Provided by: man-db_2.8.7-3_amd64 bug

NAVN

    whatis - vis beskrivelser på en linje for manualsider

SYNOPSIS

    whatis [-dlv?V] [-r|-w] [-s liste] [-m system[,...]] [-M sti] [-L sted] [-C fil] navn ...

BESKRIVELSE

    Hver  manualside  her  en  kort  beskrivelse  tilgængelig i sig. whatis søger i
    manualsidenavnene og viser manualsidebeskrivelserne for alle matchede navn.

    navn kan indeholder jokertegn (-w) eller være et regulært udtryk (-r). Ved brug af disse
    tilvalg kan det være nødvendig at placere navn i citattegn eller undvige (\) de specielle
    tegn for at forhindre at skallen fortolker dem.

    index databases are used during the search, and are updated by the mandb program.
    Depending on your installation, this may be run by a periodic cron job, or may need to be
    run manually after new manual pages have been installed. To produce an old style text
    whatis database from the relative index database, issue the command:

    whatis -M manualside -w '*' | sort > manualside/whatis

    hvor manualside er et manualsidehierarki såsom /usr/man.

TILVALG

    -d, --debug
       Vis fejlsøgningsinformation.

    -v, --verbose
       Vis uddybende advarsler.

    -r, --regex
       Fortolk hvert navn som et regulært udtryk. Hvis et navn matcher en del af et
       sidenavn, så vil et match bliver udført. Dette tilvalg gør at whatis er lidt
       langsommere på grund af naturen i databasesøgninger.

    -w, --wildcard
       Interpret each name as a pattern containing shell style wildcards. For a match to
       be made, an expanded name must match the entire page name.  This option causes
       whatis to be somewhat slower due to the nature of database searches.

    -l, --long
       Tilpas ikke resultatet til terminalbredden. Normalt vil resultatet blive forkortet
       til terminalbredden for at undgå grimme resultater fra dårligt skrevet NAVN-afsnit.

    -s liste, --sections liste, --section liste
       Søg kun i de angivne manualafsnit. liste er en kolon- eller kommaadskilt liste af
       afsnit. Hvis et punkt i liste er et simpelt afsnit, for eksempel »3«, så vil den
       viste beskrivelsesliste inkludere sider i afsnit »3«, »3perl«, »3x« og så videre;
       mens at hvis et punkt i liste har en udvidelse, for eksempel »3perl«, så vil listen
       kun inkludere sider i den præcise del af manualafsnittet.

    -m system[,...], --systems=system[,...]
       If this system has access to other operating system's manual page names, they can
       be accessed using this option. To search NewOS's manual page names, use the option
       -m NewOS.

       The system specified can be a combination of comma delimited operating system
       names.  To include a search of the native operating system's manual page names,
       include the system name man in the argument string. This option will override the
       $SYSTEM environment variable.

    -M sti, --manpath=sti
       Angiv et alternativt sæt af kolonafgrænsede manualsidehierarkier at søge i. Som
       standard bruger whatis miljøvariablen $MANPATH, med mindre at den er tom eller
       uangivet, i hvilket tilfælde den vil bestemme en passende manualsti baseret på din
       miljøvariabel $PATH. Dette tilvalg tilsidesætter indholdet af $MANPATH.

    -L sprog, --locale=sprog
       whatis vil normalt bestemme dit lokale sprog med et kald til C-funktionen
       setlocale(3),  som  undersøger  diverse  miljøvariabler,  muligvis  inklusive
       $LC_MESSAGES og $LANG. For midlertidigt at overskrive den afslørede værdi bruges
       dette tilvalg til at supplere en sprog-streng direkte til whatis. Bemærk at det
       ikke vil træde i kraft før søgningen efter sider rent faktisk begynder. Resultatet
       såsom hjælpebeskeden vil altid blive vist i det oprindeligt bestemte sprog.

    -C fil, --config-file=fil
       Brug denne brugerkonfigurationsfil frem for standarden ~/.manpath.

    -?, --help
       Vis en hjælpebesked og afslut.

    --usage
       Vis en kort hjælpebesked og afslut.

    -V, --version
       Vis versionsinformation.

AFSLUT-STATUS

    0   Programkørsel endt uden fejl.

    1   Brugs-, syntaks- eller konfigurationsfilfejl.

    2   Operationel fejl.

    16   Intet blev fundet som matchede de angivne kriterier.

MILJØ

    SYSTEM Hvis $SYSTEM er angivet, vil det have den samme effekt, som hvis den var blevet
       angivet som argument for tilvalget -m.

    MANPATH
       Hvis $MANPATH er angivet, dets værdi er fortolket som den kolonafgrænsede
       manualsides hierarkisøgesti at anvende.

    MANWIDTH
       Hvis $MANWIDTH er angivet, dets værdi bruges som terminalbredden (se tilvalget
       --long). Hvis ikke angivet, vil terminalbredden blive beregnet via brug af værdien
       fra $COLUMNS, en ioctl(2) hvis tilgængelig, ellers bruges reserven 80 tegn, hvis
       alt andet fejler.

FILER

    /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Et traditionelt globalt index-databasemellemlager.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Et FHS-overholdende globalt index-databasemellemlager.

    /usr/share/man/.../whatis
       En traditionel whatis-tekstdatabase.

SE OGSÅ

    apropos(1), man(1), mandb(8)

FORFATTER

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).