Provided by: man-db_2.8.7-3_amd64 bug

NAVN

    man - en grænseflade til referencemanualerne på nettet

SYNOPSIS

    man [-C file] [-d] [-D] [--warnings[=advarsler]] [-R kodning] [-L sprog] [-m system[,...]]
    [-M sti] [-S vis] [-e udvidelse] [-i|-I] [--regex|--wildcard] [--names-only] [-a] [-u]
    [--no-subpages]  [-P  tekstviser] [-r prompt] [-7] [-E kodning] [--no-hyphenation]
    [--no-justification] [-p streng] [-t] [-T[enhed]] [-H[browser]] [-X[dpi]] [-Z] [[afsnit]
    side[.afsnit] ...] ...
    man -k [apropos tilvalg] regexp ...
    man -K [-w|-W] [-S vis] [-i|-I] [--regex] [afsnit] term ...
    man -k [apropos tilvalg] regexp ...
    man -l [-C fil] [-d] [-D] [--warnings[=advarsler]] [-R kodning] [-L sprog] [-P tekstviser]
    [-r prompt] [-7] [-E kodning] [-p streng] [-t] [-T[enhed]] [-H[browser]] [-X[dpi]] [-Z]
    fil ...
    man -w|-W [-C fil] [-d] [-D] side ...
    man -c [-C fil] [-d] [-D] side ...
    man [-?V]

BESKRIVELSE

    man er systemets manuelle tekstviser. Hver side-parameter sendt til man er normalt navnet
    på et program, et redskab eller en funktion. manualsiden associeret med hvert af disse
    parametre findes så og vises. afsnit, hvis angivet, vil dirigere %man til kun at kigge i
    det afsnit af manualen. Standardhandlingen er at søge i alle de tilgængelige afsnit, der
    efterfølger den prædefinerede rækkefølge ("1 n l 8 3 2 3posix 3pm 3perl 3am 5 4 9 6 7" som
    standard, med mindre overskrevet af direktivet SECTION i /etc/manpath.config), og at vise
    kun den første side fundet, selv hvis side findes i flere afsnit.

    Tabellen nedenfor viser section-antallet af manualen efterfulgt af typen af sider de
    indeholder.

    1  Kørbare programmer eller skalkommandoer
    2  Systemkald (funktioner stillet til rådighed af kernen)
    3  Bibliotekskald (funktioner i programbiblioteker)
    4  Specielle filer (normalt fundet i /dev)
    5  Filformater og konventioner f.eks. /etc/passwd
    6  Spil
    7  Diverse (inklusive makropakker og konventioner), f.eks. man(7), groff(7)
    8  Kommandoer til systemadministration (normalt kun for root)
    9  Kernerutiner [Ikkestandard]

    En manualside består af flere afsnit.

    Konventionelle afsnitsnavne inkluderer NAVN, SYNOPSIS,  KONFIGURATION,  BESKRIVELSE,
    TILVALG, AFSLUT-STATUS, RETURVÆRDI, FEJL, MILJØ, FILER, VERSIONER, KONFORMERER TIL, NOTER,
    FEJL, EKSEMPEL, FORFATTERE, og SE OGSÅ.

    De følgende konventioner gælder for afsnittet SYNOPSIS og kan bruges som en vejledning i
    andre afsnit.

    fed tekst   skriv præcis som vist.
    kursiv     erstat med passende argument.
    [-abc]     et eller alle argumenter inden i [ ] er valgfrie.
    -a|-b     tilvalg afgrænset af | kan ikke bruges sammen.
    argument ...  argument kan gentages.
    [udtryk] ...  hele udtrykket indenfor [ ] kan gentages.

    Præcis optegning kan afhænge af uddataenheden. For eksempel vil man normalt ikke kunne
    optegne kursiv når man befinder sig i en manual, og man vil normalt bruge understregning
    eller farvelagt tekst i stedet for.

    The command or function illustration is a pattern that should match all possible
    invocations. In some cases it is advisable to illustrate several exclusive invocations as
    is shown in the SYNOPSIS section of this manual page.

EKSEMPLER

    man ls
      Vis manualsiden for punkt (program) ls.

    man man.7
      Vis manualsiden for makropakken man fra afsnit 7.

    man -a intro
      Vis, i rækkefølge, alle de tilgængelige intro-manualsider indeholdt i denne manual.
      Det er muligt at afbryde mellem successive visninger eller udelade nogle af dem.

    man -t alias | lpr -Pps
      Format the manual page referenced by `alias', usually a shell manual page, into the
      default troff or groff format and pipe it to the printer named ps. The default output
      for groff is usually PostScript. man --help should advise as to which processor is
      bound to the -t option.

    man -l -Tdvi ./foo.1x.gz > ./foo.1x.dvi
      This command will decompress and format the nroff source manual page ./foo.1x.gz into
      a device independent (dvi) file. The redirection is necessary as the -T flag causes
      output to be directed to stdout with no pager. The output could be viewed with a
      program such as xdvi or further processed into PostScript using a program such as
      dvips.

    man -k printf
      Søg i de korte beskrivelser og navnene på manualsiderne for nøgleordet printf som
      regulært udtryk. Udskriv resultaterne. Svarer til apropos printf.

    man -f smail
      Slå manualsiderne refereret af smail op og vis den korte beskrivelse for det fundne
      resultat. Svarer til whatis smail.

OVERBLIK

    Mange tilvalg er tilgængelige for man for at give så meget fleksibilitet som muligt for
    slutbrugeren. Ændringer kan ske for søgestien, afsnitrækkefølge, uddataprocessor og anden
    opførsel og operationer detaljeret nedenfor.

    Hvis angivet, bliver diverse miljøvariabler forhandlet for at bestemme operationen af man.
    Det er muligt at angive variablen »catch all«  $MANOPT  til  enhver  streng  i
    kommandolinjeformat med den undtagelse at eventuelle mellemrum brugt som del af et
    tilvalgs argument skal have undvigesekvens (forudstillet med en skråstreg). man vil
    fortolke $MANOPT før fortolkning af sin egen kommandolinje. Disse tilvalg der kræver et
    argument vil blive overskrevet af de samme tilvalg fundet på kommandolinjen. For at
    nulstille hele tilvalgssættet i $MANOPT, -D kan specificeres som opstartsindstilling for
    kommandolinjen. Dette vil tillade man at »glemme« tilvalgene specificeret i $MANOPT selvom
    de stadig må have været gyldige..

    The manual pager utilities packaged as man-db make extensive use of index database caches.
    These caches contain information such as where each manual page can be found on the
    filesystem and what its whatis (short one line description of the man page) contains, and
    allow man to run faster than if it had to search the filesystem each time to find the
    appropriate manual page.  If requested using the -u option, man will ensure that the
    caches remain consistent, which can obviate the need to manually run software to update
    traditional whatis text databases.

    If man cannot find a mandb initiated index database for a particular manual page
    hierarchy, it will still search for the requested manual pages, although file globbing
    will be necessary to search within that hierarchy. If whatis or apropos fails to find an
    index it will try to extract information from a traditional whatis database instead.

    These utilities support compressed source nroff files having, by default, the extensions
    of .Z, .z and .gz.  It is possible to deal with any compression extension, but this
    information must be known at compile time. Also, by default, any cat pages produced are
    compressed using gzip.  Each `global' manual page hierarchy such as /usr/share/man or
    /usr/X11R6/man may have any directory as its cat page hierarchy.  Traditionally the cat
    pages are stored under the same hierarchy as the man pages, but for reasons such as those
    specified in the File Hierarchy Standard (FHS), it may be better to store them elsewhere.
    For details on how to do this, please read manpath(5). For details on why to do this,
    read the standard.

    Oversættelser er tilgængelige via denne pakke. Oversatte manualsider kan tilgås (hvis de
    er tilgængelige på dit system) via brug af sprog-funktioner. For at aktivere denne
    understøttelse, er det nødvendigt at angive enten $LC_MESSAGES, $LANG eller en anden
    systemafhængig  miljøvariabel  for  dit  sprog,  normalt specificeret i det POSIX
    1003.1-baserede format:

    <language>[_<territory>[.<tegnsæt>[,<version>]]]

    Hvis den ønskede side er tilgængelig i dit sprog, vil den blive vist i stedet for
    standardsiden (normalt amerikansk-engelsk).

    Support for international message catalogues is also featured in this package and can be
    activated in the same way, again if available. If you find that the manual pages and
    message catalogues supplied with this package are not available in your native language
    and you would like to supply them, please contact the maintainer who will be coordinating
    such activity.

    For information om andre funktioner og udvidelser tilgængelige med denne manualtekstviser,
    så læs venligst dokumenterne leveret med denne pakke.

STANDARDER

    man will search for the desired manual pages within the index database caches. If the -u
    option is given, a cache consistency check is performed to ensure the databases accurately
    reflect the filesystem. If this option is always given, it is not generally necessary to
    run mandb after the caches are initially created, unless a cache becomes corrupt.
    However, the cache consistency check can be slow on systems with many manual pages
    installed, so it is not performed by default, and system administrators may wish to run
    mandb every week or so to keep the database caches fresh. To forestall problems caused by
    outdated caches, man will fall back to file globbing if a cache lookup fails, just as it
    would if no cache was present.

    Once a manual page has been located, a check is performed to find out if a relative
    preformatted `cat' file already exists and is newer than the nroff file. If it does and
    is, this preformatted file is (usually) decompressed and then displayed, via use of a
    pager.  The pager can be specified in a number of ways, or else will fall back to a
    default is used (see option -P for details). If no cat is found or is older than the
    nroff file, the nroff is filtered through various programs and is shown immediately.

    If a cat file can be produced (a relative cat directory exists and has appropriate
    permissions), man will compress and store the cat file in the background.

    Filtrene tydes vis et antal metoder. Først tydes kommandolinjetilvalget -p eller
    miljøvariablen $MANROFFSEQ. Hvis -p ikke blev brugt og miljøvariablen ikke var angivet, så
    fortolkes opstartslinjen for nroff-filen for en forbrænderstrenge. For at indeholde en
    gyldig forbrænderstreng, så skal den første linje ligne

    '\" <string>

    Hvor streng kan være enhver kombination af bogstaver beskrevet af tilvalget -p nedenfor.

    Hvis ingen af de ovenstående metoder giver filterinformation, så bruges et standardsæt.

    A formatting pipeline is formed from the filters and the primary formatter (nroff or
    [tg]roff with -t) and executed. Alternatively, if an executable program mandb_nfmt (or
    mandb_tfmt with -t) exists in the man tree root, it is executed instead. It gets passed
    the manual source file, the preprocessor string, and optionally the device specified with
    -T or -E as arguments.

TILVALG

    Tilvalg uden argumenter som dublikeres enten på kommandolinjen, i $MANOPT, eller begge, er
    ikke skadelige. For tilvalg som kræver et argument, vil hver dublikering tilsidesætte den
    tidligere argumentværdi.

  Generelle tilvalg
    -C fil, --config-file=fil
       Brug denne brugerkonfigurationsfil frem for standarden ~/.manpath.

    -d, --debug
       Vis fejlsøgningsinformation.

    -D, --default
       Dette tilvalg udstedes normalt som det første tilvalg og nulstiller man's opførsel
       til standarden. Dets brug er at nulstille disse tilvalg, som måske er angivet i
       $MANOPT. Ethvert tilvalg som følger -D vil have deres normale effekt.

    --warnings[=advarsler]
       Aktiver advarsler fra groff. Dette kan gøres for at udføre sanitetskontrol på
       kildetekst for manualsider. advarsler er en kommaadskilt liste med advarselsnavne;
       hvis den ikke er angivet, er standarden »mac«. Se “Warnings” node i info groff for
       en liste over tilgængelige advarselsnavne.

  Hovedtilstande for operation
    -f, --whatis
       Svarer til whatis. Vis en kort beskrivelse fra manualsiden, hvis tilgængelig. Se
       whatis(1) for detaljer.

    -k, --apropos
       Svarer til apropos. Søg i de korte manualsidebeskrivelser for nøgleord og vis alle
       match. Se apropos(1) for detaljer.

    -K, --global-apropos
       Search for text in all manual pages. This is a brute-force search, and is likely
       to take some time; if you can, you should specify a section to reduce the number of
       pages that need to be searched. Search terms may be simple strings (the default),
       or regular expressions if the --regex option is used.

       Note that this searches the sources of the manual pages, not the rendered text, and
       so may include false positives due to things like comments in source files.
       Searching the rendered text would be much slower.

    -l, --local-file
       Activate `local' mode. Format and display local manual files instead of searching
       through the system's manual collection.  Each manual page argument will be
       interpreted as an nroff source file in the correct format. No cat file is
       produced. If '-' is listed as one of the arguments, input will be taken from
       stdin.  When this option is not used, and man fails to find the page required,
       before displaying the error message, it attempts to act as if this option was
       supplied, using the name as a filename and looking for an exact match.

    -w, --where, --path, --location
       Vis ikke reelt manualsiden, men vis placeringerne for nroff-kildefilerne, som ville
       blive formateret.

    -W, --where-cat, --location-cat
       Vis ikke reelt manualsiderne, men vis dog placeringerne for katalogfilerne, som
       ville være blevet vist. Hvis -w og -W begge er angivet, så vis begge adskilt af
       mellemrum.

    -c, --catman
       Dette tilvalg er ikke for generel brug og bør kun bruges af programmet catman.

    -R kodning, --recode=kodning
       Instead of formatting the manual page in the usual way, output its source converted
       to the specified encoding. If you already know the encoding of the source file,
       you can also use manconv(1) directly. However, this option allows you to convert
       several manual pages to a single encoding without having to explicitly state the
       encoding of each, provided that they were already installed in a structure similar
       to a manual page hierarchy.

  Finde manualsider
    -L sprog, --locale=sprog
       man  vil  normalt bestemme dit lokale sprog med et kald til C-funktionen
       setlocale(3),  som  undersøger  diverse  miljøvariabler,  muligvis  inklusive
       $LC_MESSAGES og $LANG. For midlertidigt at overskrive den afslørede værdi bruges
       dette tilvalg til at supplere en sprog-streng direkte til man. Bemærk at det ikke
       vil træde i kraft før søgningen efter sider rent faktisk begynder. Resultatet såsom
       hjælpebeskeden vil altid blive vist i det oprindeligt bestemte sprog.

    -m system[,...], --systems=system[,...]
       Hvis dette system har adgang til andre operativsystemers manualsider, så kan de
       tilgås  med  dette  tilvalg. For at søge efter en manualside fra NytOS's
       manualsidesamling bruges tilvalget -m NytOS.

       Det angivet system kan være en kombination af kommaadskilt operativsystemnavne. For
       at  inkludere en søgning i manualsiderne for udgangspunktets operativsystem
       inkluderes systemnavnet man i argumentstrengen. Dette tilvalg vil overskrive
       miljøvariablen $SYSTEM.

    -M sti, --manpath=sti
       Angiv en alternativ manualsti. Som standard bruger man manpath-afledt kode til at
       bestemme søgestien. Dette tilvalg overskriver miljøvariablen $MANPATH og medfører
       at tilvalget -m ignoreres.

       A path specified as a manpath must be the root of a manual page hierarchy
       structured into sections as described in the man-db manual (under "The manual page
       system"). To view manual pages outside such hierarchies, see the -l option.

    -S liste, -s liste, --sections=liste
       List is a colon- or comma-separated list of `order specific' manual sections to
       search. This option overrides the $MANSECT environment variable. (The -s spelling
       is for compatibility with System V.)

    -e sub-extension, --extension=sub-extension
       Some systems incorporate large packages of manual pages, such as those that
       accompany the Tcl package, into the main manual page hierarchy. To get around the
       problem of having two manual pages with the same name such as exit(3), the Tcl
       pages were usually all assigned to section l. As this is unfortunate, it is now
       possible to put the pages in the correct section, and to assign a specific
       `extension' to them, in this case, exit(3tcl). Under normal operation, man will
       display exit(3)  in preference to exit(3tcl). To negotiate this situation and to
       avoid having to know which section the page you require resides in, it is now
       possible to give man a sub-extension string indicating which package the page must
       belong to. Using the above example, supplying the option -e tcl to man will
       restrict the search to pages having an extension of *tcl.

    -i, --ignore-case
       Ignore case when searching for manual pages. This is the default.

    -I, --match-case
       Search for manual pages case-sensitively.

    --regex
       Show all pages with any part of either their names or their descriptions matching
       each page argument as a regular expression, as with apropos(1).  Since there is
       usually no reasonable way to pick a "best" page when searching for a regular
       expression, this option implies -a.

    --wildcard
       Show all pages with any part of either their names or their descriptions matching
       each page argument using shell-style wildcards, as with apropos(1) --wildcard.
       The page argument must match the entire name or description, or match on word
       boundaries in the description. Since there is usually no reasonable way to pick a
       "best" page when searching for a wildcard, this option implies -a.

    --names-only
       Hvis enten tilvalget --regex eller --wildcard bruges, match kun sidenavne, ikke
       sidebeskrivelser, som med whatis(1). Ellers, ingen effekt.

    -a, --all
       Som standard vil man afslutte efter visning af den mest egnet manualside den
       finder. Brug af dette tilvalg tvinger man til at vise alle manualsiderne med navne
       som matcher søgekriteriet.

    -u, --update
       Dette tilvalg får man til at udføre en »inode level«-konsistenskontrol på dets
       databasemellemlager for at sikre at de er en præcis repræsentation af filsystemet.
       Det vil kun have en nyttig effekt hvis man er installeret med setuid-bitsættet.

    --no-subpages
       By default, man will try to interpret pairs of manual page names given on the
       command line as equivalent to a single manual page name containing a hyphen or an
       underscore.  This supports the common pattern of programs that implement a number
       of subcommands, allowing them to provide manual pages for each that can be accessed
       using similar syntax as would be used to invoke the subcommands themselves. For
       example:

        $ man -aw git diff
        /usr/share/man/man1/git-diff.1.gz

       For at deaktivere denne opførsel så brug tilvalget --no-subpages.

        $ man -aw --no-subpages git diff
        /usr/share/man/man1/git.1.gz
        /usr/share/man/man3/Git.3pm.gz
        /usr/share/man/man1/diff.1.gz

  Kontrol af formateret resultat
    -P tekstviser, --pager=tekstviser
       Specify which output pager to use. By default, man uses pager, falling back to cat
       if pager is not found or is not executable. This option overrides the $MANPAGER
       environment variable, which in turn overrides the $PAGER environment variable.  It
       is not used in conjunction with -f or -k.

       The value may be a simple command name or a command with arguments, and may use
       shell quoting (backslashes, single quotes, or double quotes). It may not use pipes
       to connect multiple commands; if you need that, use a wrapper script, which may
       take the file to display either as an argument or on standard input.

    -r prompt, --prompt=prompt
       Hvis en nylig version af less bruges som tekstsøger, så vil man forsøge at angive
       den på sin prompt og vælge nogle fornuftige tilvalg. Standardprompten ser således
       ud

        Manualside navn(sec) line x

       hvor navn benvæner manualsidenavnet, sektion benævner sektionen den blev fundet
       under og x det nuværende linjenummer. Dette opnås ved at bruge miljøvariablen
       $LESS.

       Supplying -r with a string will override this default. The string may contain the
       text $MAN_PN which will be expanded to the name of the current manual page and its
       section name surrounded by `(' and `)'. The string used to produce the default
       could be expressed as

       \ Manual\ page\ \$MAN_PN\ ?ltline\ %lt?L/%L.:
       byte\ %bB?s/%s..?\ (END):?pB\ %pB\\%..
       (tryk h for hjælp eller q for afslut)

       It is broken into three lines here for the sake of readability only. For its
       meaning see the less(1) manual page. The prompt string is first evaluated by the
       shell.  All double quotes, back-quotes and backslashes in the prompt must be
       escaped by a preceding backslash. The prompt string may end in an escaped $ which
       may be followed by further options for less. By default man sets the -ix8 options.

       The $MANLESS environment variable described below may be used to set a default
       prompt string if none is supplied on the command line.

    -7, --ascii
       When viewing a pure ascii(7) manual page on a 7 bit terminal or terminal emulator,
       some characters may not display correctly when using the latin1(7) device
       description with GNU nroff. This option allows pure ascii manual pages to be
       displayed in ascii with the latin1 device. It will not translate any latin1 text.
       The following table shows the translations performed: some parts of it may only be
       displayed properly when using GNU nroff's latin1(7) device.

       Beskrivelse      Oktal  latin1  ascii
       ─────────────────────────────────────────────
       continuation hyphen  255   ‐    -
       bullet (middle dot)  267   ·    o
       acute accent      264   ´    '
       multiplication sign  327   ×    x

       If the latin1 column displays correctly, your terminal may be set up for latin1
       characters and this option is not necessary. If the latin1 and ascii columns are
       identical, you are reading this page using this option or man did not format this
       page using the latin1 device description. If the latin1 column is missing or
       corrupt, you may need to view manual pages with this option.

       This option is ignored when using options -t, -H, -T, or -Z and may be useless for
       nroff other than GNU's.

    -E kodning, --encoding=kodning
       Generate output for a character encoding other than the default.  For backward
       compatibility, encoding may be an nroff device such as ascii, latin1, or utf8 as
       well as a true character encoding such as UTF-8.

    --no-hyphenation, --nh
       Normally, nroff will automatically hyphenate text at line breaks even in words that
       do not contain hyphens, if it is necessary to do so to lay out words on a line
       without excessive spacing. This option disables automatic hyphenation, so words
       will only be hyphenated if they already contain hyphens.

       If you are writing a manual page and simply want to prevent nroff from hyphenating
       a word at an inappropriate point, do not use this option, but consult the nroff
       documentation instead; for instance, you can put "\%" inside a word to indicate
       that it may be hyphenated at that point, or put "\%" at the start of a word to
       prevent it from being hyphenated.

    --no-justification, --nj
       Normally, nroff will automatically justify text to both margins. This option
       disables full justification, leaving justified only to the left margin, sometimes
       called "ragged-right" text.

       If you are writing a manual page and simply want to prevent nroff from justifying
       certain paragraphs, do not use this option, but consult the nroff documentation
       instead; for instance, you can use the ".na", ".nf", ".fi", and ".ad" requests to
       temporarily disable adjusting and filling.

    -p streng, --preprocessor=streng
       Specify the sequence of preprocessors to run before nroff or troff/groff. Not all
       installations will have a full set of preprocessors. Some of the preprocessors and
       the letters used to designate them are: eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind
       (v), refer (r).  This option overrides the $MANROFFSEQ environment variable.
       zsoelim is always run as the very first preprocessor.

    -t, --troff
       Brug groff -mandoc til at formatere manualsiden til standardud. Tilvalget er ikke
       krævet sammen med -H, -T eller -Z.

    -T[enhed], --troff-device[=enhed]
       Denne indstilling bruges til at ændre groff-resultater (eller muligvis troff'er),
       så de er egnet for en enhed udover standarden. -t er underforstået. Eksempler
       (indeholdt med Groff-1.17) inkluderer dvi, latin1, ps, utf8, X75 og X100.

    -H[browser], --html[=browser]
       This option will cause groff to produce HTML output, and will display that output
       in a web browser. The choice of browser is determined by the optional browser
       argument if one is provided, by the $BROWSER environment variable, or by a
       compile-time default if that is unset (usually lynx). This option implies -t, and
       will only work with GNU troff.

    -X[dpi], --gxditview[=dpi]
       This option displays the output of groff in a graphical window using the gxditview
       program. The dpi (dots per inch) may be 75, 75-12, 100, or 100-12, defaulting to
       75; the -12 variants use a 12-point base font. This option implies -T with the
       X75, X75-12, X100, or X100-12 device respectively.

    -Z, --ditroff
       groff vil køre troff og så bruge en passende efterbrænder til at fremstille et
       resultat egnet for den valgte enhed. Hvis groff -mandoc er groff, så vil dette
       tilvalg sendes til groff og vil undertrykke brugen af en efterbrænder. -t er
       underforstået.

  hjælp
    -?, --help
       Vis en hjælpebesked og afslut.

    --usage
       Vis en kort hjælpebesked og afslut.

    -V, --version
       Vis versionsinformation.

AFSLUT-STATUS

    0   Programkørsel endt uden fejl.

    1   Brugs-, syntaks- eller konfigurationsfilfejl.

    2   Operationel fejl.

    3   En underproces returnerede en afslutningsstatus forskellig fra nul.

    16   Mindst en af siderne/filerne/nøgleordene fandtes ikke eller blev ikke matchet.

MILJØ

    MANPATH
       If $MANPATH is set, its value is used as the path to search for manual pages.

    MANROFFOPT
       The contents of $MANROFFOPT are added to the command line every time man invokes
       the formatter (nroff, troff, or groff).

    MANROFFSEQ
       If $MANROFFSEQ is set, its value is used to determine the set of preprocessors to
       pass each manual page through. The default preprocessor list is system dependent.

    MANSECT
       If $MANSECT is set, its value is a colon-delimited list of sections and it is used
       to determine which manual sections to search and in what order. The default is "1
       n l 8 3 2 3posix 3pm 3perl 3am 5 4 9 6 7", unless overridden by the SECTION
       directive in /etc/manpath.config.

    MANPAGER, PAGER
       If $MANPAGER or $PAGER is set ($MANPAGER is used in preference), its value is used
       as the name of the program used to display the manual page. By default, pager is
       used, falling back to cat if pager is not found or is not executable.

       The value may be a simple command name or a command with arguments, and may use
       shell quoting (backslashes, single quotes, or double quotes). It may not use pipes
       to connect multiple commands; if you need that, use a wrapper script, which may
       take the file to display either as an argument or on standard input.

    MANLESS
       If $MANLESS is set, its value will be used as the default prompt string for the
       less pager, as if it had been passed using the -r option (so any occurrences of the
       text $MAN_PN will be expanded in the same way). For example, if you want to set
       the prompt string unconditionally to “my prompt string”, set $MANLESS  to
       ‘-Psmy prompt string’. Using the -r option overrides this environment variable.

    BROWSER
       If $BROWSER is set, its value is a colon-delimited list of commands, each of which
       in turn is used to try to start a web browser for man --html. In each command, %s
       is replaced by a filename containing the HTML output from groff, %% is replaced by
       a single percent sign (%), and %c is replaced by a colon (:).

    SYSTEM Hvis $SYSTEM er angivet, vil det have den samme effekt, som hvis den var blevet
       angivet som argument for tilvalget -m.

    MANOPT If $MANOPT is set, it will be parsed prior to man's command line and is expected to
       be in a similar format. As all of the other man specific environment variables can
       be expressed as command line options, and are thus candidates for being included in
       $MANOPT it is expected that they will become obsolete.  N.B.  All spaces that
       should be interpreted as part of an option's argument must be escaped.

    MANWIDTH
       If $MANWIDTH is set, its value is used as the line length for which manual pages
       should be formatted. If it is not set, manual pages will be formatted with a line
       length appropriate to the current terminal (using the value of $COLUMNS, an
       ioctl(2) if available, or falling back to 80 characters if neither is available).
       Cat pages will only be saved when the default formatting can be used, that is when
       the terminal line length is between 66 and 80 characters.

    MAN_KEEP_FORMATTING
       Normally, when output is not being directed to a terminal (such as to a file or a
       pipe), formatting characters are discarded to make it easier to read the result
       without special tools. However, if $MAN_KEEP_FORMATTING is set to any non-empty
       value, these formatting characters are retained. This may be useful for wrappers
       around man that can interpret formatting characters.

    MAN_KEEP_STDERR
       Normally, when output is being directed to a terminal (usually to a pager), any
       error output from the command used to produce formatted versions of manual pages is
       discarded to avoid interfering with the pager's display. Programs such as groff
       often produce relatively minor error messages about typographical problems such as
       poor alignment, which are unsightly and generally confusing when displayed along
       with the manual page.  However, some users want to see them anyway, so, if
       $MAN_KEEP_STDERR is set to any non-empty value, error output will be displayed as
       usual.

    LANG, LC_MESSAGES
       Afhængig af system og implementering, vil enten en af eller begge $LANG og
       $LC_MESSAGES blive spurgt for den aktuelle beskeds sprog.  man vil vise dets
       beskeder i det sprog (hvis tilgængeligt). Se setlocale(3) for mere udførlige
       detaljer.

FILER

    /etc/manpath.config
       konfigurationsfil for man-db.

    /usr/share/man
       Et globalt manualsidehierarki.

    /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Et traditionelt globalt index-databasemellemlager.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Et FHS-overholdende globalt index-databasemellemlager.

SE OGSÅ

    apropos(1), groff(1), less(1), manpath(1), nroff(1), troff(1), whatis(1), zsoelim(1),
    setlocale(3), manpath(5), ascii(7), latin1(7), man(7), catman(8), mandb(8), Manual for
    pakken man-db, FSSTND

HISTORIK

    1990, 1991 – oprindelig skrevet af John W. Eaton (jwe@che.utexas.edu).

    23. dec 1992: Rik Faith (faith@cs.unc.edu) anvendte fejlrettelser af Willem Kasdorp
    (wkasdo@nikhefk.nikef.nl).

    30. april 1994 – 23. februar 2000: Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk) har udviklet og
    vedligeholdt denne pakke med hjælp fra nogle få dedikerede personer.

    30. oktober 1996 – 30. marts 2001: Fabrizio Polacco <fpolacco@debian.org> vedligeholdte og
    forberedte denne pakke for Debianprojektet med hjælp fra hele fællesskabet.

    31. marts 2001 – til i dag: Colin Watson <cjwatson@debian.org> udvikler og vedligeholder
    nu man-db.