Provided by: help2man_1.47.11_amd64 bug

NAVN

    help2man - opret en simpel manualside

SYNOPSIS

    help2man [TILVALG]... KØRBAR

BESKRIVELSE

    »help2man« opretter en manualside fra »--help« og »--version«.

    -n, --name=STRENG
       beskrivelse for NAVN-paragraffen

    -s, --section=SEKTION
       sektionsnummer for manualsiden (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEKST
       navn på manualside (brugerkommandoer, ...)

    -S, --source=TEKST
       programmets oprindelse (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=STRENG
       Vælg sprog (standard »C«)

    -i, --include=FIL
       inkluder materiale fra »FIL«

    -I, --opt-include=FIL
       inkluder materiale fra »FIL«, hvis den findes

    -o, --output=FIL
       send resultat til »FIL«

    -p, --info-page=TEKST
       Texinfo-manualens navn

    -N, --no-info
       Udelad henvisning til Texinfo-manual

    --help udskriv denne hjælpebesked og afslut

    --version
       udskriv versionsnummer og afslut

    KØRBAR skal understøtte tilvalgene »--help« og »--version« og sende deres resultat til
    standardud, dog kan alternativer angives via:

    -h, --help-option=STRENG
       hjælpetilvalgsstreng

    -v, --version-option=STRENG
       versionstilvalgsstreng

    --version-string=STRENG
       versionstreng

    --no-discard-stderr
       inkluder stderr når tilvalgsuddata fortolkes

    Rapporter fejl til <bug-help2man@gnu.org>.

    Ophavsret 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012,
    2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc. Dette er et frit program; se
    kildekoden for kopieringsbetingelser. Der gives INGEN garanti; end ikke for SALGBARHED
    eller EGNETHED FOR ET BESTEMT FORMÅL.

INKLUDERINGSFILER

    Yderligere materiale kan inkluderes i de oprettede uddata med --include og --opt-include
    tilvalgene. Formatet er simpelt:

      [afsnit]
      tekst

      /mønster/
      tekst

    Blokke med ordret *roff-tekst indsættet i resultatet enten i begyndelsen af det angivne
    [afsnit] (versalfølsom), eller efter en paragraf der matcher /mønster/.

    Mønstre bruger Perls normale udtrykssyntaks og kan følges af i, s eller m modifikationer
    (se perlre(1)).

    Linjer før det første afsnit eller mønster, som begynder med »-« behandles som tilvalg.
    Alt andet ignoreres i stilhed og kan bruges for kommentarer, RCS-nøgleord og lignende.

    Rækkefølgen for afsnit (for dem inkluderet) er:

      NAVN
      SYNOPSIS
      BESKRIVELSE
      TILVALG
      MILJØ
      FILER
      EKSEMPLER
      andet
      FORFATTER
      FEJLRAPPORTER
      OPHAVSRET
      SE OGSÅ

    Alle [NAVN] eller [SYNOPSIS] afsnit der fremgår af inkluderingsfilen vil erstatte, hvad
    der ellers ville blive automatisk oprettet (selvom du stadig kan overskrive dette med
    --name hvis ønsket).

    Andre afsnit er foranstillet til det automatisk fremstillede for standardafsnittene
    angivet ovenfor, eller inkluderet i andet (over) i rækkefølgen de blev mødt  i
    inkluderingsfilen.

    Placering af tekst inden i afsnittet kan eksplicit blive efterspurgt ved at bruge
    syntaksen [<afsnit], [=afsnit] eller [>afsnit] til at erstatte den ekstra tekst før, i
    stedet for, eller efter standarduddata respektivt.

TILGÆNGELIGHED

    Den seneste version af denne distribution er tilgængelig på nettet fra:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

FORFATTER

    Skrevet af Brendan O'Dea <bod@debian.org>

SE OGSÅ

    Den fulde dokumentation for help2man vedligeholdes som Texinfo-manual. Hvis info og
    help2man programmerne er korrekt installeret på din side, bør kommandoen

       info help2man

    give dig adgang til hele manualen.