Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    ebook-convert - ebook-convert

     ebook-convert input_file output_file [options]

    Convert an e-book from one format to another.

    input_file is the input and output_file is the output. Both must be specified as the first
    two arguments to the command.

    The output e-book format is guessed from the file extension of output_file. output_file
    can also be of the special format .EXT where EXT is the output file extension. In this
    case, the name of the output file is derived from the name of the input file. Note that
    the filenames must not start with a hyphen. Finally, if output_file has no extension, then
    it is treated as a directory and an "open e-book" (OEB) consisting of HTML files is
    written to that directory. These files are the files that would normally have been passed
    to the output plugin.

    After specifying the input and output file you can customize the conversion by specifying
    various options. The available options depend on the input and output file types. To get
    help on them specify the input and output file and then use the -h option.

    For full documentation of the conversion system see conversion

    Whenever you pass arguments to ebook-convert that have spaces in them, enclose the
    arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    The options and default values for the options change depending on both the input and
    output formats, so you should always check with:

     ebook-convert myfile.input_format myfile.output_format -h

    Below are the options that are common to all conversion, followed by the options specific
    to every input and output format.

    · INPUT VALGMULIGHEDER

    · OUTPUT VALGMULIGHEDER

    · Udseende og opførelse

    · HEURISTISK BEHANDLING

    · SØG OG ERSTAT

    · STRUKTURDETEKTERING

    · INDHOLDSFORTEGNELSE

    · METADATA

    · FEJLSØG

    --help, -h
       show this help message and exit

    --input-profile
       Vælg  input-profil.  Input-profilen vejleder systemet i hvorledes forskellig
       information i input-dokumentet skal tolkes. F.eks. opløsningsafhængige længder
       (f.eks. pixel-længde). Valgmuligheder er:cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3,
       hanlinv5, illiad, irexdr1000, irexdr800, kindle, msreader, mobipocket, nook, sony,
       sony300, sony900

    --list-recipes
       List builtin recipe names. You can create an e-book from a builtin recipe like
       this: ebook-convert "Recipe Name.recipe" output.epub

    --output-profile
       Specify the output profile. The output profile tells the conversion system how to
       optimize the created document for the specified device (such as by resizing images
       for the device screen size). In some cases, an output profile can be used to
       optimize the output for a particular device, but this is rarely necessary. Choices
       are:cybookg3,   cybook_opus,   default,   generic_eink,   generic_eink_hd,
       generic_eink_large, hanlinv3, hanlinv5, illiad, ipad, ipad3, irexdr1000, irexdr800,
       jetbook5, kindle, kindle_dx, kindle_fire, kindle_oasis, kindle_pw, kindle_pw3,
       kindle_voyage,  kobo,  msreader,  mobipocket, nook, nook_color, nook_hd_plus,
       pocketbook_900, pocketbook_pro_912, galaxy, sony, sony300, sony900, sony-landscape,
       sonyt3, tablet

    --version
       show program's version number and exit

INPUT VALGMULIGHEDER

    Valgmuligheder til styring af behandlingen af input mobi filen

    --input-encoding
       Angiv  tegnsættet  for  kildedokumentet. Hvis denne indstilling vælges, vil
       dokumentets tegnsætsvalg overskrives. Især nyttig til dokumenter, hvor tegnsæt ikke
       er valgt eller har fejlagtige tegnsætsvalg.

OUTPUT VALGMULIGHEDER

    Valgmuligheder til styring af behandlingen af output epub

    --dont-split-on-page-breaks
       Turn off splitting at page breaks. Normally, input files are automatically split at
       every page break into two files. This gives an output e-book that can be parsed
       faster and with less resources. However, splitting is slow and if your source file
       contains a very large number of page breaks, you should turn off splitting on page
       breaks.

    --epub-flatten
       This option is needed only if you intend to use the EPUB with FBReaderJ. It will
       flatten the file system inside the EPUB, putting all files into the top level.

    --epub-inline-toc
       Indsæt en indholdsfortegnelse som vil blive vist som en del af bogens indhold.

    --epub-toc-at-end
       Indsæt indholdsfortegnelsen i enden af bogen istedet for ved begyndelsen.

    --epub-version
       The version of the EPUB file to generate. EPUB 2 is the most widely compatible,
       only use EPUB 3 if you know you actually need it.

    --extract-to
       Extract the contents of the generated EPUB file to the specified directory. The
       contents of the directory are first deleted, so be careful.

    --flow-size
       Split all HTML files larger than this size (in KB). This is necessary as most EPUB
       readers cannot handle large file sizes. The default of 260KB is the size required
       for Adobe Digital Editions. Set to 0 to disable size based splitting.

    --no-default-epub-cover
       Normalt, hvis input-filen ikke har et omslag og du ikke angiver et, vil et standard
       omslag genereres med titel, forfattere, osv. Denne valgmulighed deaktiverer
       genereringen af dette omslag.

    --no-svg-cover
       Anvend ikke SVG (Scalable Vector Graphics) til et e-bogsomslag. Anvend denne
       valgmulighed hvis din EPUB skal anvendes til en enhed som ikke understøtter SVG,
       som f.eks. iPhone eller JetBook Lite. Uden dette fravalg vil disse enheder blot
       vise omslaget som en blank side.

    --preserve-cover-aspect-ratio
       Når et SVG omslag anvendes, vil denne valgmulighed gøre at omslaget skaleres til
       skærmstørrelsen, men stadig bevare aspektforholdet (forholdet mellem bredde og
       højde). Dette betyder at der kan forekomme hvide flader ved siderne eller top og
       bund af illustationen, men det forvrænges. Uden denne valgmulighed vil billedet i
       en del tilfælde blive forvrænget, men skærmen vil fyldes ud.

    --pretty-print
       Hvis angivet, vil uddata-udvidelsesmodulet prøve at oprette uddata, der er så
       læsbart  som  muligt.  Vil  muligvis  ikke  have  virkning  for  visse
       uddata-udvidelsesmoduler.

    --toc-title
       Titel for enhver genereret in-line indholdsfortegnelse.

UDSEENDE OG OPFØRELSE

    Valgmuligheder til styring af udseendet af output

    --asciiize
       Transliterate unicode characters to an ASCII representation. Use with care because
       this will replace unicode characters with ASCII. For instance it will replace
       "Михаил Горбачёв" with "Mikhail Gorbachiov". Also, note that in cases where there
       are multiple representations of a character (characters shared by Chinese and
       Japanese for instance) the representation based on the current calibre interface
       language will be used.

    --base-font-size
       The base font size in pts. All font sizes in the produced book will be rescaled
       based on this size. By choosing a larger size you can make the fonts in the output
       bigger and vice versa. By default, when the value is zero, the base font size is
       chosen based on the output profile you chose.

    --change-justification
       Vælg afsnitsjustering. "left" giver venstremargin. "justify" giver lige margin.
       "original" (standard) - ingen ændring. Bemærk at kun nogle output-formater
       understøtter lige margin.

    --disable-font-rescaling
       Deaktivér alle reskaleringer af skriftsstørrelser

    --embed-all-fonts
       Embed every font that is referenced in the input document but not already embedded.
       This will search your system for the fonts, and if found, they will be embedded.
       Embedding will only work if the format you are converting to supports embedded
       fonts, such as EPUB, AZW3, DOCX or PDF. Please ensure that you have the proper
       license for embedding the fonts used in this document.

    --embed-font-family
       Embed the specified font family into the book. This specifies the "base" font used
       for the book. If the input document specifies its own fonts, they may override this
       base font. You can use the filter style information option to remove fonts from the
       input document. Note that font embedding only works with some output formats,
       principally EPUB, AZW3 and DOCX.

    --expand-css
       By default, calibre will use the shorthand form for various CSS properties such as
       margin, padding, border, etc. This option will cause it to use the full expanded
       form instead. Note that CSS is always expanded when generating EPUB files with the
       output profile set to one of the Nook profiles as the Nook cannot handle shorthand
       CSS.

    --extra-css
       Enten stien til en CSS stylesheet eller rå CSS. Dette CSS vil blive tilføjet til
       stilreglerne fra kildefilen, så de tilsidesætte de oprindelige stilregler.

    --filter-css
       A comma separated list of CSS properties that will be removed from all CSS style
       rules. This is useful if the presence of some style information prevents it from
       being    overridden    on    your    device.    For    example:
       font-family,color,margin-left,margin-right

    --font-size-mapping
       Afbildning fra CSS skriftsnavne til skriftsstørrelser i pkt (typografiske punkter).
       Et  eksempel  valg  er  12,12,14,16,18,20,22,24.  Disse  afbildninger  er
       skriftsstørrelserne for xx-small til xx-large, med den sidste størrelser for store
       skriftsstørrelser. Skrifternes reskaleringsalgoritme anvender disse størrelser som
       målestok. Standardværdien fås fra en output-profil du tidligere har valgt.

    --insert-blank-line
       Håndhæv blank linje (=to linjeskift) mellem afsnit. Valget har ikke effekt på
       kildefiler, som ikke indeholder <p> eller <div> tags.

    --insert-blank-line-size
       Set the height of the inserted blank lines (in em). The height of the lines between
       paragraphs will be twice the value set here.

    --keep-ligatures
       Bevar evt. ligaturer i input-dokumentet. En ligatur er en speciel skrivning af et
       par bogstaver såsom ff, fi, fl et cetera. De fleste e-bogslæsere understøtter ikke
       ligaturer i deres standardskriftstyper og de vil derfor ikke vises korrekt. Som
       standard vil calibre translitterære en ligatur til korresponderende par af normale
       bogstaver. Dette valg bibeholde ligaturer.

    --line-height
       The line height in pts. Controls spacing between consecutive lines of text. Only
       applies to elements that do not define their own line height. In most cases, the
       minimum line height option is more useful. By default no line height manipulation
       is performed.

    --linearize-tables
       Nogle dårligt designede dokumenter anvender tabeller til layout-styring af sidens
       tekstelementer. Når disse dokumenter konverteres, har de ofte tekstelementer som
       løber ud af skærmen eller andre mærkværdigheder. Dette valg vil fjerne tabellen og
       sammensætte tekstelementerne i læserækkefølge.

    --margin-bottom
       Set the bottom margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will
       cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be
       preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin
       settings that take precedence.

    --margin-left
       Set the left margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will
       cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be
       preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin
       settings that take precedence.

    --margin-right
       Set the right margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will
       cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be
       preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin
       settings that take precedence.

    --margin-top
       Set the top margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will
       cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be
       preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin
       settings that take precedence.

    --minimum-line-height
       The minimum line height, as a percentage of the element's calculated font size.
       calibre will ensure that every element has a line height of at least this setting,
       irrespective of what the input document specifies. Set to zero to disable. Default
       is 120%. Use this setting in preference to the direct line height specification,
       unless you know what you are doing. For example, you can achieve "double spaced"
       text by setting this to 240.

    --remove-paragraph-spacing
       Fjern afstand mellem afsnit. Der vælges også et indryk på 1,5em. Spacing removal
       will not work if the source file does not use paragraphs Valget har ikke effekt på
       kildefiler, som ikke indeholder <p> eller <div> tags.

    --remove-paragraph-spacing-indent-size
       When calibre removes blank lines between paragraphs, it automatically sets a
       paragraph indent, to ensure that paragraphs can be easily distinguished. This
       option controls the width of that indent (in em). If you set this value negative,
       then the indent specified in the input document is used, that is, calibre does not
       change the indentation.

    --smarten-punctuation
       Convert plain quotes, dashes and ellipsis to their typographically correct
       equivalents. For details, see https://daringfireball.net/projects/smartypants

    --subset-embedded-fonts
       Subset all embedded fonts. Every embedded font is reduced to contain only the
       glyphs used in this document. This decreases the size of the font files. Useful if
       you are embedding a particularly large font with lots of unused glyphs.

    --transform-css-rules
       Path to a file containing rules to transform the CSS styles in this book. The
       easiest way to create such a file is to use the wizard for creating rules in the
       calibre GUI. Access it in the "Look & feel->Transform styles" section of the
       conversion dialog. Once you create the rules, you can use the "Export" button to
       save them to a file.

    --unsmarten-punctuation
       Konverter dekorative citater, bindestreger og ellipse til deres almindelige
       ækvivalenter.

HEURISTISK BEHANDLING

    Modify the document text and structure using common patterns. Disabled by default. Use
    --enable-heuristics to enable.  Individual actions can be disabled with the --disable-*
    options.

    --disable-dehyphenate
       Analyze hyphenated words throughout the document. The document itself is used as a
       dictionary to determine whether hyphens should be retained or removed.

    --disable-delete-blank-paragraphs
       Fjern tomme afsnit fra dokumentet, når de eksisterer mellem hvertandet afsnit

    --disable-fix-indents
       Turn indentation created from multiple non-breaking space entities into CSS
       indents.

    --disable-format-scene-breaks
       Left aligned scene break markers are center aligned. Replace soft scene breaks that
       use multiple blank lines with horizontal rules.

    --disable-italicize-common-cases
       Søg efter almindelige ord og mønstre der angiver kursiveret tekst og kursiver dem.

    --disable-markup-chapter-headings
       Detect unformatted chapter headings and sub headings. Change them to h2 and h3
       tags. This setting will not create a TOC, but can be used in conjunction with
       structure detection to create one.

    --disable-renumber-headings
       Looks for occurrences of sequential <h1> or <h2> tags. The tags are renumbered to
       prevent splitting in the middle of chapter headings.

    --disable-unwrap-lines
       Unwrap lines using punctuation and other formatting clues.

    --enable-heuristics
       Slå heuristisk behandling til. Dette skal være slået til for heuristisk behandling
       kan finde sted overhovedet.

    --html-unwrap-factor
       Scale used to determine the length at which a line should be unwrapped. Valid
       values are a decimal between 0 and 1. The default is 0.4, just below the median
       line length.  If only a few lines in the document require unwrapping this value
       should be reduced

    --replace-scene-breaks
       Replace scene breaks with the specified text. By default, the text from the input
       document is used.

SØG OG ERSTAT

    Ændre dokumentets tekst og struktur vha. brugerdefinerede mønstre.

    --search-replace
       Path to a file containing search and replace regular expressions. The file must
       contain alternating lines of regular expression followed by replacement pattern
       (which can be an empty line). The regular expression must be in the Python regex
       syntax and the file must be UTF-8 encoded.

    --sr1-replace
       Erstatning som skal erstatte teksten fundet med sr1-search.

    --sr1-search
       Søgemønster (regulært udtryk) som skal erstattes med sr1-replace.

    --sr2-replace
       Erstatning som skal erstatte teksten fundet med sr2-search.

    --sr2-search
       Søgemønster (regulært udtryk) som skal erstattes med sr2-replace.

    --sr3-replace
       Erstatning som skal erstatte teksten fundet med sr3-search.

    --sr3-search
       Søgemønster (regulært udtryk) som skal erstattes med sr3-replace.

STRUKTURDETEKTERING

    Styring af auto-detektion af dokumentets struktur.

    --chapter
       An XPath expression to detect chapter titles. The default is to consider <h1> or
       <h2> tags that contain the words "chapter", "book", "section", "prologue",
       "epilogue" or "part" as chapter titles as well as any  tags  that  have
       class="chapter". The expression used must evaluate to a list of elements. To
       disable chapter detection, use the expression "/". See the XPath Tutorial in the
       calibre User Manual for further help on using this feature.

    --chapter-mark
       Angiv hvordan detekterede kapitler skal fremhæves. Værdien "pagebreak" vil indsætte
       sideskift før kapitler. Værdien "rule" vil indsætte et linjeskift før kapitler.
       Værdien "none" vil deaktivere fremhævningen - og værdien "both" vil bruge både
       sideskift og linjeskift som kapitelfremhævning.

    --disable-remove-fake-margins
       Some documents specify page margins by specifying a left and right margin on each
       individual paragraph. calibre will try to detect and remove these margins.
       Sometimes, this can cause the removal of margins that should not have been removed.
       In this case you can disable the removal.

    --insert-metadata
       Insert the book metadata at the start of the book. This is useful if your e-book
       reader does not support displaying/searching metadata directly.

    --page-breaks-before
       An XPath expression. Page breaks are inserted before the specified elements. To
       disable use the expression: /

    --prefer-metadata-cover
       Brug omslaget fra kildefilen fremfor det angivne omslag.

    --remove-first-image
       Remove the first image from the input e-book. Useful if the input document has a
       cover image that is not identified as a cover. In this case, if you set a cover in
       calibre, the output document will end up with two cover images if you do not
       specify this option.

    --start-reading-at
       An XPath expression to detect the location in the document at which to start
       reading. Some e-book reading programs (most prominently the Kindle) use this
       location as the position at which to open the book. See the XPath tutorial in the
       calibre User Manual for further help using this feature.

INDHOLDSFORTEGNELSE

    Styring af den automatiske generering af indholdsfortegnelsen. Som udgangspunkt vil en
    evt. indholdsfortegnelse i kildefilen blive foretrukket, fremfor en selvgenereret.

    --duplicate-links-in-toc
       When creating a TOC from links in the input document, allow duplicate entries, i.e.
       allow more than one entry with the same text, provided that they point to a
       different location.

    --level1-toc
       XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of
       Contents at level one. If this is specified, it takes precedence over other forms
       of auto-detection. See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.

    --level2-toc
       XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of
       Contents at level two. Each entry is added under the previous level one entry. See
       the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.

    --level3-toc
       XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of
       Contents at level three. Each entry is added under the previous level two entry.
       See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.

    --max-toc-links
       Maksimalt antal isatte henvisninger  i  indholdsfortegnelsen.  Vælg  0  for
       deaktivering.  Standardværdi  er:  50.  Henvisninger  tilføjes  kun  til
       indholdsfortegnelsen hvis mindre end kapitelantal tærsklen.

    --no-chapters-in-toc
       Tilføj ikke auto-detekterede kapitler til indholdsfortegnelsen.

    --toc-filter
       Fjern indgange i indholdfortegnelse med titler, der matcher det valgte regulære
       udtryk. Matchende indgange og alle deres underindgange fjernes.

    --toc-threshold
       Hvis færre end dette antal kapitler er genkendt, bliver henvisninger tilføjet til
       indholdsfortegnelsen. Standardværdi: 6

    --use-auto-toc
       Hvis kildefilen allerede har en indholdsfortegnelse, vil den normalt blive anvendt
       i stedet for den auto-genererede. Med denne indstilling vil den auto-genererede
       altid blive brugt.

METADATA

    Muligheder for at angive metadata i output

    --author-sort
       Forfatterversion anvendt ved sortering.

    --authors
       Angiv forfatterne. Flere forfattere skal separeres ampersand.

    --book-producer
       Angiv bogens bogens producer.

    --comments
       Set the e-book description.

    --cover
       Vælg omslaget via den angivne fil eller URL

    --isbn Angiv bogens ISBN.

    --language
       Vælg sprog.

    --pubdate
       Set the publication date (assumed to be in the local timezone, unless the timezone
       is explicitly specified)

    --publisher
       Set the e-book publisher.

    --rating
       Angiv vurdering. Skal være et heltal i intervallet 1 til 5.

    --read-metadata-from-opf, --from-opf, -m
       Indlæs metadata fra den angivne OPF-fil. Metadata læsning fra denne fil vil
       tilsidesætte metadata i kildefilen.

    --series
       Set the series this e-book belongs to.

    --series-index
       Angiv bogens indeks i denne serie.

    --tags Angiv bogens mærkater. Skal være en kommasepareret liste.

    --timestamp
       Sæt bogens tidsmærke (bliver ikke længere brugt noget sted)

    --title
       Angiv titlen.

    --title-sort
       Titelversion anvendt ved sortering.

FEJLSØG

    Muligheder der kan hjælpe med konverteringsfejlfinding

    --debug-pipeline, -d
       Gem output fra forskellige trin i konverteringen til den valgte mappe. Nyttig,
       såfremt du er usikker på, hvornår i konverteringen en given fejl sker.

    --verbose, -v
       Level of verbosity. Specify multiple times for greater verbosity. Specifying it
       twice will result in full verbosity, once medium verbosity and zero times least
       verbosity.

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal