Provided by: man-db_2.8.7-3_amd64 bug

NAVN

    manconv - konverter manualside fra en kodning til en anden

SYNOPSIS

    manconv -f from-code[:from-code...] -t to-code [-dqhV] [filename]

BESKRIVELSE

    manconv converts a manual page from one encoding to another, like iconv. Unlike iconv, it
    can try multiple possible input encodings in sequence. This is useful for manual pages
    installed in directories without an explicit encoding declaration, since they may be in
    UTF-8 or in a legacy character set.

    Hvis en kodningsdeklaraton findes på den første linje af manualsiden, så overstyrer den
    deklaration  alle  inddatakodninger  specificeret  på  manconv's  kommandolinje.
    Kodningsdeklarationer har den følgende form:

       '\" -*- coding: UTF-8 -*-

    eller (hvis manualsideforbehandlere også skal deklareres):

       '\" t -*- coding: ISO-8859-1 -*-

TILVALG

    -f Kodninger, --from-code Kodninger
       Prøv hver af kodninger (en kolonadskilt liste) i rækkefølge som inddatakodning.

    -t kodning, --to-code kodning
       Konverter manualsiden til kodning.

    -q, --quiet
       Vis ikke fejlbeskeder når siden ikke kan konverteres.

    -d, --debug
       Vis fejlsøgningsinformation.

    -h, --help
       Vis en hjælpebesked og afslut.

    -V, --version
       Vis versionsinformation.

SE OGSÅ

    iconv(1), man(1)

FORFATTER

    Colin Watson (cjwatson@debian.org).