Provided by: man-db_2.8.7-3_amd64 bug

NAVN

    manpath - bestem søgesti for manualsider

SYNOPSIS

    manpath [-qgdc?V] [-m system[,...]] [-C fil]

BESKRIVELSE

    Hvis $MANPATH er angivet, så vil manpath vise dets indhold og udstede en advarsel. Hvis
    ikke vil manpath bestemme en egnet hierarkisøgesti for manualsiden og vise resultaterne.

    Den  kolonafgrænsede  sti  bestemmes  med  brug  af  information  indhentet  fra
    man-db-konfigurationsfilen - (/etc/manpath.config) og brugerens miljø.

TILVALG

    -q, --quiet
       Vis ikke advarsler.

    -d, --debug
       Vis fejlsøgningsinformation.

    -c, --catpath
       Produce a catpath as opposed to a manpath. Once the manpath is determined, each
       path element is converted to its relative catpath.

    -g, --global
       Produce a manpath consisting of all paths named as `global' within the man-db
       configuration file.

    -m system[,...], --systems=system[,...]
       If this system has access to other operating system's manual hierarchies, this
       option can be used to include them in the output of manpath.  To include NewOS's
       manual page hierarchies use the option -m NewOS.

       The system specified can be a combination of comma delimited operating system
       names. To include the native operating system's manual page hierarchies, the
       system name man must be included in the argument string. This option will override
       the $SYSTEM environment variable.

    -C fil, --config-file=fil
       Brug denne brugerkonfigurationsfil frem for standarden ~/.manpath.

    -?, --help
       Vis en hjælpebesked og afslut.

    --usage
       Vis en kort hjælpebesked og afslut.

    -V, --version
       Vis versionsinformation.

MILJØ

    MANPATH
       If $MANPATH is set, manpath displays its value rather than determining it on the
       fly.  If $MANPATH is prefixed by a colon, then the value of the variable is
       appended to the list determined from the content of the configuration files.  If
       the colon comes at the end of the value in the variable, then the determined list
       is appended to the content of the variable. If the value of the variable contains
       a double colon (::), then the determined list is inserted in the middle of the
       value, between the two colons.

    SYSTEM Hvis $SYSTEM er angivet, vil det have den samme effekt, som hvis den var blevet
       angivet som argument for tilvalget -m.

FILER

    /etc/manpath.config konfigurationsfil for man-db.

SE OGSÅ

    apropos(1), man(1), whatis(1)

FORFATTER

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).