Provided by: adduser_3.118ubuntu1_all bug

NAVN

    /etc/adduser.conf - konfigurationsfil for adduser(8) og addgroup(8).

BESKRIVELSE

    Filen /etc/adduser.conf indeholder standarder for programmerne adduser(8), addgroup(8),
    deluser(8) og delgroup(8). Hver linje indeholder et enkelt værdipar i formen tilvalg =
    værdi.  Enkelte eller dobbelte anførelsestegn er tilladt omkring værdien, det samme er
    mellemrum omkring tegnet =. Kommentarlinjer skal have en havelåge (#) i den første
    kolonne.

    De gyldige konfigurationstilvalg er:

    DSHELL Logindskallen for alle nye brugere. Standarden er /bin/bash.

    DHOME Mappen hvor nye hjemmemapper oprettes. Standarden er /home.

    GROUPHOMES
       Hvis  denne  er  sat  til  yes, så vil hjemmemapperne blive oprettet som
       /home/[gruppenavn]/bruger. Standard er no.

    LETTERHOMES
       Hvis denne er sat til yes, så vil hjemmemapperne få en ekstra mappe indsat, som er
       det første tal for logindnavnet. For eksempel: /home/u/bruger. Standarden er no.

    SKEL  Mappen hvorfra skeletfiler for brugerkonfiguration skal kopieres. Standard er
       /etc/skel.

    FIRST_SYSTEM_UID og LAST_SYSTEM_UID
       angiv et inkluderende interval af UID'er hvorfra system-UID'er dynamisk kan
       allokeres. Standard er 100 - 999. Bemærk venligst at systemprogrammer, såsom
       brugerne allokeret af pakken base-passwd kan antage at UID'er mindre end 100 er
       uallokerede.

    FIRST_UID og LAST_UID
       angiv et inkluderende interval af UID'er hvorfra normale brugeres UID'er dynamisk
       kan allokeres. Standard er 1000 - 59999.

    FIRST_SYSTEM_GID og LAST_SYSTEM_GID
       angiv et inkluderende interval af GID'er hvorfra system-GID'er dynamisk kan
       allokeres. Standard er 100 - 999.

    FIRST_GID og LAST_GID
       angiv et inkluderende interval af GID'er hvorfra normale gruppers GID'er dynamisk
       kan allokeres. Standard er 1000 - 59999.

    USERGROUPS
       Hvis denne er angivet til yes, så vil hver oprettet bruger blive givet deres egen
       gruppe at bruge. Hvis den er no, så vil hver oprettet bruger blive placeret i
       gruppen hvis GID er USERS_GID (se nedenfor). Standarden er yes.

    USERS_GID
       Hvis USERGROUPS er no, så er USERS_GID GID'en givet til alle nyligt oprettede
       brugere. Standardværdien er 100.

    DIR_MODE
       Hvis angivet som en gyldig værdi (f.eks. 0755 eller 755) så vil oprettede mapper
       have de specificerede rettigheder som umask. Ellers bruges 0755 som standard.

    SETGID_HOME
       Hvis denne er sat til yes, så vil hjemmemapper for brugere med deres egen gruppe
       (USERGROUPS=yes  have  setgid-bitsættet.  Dette var standardindstillingen for
       versionerne << 3.13 for adduser. Desværre har det nogle uheldige sideeffekter, så
       det gør vi ikke længere som standard. Hvis du stadig ønsker dette, så kan du
       aktivere det her.

    QUOTAUSER
       Hvis angivet som en værdi der ikke er tom, så vil nye brugere få kvoter kopieret
       fra den bruger. Standarden er tom.

    NAME_REGEX
       User and group names are checked against this regular expression. If the name
       doesn't match this regexp, user and group creation in adduser is refused unless
       --force-badname is set. With --force-badname set, only weak checks are performed.
       The default is the most conservative ^[a-z][-a-z0-9]*$.  When --system  is
       specified, NAME_REGEX_SYSTEM is used instead.

    NAME_REGEX_SYSTEM
       Names of system users are checked against this regular expression. If --system is
       supplied and the name doesn't match this regexp, user creation in adduser is
       refused unless --force-badname is set. With --force-badname set, only weak checks
       are performed. The default is as for the default NAME_REGEX but also allowing
       uppercase letters.

    SKEL_IGNORE_REGEX
       Filer i /etc/skel/ kontrolleres imod dette regulære udtryk og kopieres ikke til den
       nyligt oprettede hjemmemappe hvis de er ens. Dette er som standard sat til det
       regulære udtryks matchningsfiler tilbage fra ikke sammenføjede konfigurationsfiler
       (dpkg-(old|new|dist)).

    ADD_EXTRA_GROUPS
       Angivelse af denne til noget andet end 0 (standarden) vil få adduser til at tilføje
       nyligt oprettede brugere der ikke er systembrugere til listen over grupper
       defineret af EXTRA_GROUPS (nedenfor).

    EXTRA_GROUPS
       Dette er listen over grupper som nye brugere, der ikke er systembrugere, vil blive
       tilføjet til. Som standard er denne liste »dialout cdrom floppy audio video plugdev
       users games«.

BEMÆRKNINGER

    VALID NAMES
       adduser og addgroup kræver konformitet med IEEE Std 1003.1-2001, som kun tillader
       at  de  følgende  tegn  fremgår i gruppe- og brugernavne: bogstaver, tal,
       understregninger, punktummer, snabel-a (@) og skråstreger. Navnet må ikke starte
       med en skråstreg. Tegnet »$« er tilladt i slutningen af brugernavne (for at hænge
       sammmen med samba).

       En yderligere kontrol kan justeres via konfigurationsparameteren NAME_REGEX til at
       kræve en lokal politik.

FILER

    /etc/adduser.conf

SE OGSÅ

    addgroup(8), adduser(8), delgroup(8), deluser(8), deluser.conf(5)