath.

    -?, --help
       Vis en hjælpebesked og afslut.

    --usage
       Vis en kort hjælpebesked og afslut.

    -V, --version
       Vis versionsinformation.

AFSLUT-STATUS

    0   Programkørsel endt uden fejl.

    1   Brugs-, syntaks- eller konfigurationsfilfejl.

    2   Operationel fejl.

    16   Intet blev fundet som matchede de angivne kriterier.

MILJØ

    SYSTEM Hvis $SYSTEM er angivet, vil det have den samme effekt, som hvis den var blevet
       angivet som argument for tilvalget -m.

    MANPATH
       Hvis $MANPATH er angivet, dets værdi er fortolket som den kolonafgrænsede
       manualsides hierarkisøgesti at anvende.

    MANWIDTH
       Hvis $MANWIDTH er angivet, dets værdi bruges som terminalbredden (se tilvalget
       --long). Hvis ikke angivet, vil terminalbredden blive beregnet via brug af værdien
       fra $COLUMNS, en ioctl(2) hvis tilgængelig, ellers bruges reserven 80 tegn, hvis
       alt andet fejler.

    POSIXLY_CORRECT
       Hvis $POSIXLY_CORRECT er angivet, selv som en nul-værdi, vil standardsøgningen
       apropos være som et udvidet regulært udtryk (-r). Nutildags er dette alligevel
       standardopførslen.

FILER

    /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Et traditionelt globalt index-databasemellemlager.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Et FHS-overholdende globalt index-databasemellemlager.

    /usr/share/man/.../whatis
       En traditionel whatis-tekstdatabase.

SE OGSÅ

    man(1), whatis(1), mandb(8)

FORFATTER

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).