Provided by: man-db_2.8.7-3_amd64 bug

NAVN

    mandb - opret eller opdater manualsidernes indeksmellemlagre

SYNOPSIS

    mandb [-dqsucpt?V] [-C fil] [manualsti]
    mandb [-dqsut] [-C fil] -f filnavn ...

BESKRIVELSE

    mandb is used to initialise or manually update index database caches that are usually
    maintained by man. The caches contain information relevant to the current state of the
    manual page system and the information stored within them is used by the man-db utilities
    to enhance their speed and functionality.

    When creating or updating an index, mandb will warn of bad ROFF .so requests, bogus manual
    page filenames and manual pages from which the whatis cannot be parsed.

    Supplying mandb with an optional colon-delimited path will override the internal system
    manual page hierarchy search path, determined from information found within the man-db
    configuration file.

DATABASE-MELLEMLAGRE

    mandb kan kompileres med understøttelse for enhver af de følgende databasetyper.

    Navn     Type          Asynk.  Filnavn
    ──────────────────────────────────────────────────────────────
    Berkeley db  Binært træ       Ja    index.bt
    GNU gdbm   Hashet         Ja    index.db
    UNIX ndbm   Hashet         Nej   index.(dir|pag)

    De databasetyper som understøtter asynkrone opdateringer tilbyder forbedret hastighed på
    bekostning af muligheden for korruption i tilfælde af usædvanlig afslutning. I et
    usædvanligt tilfælde, hvor dette er opstået, kan det være nødvendigt at genkøre mandb med
    tilvalget -c for at genskabe databaserne fra bunden af.

TILVALG

    -d, --debug
       Vis fejlsøgningsinformation.

    -q, --quiet
       Lav ingen advarsler.

    -s, --no-straycats
       Brug ikke tid på at kigge efter eller tilføje information til databaserne angående
       vildfarne katalogsider.

    -p, --no-purge
       Brug ikke tid på at kontrollere for slettede manualsider og fjerne dem fra
       databaserne.

    -c, --create
       By default, mandb will try to update any previously created databases.  If a
       database does not exist, it will create it. This option forces mandb to delete
       previous databases and re-create them from scratch, and implies --no-purge. This
       may be necessary if a database becomes corrupt or if a new database storage scheme
       is introduced in the future.

    -u, --user-db
       Opret kun brugerdatabaser, selv med skriverettigheder nødvendige for at oprette
       systemdatabaser.

    -t, --test
       Udfør kontrol af korrekthed på manualsider i søgestien for hierarkiet. Med dette
       tilvalg vil mandb ikke ændre eksisterende databaser.

    -f, --filename
       Update only the entries for the given filename. This option is not for general
       use; it is used internally by man when it has been compiled with the MAN_DB_UPDATES
       option and finds that a page is out of date. It implies -p and disables -c and -s.

    -C fil, --config-file=fil
       Brug denne brugerkonfigurationsfil frem for standarden ~/.manpath.

    -?, --help
       Vis brugsbeskeden, afslut så.

    --usage
       Vis en kort hjælpebesked og afslut.

    -V, --version
       Vis versionen og afslut.

AFSLUT-STATUS

    0   Programkørsel endt uden fejl.

    1   Brugs- syntaks- eller konfigurationsfilfejl.

    2   Operationel fejl.

    3   En underproces mislykkedes.

DIAGNOSTICS

    De følgende advarselsbeskeder kan udelades under opbygning af database.

    <filename>: whatis-fortolkning for page(sec) mislykkedes
       An attempt to extract whatis line(s) from the given <filename> failed.  This is
       usually due to a poorly written manual page, but if many such messages are emitted
       it is likely that the system contains non-standard manual pages which are
       incompatible with the man-db whatis parser. See the WHATIS PARSING section in
       lexgrog(1) for more information.

    <filename>: is a dangling symlink
       <filename> does not exist but is referenced by a symbolic link.  Further
       diagnostics are usually emitted to identify the <filename> of the offending link.

    <filename>: ugyldig symbolsk henvisning eller ROFF ».so«-forespørgsel
       <filename>  er enten en symbolsk henvisning til, eller indeholder en ROFF
       include-forespørgsel til, en ikkeeksisterende fil.

    <filnavn>: ignorerer falske filnavne
       The <filename> may or may not be a valid manual page but its name is invalid. This
       is usually due to a manual page with sectional extension <x> being put in manual
       page section <y>.

    <filename_mask>: konkurrerende udvidelser
       Jokertegnet <filename_mask> er ikke unik. Dette skyldes normalt eksistensen af både
       en pakket og udpakket version af den samme manualside. Alle undtagen de seneste
       ignoreres

FILER

    /etc/manpath.config
       konfigurationsfil for man-db.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Et FHS-overholdende globalt index-databasemellemlager.

    Tidligere placeringer for databasens mellemlager inkluderede:

    /usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Et traditionelt globalt index-databasemellemlager.

    /var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
       Et alternativt eller FSSTND-overholdende globalt index-databasemellemlager.

SE OGSÅ

    lexgrog(1), man(1), manpath(5), catman(8)

    WHATIS PARSING-afsnittet tidligere på denne manualside er nu en del af lexgrog(1).

FORFATTER

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).