Provided by: kdesdk-scripts_19.04.3-0ubuntu1_all bug

NAVN

    cxxmetric - Enkel kildekodemetrik for C og C++

SYNOPSIS

    cxxmetric [fil]

BESKRIVELSE

    cxxmetric tæller antal linjer af kode, kommentarer og mellemrum, og beregner diverse anden
    statistik for hver given kildekodefil. Kildekodefilerne skal være skrevet i C eller C++.

    Værktøjet er en del af KDE's programmeludviklingsmiljø.

FORFATTER

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Forfatter.

[FIXME: source]              7. april, 2003               CXXMETRIC(1)