Provided by: adduser_3.118ubuntu1_all bug

NAVN

    deluser, delgroup - fjern en bruger eller gruppe fra systemet

SYNOPSIS

    deluser [tilvalg] [--force] [--remove-home] [--remove-all-files] [--backup] [--backup-to
    DIR] bruger

    deluser --group [tilvalg] gruppe
    delgroup [tilvalg] [--only-if-empty] gruppe

    deluser [tilvalg] brugergruppe

  GÆNGSE TILVALG
    [--quiet] [--system] [--help] [--version] [--conf FIL]

BESKRIVELSE

    deluser og delgroup fjerner brugere fra systemet jævnfør tilvalg på kommandolinjen og
    konfigurationsinformation  i  /etc/deluser.conf  og  /etc/adduser.conf. De er bedre
    brugerflader for programmerne userdel og groupdel med mulighed for at fjerne hjemmemappen
    eller endda alle filer på systemet ejet af brugeren der skal fjernes, køre et tilpasset
    skript og mange andre funktioner. deluser og delgroup kan køres i en af tre tilstande:

  Fjern en normal bruger
    Hvis kaldt med et argument, der ikke er et tilvalg, og uden tilvalget --group, så vil
    deluser fjerne en normal bruger.

    Som standard så vil deluser fjerne brugeren uden at fjerne hjemmemappen, postpuljen eller
    andre filer på systemet ejet af brugeren. Fjernelse af hjemmemappen og postpuljen kan
    opnås ved at bruge tilvalget --remove-home.

    Tilvalget --remove-all-files fjerner alle filer på systemet ejet af brugeren. Bemærk at
    hvis du aktiverer begge tilvalg så vil --remove-home ikke have effekt da alle filer
    inklusiv hjemmemappen og postpuljen allerede er dækket af tilvalget --remove-all-files.

    Hvis du ønsker at lave sikkerhedskopi af alle filer før du sletter dem, så kan du aktivere
    tilvalget --backup, som vil oprette en fil brugernavn.tar(.gz|.bz2) i mappen angivet af
    tilvalget --backup-to (standard er den aktuelle arbejdsmappe). Indstillingen for fjernelse
    og indstillingen for sikkerhedskopi kan også aktiveres som standard i konfigurationsfilen
    /etc/deluser.conf. Se deluser.conf(5) for detaljer.

    Hvis du ønsker at fjerne administratorkontoen (root) (uid 0), så brug parameteren --force;
    dette kan forhindre at administratoren fjernes ved en fejl.

    Hvis filen /usr/local/sbin/deluser.local findes, så vil den blive kørt efter  at
    brugerkontoen er blevet fjernet for at udføre en eventuel lokal oprydning. Argumenterne
    sendt til deluser.local er:
    username uid gid home-directory

  Fjern en gruppe
    Hvis deluser kaldes med tilvalget --group, eller delgroup kaldes, så vil en gruppe blive
    fjernet.

    Advarsel: Den primære gruppe for en eksisterende bruger kan ikke fjernes.

    Hvis tilvalget --only-if-empty er angivet, så vil gruppen ikke blive fjernet, hvis den har
    tilbageværende medlemmer.

  Fjern en bruger fra en specifik gruppe
    Hvis kaldt med to argumenter uden tilvalg, så vil deluser fjerne en bruger fra en specifik
    gruppe.

TILVALG

    --conf FIL
       Brug FIL i stedet for standardfilerne /etc/deluser.conf og /etc/adduser.conf

    --group
       Fjern en gruppe. Dette er standardhandlingen hvis programmet igangsættes som
       delgroup.

    --help Vis korte instruktioner.

    --quiet
       Undertryk statusbeskeder.

    --system
       Slet kun hvis bruger/gruppe er en systembruger/systemgruppe.  Dette  sikrer
       utilsigtet sletning af brugere/grupper der ikke er systembrugere/systemgrupper.
       Derudover, hvis brugeren ikke findes, så returneres der ikke en fejlværdi. Denne
       indstilling er hovedsagelig for brug i vedligeholdelsesskripter for Debianpakker.

    --only-if-empty
       Fjern kun hvis ingen medlemmer er tilbage.

    --backup
       Lav sikkerhedskopi for alle filer indeholdt i filerne userhome og mailspool til en
       fil med navnet /$user.tar.bz2 eller /$user.tar.gz.

    --backup-to
       Placer ikke sikkerhedskopieringerne i / men i mappen angivet af denne parameter.
       Dette angiver implicit også --backup.

    --remove-home
       Fjern hjemmemappen for brugeren og dennes postpulje. Hvis --backup er angivet, så
       slettes filerne efter sikkerhedskopieringen.

    --remove-all-files
       Fjern alle filer fra systemet ejet af denne bruger. Bemærk: --remove-home har ikke
       længere  en  effekt.  Hvis  --backup er angivet, så slettes filerne efter
       sikkerhedskopieringen.

    --version
       Vis version og information om ophavsret.

RETURVÆRDI

    0   Handlingen blev udført.

    1   Brugeren til sletning var ikke en systemkonto. Ingen handling blev udført.

    2   Der er ingen sådan bruger. Ingen handling blev udført.

    3   En sådan gruppe findes ikke. Ingen handling blev udført.

    4   Intern fejl. Ingen handling blev udført.

    5   Gruppen til sletning er ikke tom. Ingen handling blev udført.

    6   Brugeren tilhører ikke den angivne gruppe. Ingen handling blev udført.

    7   Du kan ikke fjerne en bruger fra dets primære gruppe. Ingen handling blev udført.

    8   Den krævede perlpakke »perl modules« er ikke installeret. Denne pakke er krævet for
       at udføre de anmodte handlinger. Ingen handling blev udført.

    9   For fjernelse af administratorkontoen (root) er parameteren »--force« krævet. Ingen
       handling blev udført.

FILER

    /etc/deluser.conf - standardkonfigurationsfil for deluser og delgroup

    /usr/local/sbin/deluser.local
       Valgfrie tilpassede udvidelser.

SE OGSÅ

    adduser(8), deluser.conf(5), groupdel(8), userdel(8)

OPHAVSRET

    Ophavsret 2000 Roland Bauerschmidt. Ændringer (C) 2004 Marc Haber og Joerg Hoh. Denne
    manualside og programmet deluser er baseret på adduser som er:
    Ophavsret 1997, 1998, 1999 Guy Maor.
    Ophavsret 1995 Ted Hajek, med en stor del lånt fra den oprindelige Debian adduser
    Ophavsret 1994 Ian Murdock. deluser er frit programmel; se GNU General Public Licence
    version 2 eller senere for kopieringsbetingelser. Der er ingen garanti.