Provided by: man-db_2.8.7-3_amd64 bug

NAVN

    lexgrog - fortolk hovedfilsinformation i manualsider

SYNOPSIS

    lexgrog [-m|-c] [-dfw?V] [-E kodning] fil ...

BESKRIVELSE

    lexgrog er en implementering af det traditionelle “groff guess”-redskab i lex. Det læser
    listen med filer på kommandolinjen som enten manualsidekildefiler eller præformaterede
    “cat”-sider, og viser deres navn og beskrivelse som brugt af apropos og whatis, listen med
    forhåndsbehandlede filtre krævet af manualsiden før den sendes til nroff eller troff,
    eller begge.

    Hvis inddata er dårligt formateret vil lexgrog vise “parse failed”; dette kan være nyttigt
    for eksterne programmer, som skal kontrollere manualsider for korrekthed. Hvis en af
    lexgrog's inddatafiler er “-”, så vil det læse fra standardinddata; hvis nogle af
    inddatafilerne er komprimeret, så vil en udpakket version blive læst automatisk.

TILVALG

    -d, --debug
       Vis fejlsøgningsinformation.

    -m, --man
       Fortolk inddata som kildefiler for manualsider. Dette er standarden hvis hverken
       --man eller --cat er angivet.

    -c, --cat
       Fortolk inddata som præformaterede manualsider (“cat pages”). --man og --cat kan
       ikke angives simultant.

    -w, --whatis
       Vis navnet og beskrivelsen fra manualsidens teksthoved, som brugt af apropos og
       whatis. Dette er standarden hvis hverken --whatis eller --filters er angivet.

    -f, --filters
       Vis listen med filtre krævet for at forbehandle manualsiden før formatering med
       nroff eller troff.

    -E kodning, --encoding kodning
       Overstyr det gættede tegnsæt for siden til encoding.

    -?, --help
       Vis en hjælpebesked og afslut.

    --usage
       Vis en kort hjælpebesked og afslut.

    -V, --version
       Vis versionsinformation.

AFSLUT-STATUS

    0   Programkørsel endt uden fejl.

    1   Fejl i anvendelse.

    2   lexgrog mislykkedes i at fortolke en eller flere af dets inddatafiler.

EKSEMPLER

     $ lexgrog man.1
     man.1: "man - an interface to the on-line reference manuals"
     $ lexgrog -fw man.1
     man.1 (t): "man - an interface to the on-line reference manuals"
     $ lexgrog -c whatis.cat1
     whatis.cat1: "whatis - display manual page descriptions"
     $ lexgrog broken.1
     broken.1: parse failed

WHATIS-FORTOLKNING

    mandb (som bruger den samme kode som lexgrog) fortolker afsnittet NAME øverst for hver
    manualside på udkig efter navne og beskrivelser for funktionerne dokumenteret i hver.
    Selvom fortolkeren er ret så tolerant, da den skal håndtere et antal forskellige
    formularer, som historik er blevet anvendt, så kan den fejle i sit udtræk af den krævede
    information.

    Når det traditionelle makrosæt man anvendes, så ser et korrekt NAME-afsnit cirka sådan her
    ud:

       .SH NAME
       foo \- program til udførsel

    Nogle manualsøgere kræver at ‘\-’ to er præcis som vist; mandb er mere tolerant, men af
    kompatibilitetsårsager er det alligevel en god ide at bevare skråstregen.

    På den venstre side, kan der være flere navne, adskilt af kommaer. Navne indeholdende
    mellemrum vil blive ignoreret for at undgå patologisk opførsel på bestemet forkert
    udformet NAME-sektioner. Teksten på den højre side er fri, og kan spredes over flere
    linjer. Hvis flere funktioner med forskellige beskrivelser bliver dokumenteret på den
    samme manualside, så bruges den følgende form:

       .SH NAME
       foo, bar \- programmer til at gøre noget
       .br
       baz \- program til ikke at gøre noget

    (En makro som starter et nyt afsnit, såsom .PP, kan bruges i stedet for break-makroen
    .br.)

    Når der bruges det BSD-afledte mdoc-makrosæt, så ligner en korrekt NAME-sektion noget
    lignende dette:

       .Sh NAVN
       .Nm foo
       .Nd program der skal udføre noget

    Der er flere gængse årsager til at whatis-fortolkning mislykkes. Nogle gange erstatter
    forfattere af manualsider ‘.SH NAME’ med ‘.SH MYPROGRAM’, og så kan mandb ikke finde
    afsnittet hvorfra informationen, den har brug for, skal udtrækkes. Undertiden inkluderer
    forfatteren  et NAVNE-afsnit, men placerer fri-form tekst der frem for ‘name \-
    beskrivelse’. Dog bør enhver syntaks der ligner ovenstående blive accepteret.

SE OGSÅ

    apropos(1), man(1), whatis(1), mandb(8)

NOTER

    lexgrog forsøger at fortolke filer der indeholder .so-forespørgsler, men vil kun kunne
    gøre det korrekt hvis filerne er korrekt installeret i et manualsidehierarki.

FORFATTER

    Koden brugt af lexgrog til at skanne manualsider blev skrevet af:

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

    Colin Watson skrev den aktuelle inkarnation af kommandolinjebrugerfladen, samt denne
    manualside.