Provided by: adduser_3.118ubuntu1_all bug

NAVN

    adduser, addgroup - tilføj en bruger eller gruppe til systemet

SYNOPSIS

    adduser [options] [--home DIR] [--shell SHELL] [--no-create-home] [--uid ID] [--firstuid
    ID] [--lastuid ID] [--ingroup GROUP | --gid ID] [--disabled-password] [--disabled-login]
    [--gecos GECOS] [--add_extra_groups] [--encrypt-home] user

    adduser --system [tilvalg] [--home MAPPE] [--shell SKAL] [--no-create-home] [--uid ID]
    [--group | --ingroup GRUPPE | --gid ID] [--disabled-password] [--disabled-login] [--gecos
    GECOS] bruger

    addgroup [tilvalg] [--gid ID] gruppe

    addgroup --system [tilvalg] [--gid ID] gruppe

    adduser [tilvalg] brugergruppe

  GÆNGSE TILVALG
    [--quiet] [--debug] [--force-badname] [--help|-h] [--version] [--conf FIL]

BESKRIVELSE

    adduser og addgroup tilføjer brugere og grupper til systemet jævnfør tilvalg på
    kommandolinjen og konfigurationsinformation i /etc/adduser.conf. De er mere venlige
    brugerflader til værktøjer på lavt niveau såsom programmerne useradd, groupadd og usermod,
    ved som standard at vælge UID- og GID-værdier der overholder Debians politik, oprette en
    hjemmemappe med skeletkonfiguration, køre et tilpasset skript og andre funktioner. adduser
    og addgroup kan køres i en af fem tilstande:

  Tilføj en normal bruger
    Hvis kaldt med et argument uden tilvalg og uden tilvalgene --system eller --group, så vil
    adduser tilføje en normal bruger.

    adduser vil vælge den første tilgængelige UID fra intervallet angivet for normale brugere
    i konfigurationsfilen. UID'en kan overskrives med tilvalget --uid.

    Intervallet angivet i konfigurationsfilen kan overskrives med tilvalgene --firstuid og
    --lastuid.

    Som standard får hver bruger i Debian GNU/Linux en tilsvarende gruppe med det samme navn.
    Brugergrupper tillader at skrivbare mapper for grupper nemt kan vedligeholdes ved at
    placere de passende brugere i den nye gruppe, angive set-group-ID-bit i mappen og sikre at
    alle brugere bruger en umask på 002. Hvis denne indstilling slukkes ved at angive
    USERGROUP til no, så sættes alle brugeres GID'er til USERS_GID. Brugeres primære grupper
    kan også overskrives fra kommandolinjen med tilvalgene --gid eller --ingroup for at sætte
    gruppen per id eller navn, respektivt. Brugere kan også tilføjes til en eller flere
    grupper defineret i adduser.conf enten ved at sætte ADD_EXTRA_GROUPS til 1 i adduser.conf,
    eller ved at medtage --add_extra_groups på kommandolinjen.

    adduser vil oprette et hjemmemappeemne til DHOME, GROUPHOMES og LETTERHOMES. Hjemmemappen
    kan overskrives fra kommandolinjen med tilvalget --home, og skallen med tilvalget --shell.
    Hjemmemappens set-group-ID-bit angives hvis USERGROUPS er yes så at filer oprettet i
    brugerens hjemmemappe vil have den korrekte gruppe.

    adduser will copy files from SKEL into the home directory and prompt for finger (gecos)
    information and a password. The gecos may also be set with the --gecos option. With the
    --disabled-login option, the account will be created but will be disabled until a password
    is set. The --disabled-password option will not set a password, but login is still
    possible (for example with SSH RSA keys). To set up an encrypted home directory for the
    new user, add the --encrypt-home option. For more information, refer to the -b option of
    ecryptfs-setup-private(1).

    Hvis filen /usr/local/sbin/adduser.local findes, så vil den blive kørt efter  at
    brugerkontoen er blevet sat op for at udføre eventuel lokal opsætning. Argumenterne sendt
    til adduser.local er:
    username uid gid home-directory
    Miljøvaribalen VERBOSE angives jævnfør følgende regel:

    0 hvis --quiet er angivet

    1 hvis hverken
       --quiet eller --debug er angivet

    2 hvis --debug er angivet

       (Det samme gælder for variablerne DEBUG, men DEBUG er forældet og vil blive fjernet
       i en senere version af adduser).

  Tilføj en systembruger
    Hvis kaldt med et argument uden tilvalg og tilvalget --system, så vil adduser tilføje en
    systembruger. Hvis en bruger med det samme navn allerde findes i systemets uid-interval
    (eller hvis uid'en er angivet, hvis en bruger med det uid allerede findes), så vil adduser
    afsluttes med en advarsel. Denne advarsel kan undertrykkes ved at tilføje »--quiet«.

    adduser vil vælge den første tilgængelige UID fra intervallet angivet for systembrugere i
    konfigurationsfilen (FIRST_SYSTEM_UID og LAST_SYSTEM_UID). Hvis du ønsker at have en
    specifik UID, så kan du angive den med tilvalget --uid.

    Som standard placeres systembrugere i gruppen nogroup. For at placere den nye systembruger
    i en allerede eksisterende gruppe, så brug tilvalgene --gid eller --ingroup. For at
    placere den nye systembruger i en ny gruppe med den samme id så brug tilvalget --group.

    En hjemmemappe oprettes med de samme regler som for normale brugere. Den nye systembruger
    vil have skallen /usr/sbin/nologin (med mindre overskrevet med tilvalget --shell), og have
    logind'er deaktiveret. Skeletkonfigurationsfiler kopieres ikke.

  Tilføj en brugergruppe
    Hvis adduser kaldes med tilvalget --group og uden at tilvalget --system eller addgroup
    kaldes respektivt, så vil en brugergruppe blive tilføjet.

    En GID vil blive valgt fra intervallet angivet for system-GID'er i konfigurationsfilen
    (FIRST_GID, LAST_GID). For at overskrive den mekanisme kan du angive GID'en med tilvalget
    --gid.

    Gruppen oprettes med ingen brugere.

  Tilføj en systemgruppe
    Hvis addgroup kaldes med tilvalget --system, så vil en systemgruppe blive tilføjet.

    En GID vil blive valgt fra intervallet angivet for system-GID'er i konfigurationsfilen
    (FIRST_SYSTEM_GID, LAST_SYSTEM_GID). For at overskrive den mekanisme kan du give GID'en
    med tilvalget --gid.

    Gruppen oprettes med ingen brugere.

  Tilføj en eksisterende bruger til en eksisterende gruppe
    Hvis kaldt med to argumenter uden tilvalg, så vil adduser tilføje en eksisterende bruger
    til en eksisterende gruppe.

TILVALG

    --conf FIL
       Brug FIL i stedet for /etc/adduser.conf.

    --disabled-login
       Kør ikke passwd for at angive adgangskoden. Brugeren vil ikke kunne bruge sin konto
       før adgangskoden er angivet.

    --disabled-password
       Som --disabled-login, men logind er stadig mulige (for eksempel med SSH RSH-nøgler)
       men uden at bruge adgangskodegodkendelse.

    --force-badname
       By default, user and group names are checked against the configurable regular
       expression NAME_REGEX (or NAME_REGEX_SYSTEM if --system is specified) specified in
       the configuration file. This option forces adduser and addgroup to apply only a
       weak check for validity of the name. NAME_REGEX is described in adduser.conf(5).

    --gecos GECOS
       Angiv gecos-feltet for den nye oprettede post. adduser vil ikke spørge om
       fingerinformation hvis dette tilvalg er angivet.

    --gid ID
       Når der oprettes en gruppe, så tvinger dette tilvalg det nye gruppe-id til det
       angivet tal. Når der oprettes en bruger, så vil dette tilvalg placere brugeren i
       den gruppe.

    --group
       Når kombineret med --system, så oprettes en gruppe med det samme navn og id som
       systembrugeren. Hvis ikke kombineret med --system, så oprettes en gruppe med det
       angivne navn. Dette er standardhandlingen hvis programmet igangsættes som addgroup.

    --help Vis korte instruktioner.

    --home MAPPE
       Brug MAPPE som brugerens hjemmemappe, frem for  den  angivne  standard  i
       konfigurationsfilen. Hvis mappen ikke findes, så oprettes den og skeletfiler
       kopieres.

    --shell SKAL
       Brug SKAL som brugerens logindskal,  frem  for  den  angivne  standard  i
       konfigurationsfilen.

    --ingroup GRUPPE
       Tilføj den nye bruger til GRUPPE i stedet for en brugergruppe eller standardgruppen
       defineret af USERS_GID i konfigurationsfilen. Dette påvirker brugerens primære
       gruppe. For at tilføje yderligere grupper, så se tilvalget add_extra_groups.

    --no-create-home
       Opret ikke hjemmemappen, selv om den ikke findes.

    --quiet
       Undertryk informative beskeder, vis kun advarsler og fejl.

    --debug
       Vær uddybdende, mest nyttig hvis du ønsker at finde et problem med adduser.

    --system
       Opret en systembruger eller -gruppe.

    --uid ID
       Tving det nye bruger-id til det angivne nummer. adduser vil fejle hvis bruger-id'et
       allerede er optaget.

    --firstuid ID
       Overskriv den første uid i intervallet som uid'en vælges fra (overskriver FIRST_UID
       angivet i konfigurationsfilen).

    --lastuid ID
       Overskriv den sidste uid i intervallet som uid'en vælges fra (LAST_UID).

    --add_extra_groups
       Tilføj ny bruger til ekstra grupper defineret i konfigurationsfilen.

    --version
       Vis version og information om ophavsret.

SLUTVÆRDIER

    0   Brugeren findes som angivet. Dette kan have 2 årsager: Brugeren blev oprettet af
       adduser eller brugeren var allerede til stede på systemet før adduser blev
       igangsat. Hvis adduser returnerede 0, så vil start af adduser endnu engang med de
       samme parametre som før også returnere 0.

    1   Oprettelse af brugeren eller gruppen mislykkedes, da denne allerede var til stede
       med anden UID/GID end angivet. Brugernavnet eller gruppenavnet blev nægtet på grund
       af en forskel mellem de konfigurerede regulære udtryk, se adduser.conf(5). Adduser
       er blevet afbrudt af et signal.
       Eller af for mange endnu udokumenterede svar som så skrives til konsollen. Du kan
       overveje at fjerne --quiet for at gøre adduser mere uddybende.

FILER

    /etc/adduser.conf
       Standardkonfigurationsfil for adduser og addgroup

    /usr/local/sbin/adduser.local
       Valgfrie tilpassede udvidelser.

SE OGSÅ

    adduser.conf(5), deluser(8), useradd(8), groupadd(8), usermod(8), Debianpolitik 9.2.2.

OPHAVSRET

    Ophavsret 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Ændringer af Roland Bauerschmidt og Marc Haber.
    Yderligere rettelser af Joerg Hoh og Stephen Gran.
    Ophavsret 1995 Ted Hajek, med en stor del lånt fra den oprindelige Debian adduser
    Ophavsret 1994 Ian Murdock. adduser er frit programmel; se GNU General Public Licence
    version 2 eller senere for kopieringsbetingelser. Der er ingen garanti.