Provided by: poxml_19.04.3-0ubuntu1_amd64 bug

NAVN

    swappo - ombyt felterne med originaltekst og oversat tekst i en PO-fil

SYNOPSIS

    swappo [filnavn.po]

BESKRIVELSE

    swappo læser den givne PO-filen og ombytter felterne med originaltekst og oversat tekst
    for alle meddelelser. Resultatet er en ny PO-fil som oversætter i modsat retning. Hvis
    PO-filen for eksempel oversætter fra engelsk til fransk, kommer den nye PO-fil til at
    oversætte fra fransk til engelsk.

    Den nye PO-filen skrives til standardudskriften. Den gamle PO-filen forbliver uberørt.

    Værktøjet er en del af KDE's programmeludviklingsmiljø.

SE OGSÅ

    po2xml(1), split2po(1), transxx(1), xml2pot(1)

FORFATTERE

    PO-XML værktøjet er skrevet af Stephan Kulow <coolo@kde.org>

    Denne manualside er skrevet af Ben Burton<bab@debian.org>

FORFATTER

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Forfatter.

[FIXME: source]              7. april, 2003                SWAPPO(1)