Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    web2disk - web2disk

     web2disk URL

    Where URL is for example https://google.com

    Whenever you pass arguments to web2disk that have spaces in them, enclose the arguments in
    quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[INDSTILLINGER]

    --base-dir, -d
       Mappe hvortil URLen gemmes. Standardværdien er .

    --delay
       Minimalt interval i sekunder mellem hentninger, Standardværdien er 0 s

    --dont-download-stylesheets
       Download ikke CSS-stilark

    --encoding
       Tegnsættet for hjemmeside sites, du prøver at hente. Udgangspunktet er at forsøge
       på at gætte tegnsættet.

    --filter-regexp
       Any link that matches this regular expression will be ignored. This option can be
       specified multiple times, in which case as long as any regexp matches a link, it
       will be ignored. By default, no links are ignored. If both filter regexp and match
       regexp are specified, then filter regexp is applied first.

    --help, -h
       show this help message and exit

    --match-regexp
       Kun henvisninger, der passer på dette regulære udtryk, vil blive fulgt. Denne
       valgmulighed kan angives flere gange, hvor henvisninger vil blive fulgt, bare de
       passer på ét af udtrykkene. Som udgangspunkt følges alle henvisninger.

    --max-files, -n
       Det maksimale antal filer der hentes. Dette gælder kun filer fra <a href> mærkater.
       Standardværdien er 9223372036854775807

    --max-recursions, -r
       Maksimalt rekursiv dybde til f.eks. forfølgelse af henvisninger. Standardværdi 1

    --timeout, -t
       Timeout i sekunder at vente, for et svar fra serveren. Standard: 10.0 s

    --verbose
       Vis detaljeret output-information. Anvendeligt ved fejlfinding

    --version
       show program's version number and exit

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal