Provided by: adduser_3.118ubuntu1_all bug

NAVN

    /etc/deluser.conf - konfigurationsfil for deluser(8) og delgroup(8).

BESKRIVELSE

    Filen /etc/deluser.conf indeholder standarder for programmerne deluser(8) og delgroup(8).
    Hver indstilling har formen indstilling = værdi. Enkelte eller dobbelte anførelsestegn er
    tilladt omkring værdien. Kommentarlinjer skal have en havelåge (#) i begyndelsen af
    linjen.

    deluser(8) and delgroup(8) læser også /etc/adduser.conf, se adduser.conf(5);-indstillinger
    i deluser.conf kan overskrive indstillinger i adduser.conf.

    De gyldige konfigurationstilvalg er:

    REMOVE_HOME
       Fjerner hjemmemappen og postpuljen for brugeren der er ved at blive fjernet.
       Værdien kan være 0 (slet ikke) eller 1 (slet).

    REMOVE_ALL_FILES
       Fjerner alle filer på systemet ejet af brugeren der skal fjernes. Hvis denne
       indstilling er aktiveret har REMOVE_HOME ingen effekt. Værdier kan være 0 eller 1.

    BACKUP Hvis REMOVE_HOME eller REMOVE_ALL_FILES er aktiveret så laves der sikkerhedskopier
       af alle filer før de fjernes. Sikkerhedskopifilen som oprettes er som standard
       brugernavn.tar(.gz|.bz2)  i  mappen  angivet  af  BACKUP_TO-indstillingen.
       Komprimeringsmetoden vælges som den bedst tilgængelige. Værdier kan være 0 eller 1.

    BACKUP_TO
       Hvis BACKUP er aktiveret, så angiver BACKUP_TO mappen som sikkerhedskopien skrives
       til. Standard er den aktuelle mappe.

    NO_DEL_PATHS
       En liste af regulære udtryk, adskilt af mellemrum. Alle filer som vil blive slettet
       under sletning af hjemmemapper eller sletning af filer ejet af brugeren til
       sletning kontrolleres mod hver af disse regulære udtryk. Hvis et match detekteres,
       så slettes filen ikke. Standard er en liste af systemmapper, efterladende kun
       /home.

       Med andre ord: Som standard så slettes kun filer under mappen /home tilhørende den
       specifikke bruger.

    ONLY_IF_EMPTY
       Slet kun en gruppe hvis der ikke er en bruger, som tilhører denne gruppe. Standard
       er 0.

    EXCLUDE_FSTYPES
       Et regulært udtryk som beskriver alle filsystemer, som skal ekskluderes når der
       kigges  efter  filer  fra  en  bruger  der  skal  slettes.  Standard  er
       »(proc|sysfs|usbfs|devpts|tmpfs|afs)«.

FILER

    /etc/deluser.conf

SE OGSÅ

    adduser.conf(5), delgroup(8), deluser(8)