Provided by: passwd_4.5-1.1ubuntu4_amd64 bug

NAVN

    vipw, vigr - rediger adgangskoden, gruppe, shadow-adgangskode- eller shadow-gruppe-fil

SYNOPSIS

    vipw [tilvalg]

    vigr [tilvalg]

BESKRIVELSE

    Kommandoerne vipw og vigr redigerer filerne /etc/passwd og /etc/group, respektivt. Med
    flaget -s vil de redigere versionerne for Shadow for disse filer, /etc/shadow og
    /etc/gshadow, respektivt. Programmerne vil sætte de passende låse for at forhindre
    filødelæggelse. Når der kigges efter et redigerngsprogram, så vil programmet øfrst forsøge
    med miljøvariablen $VISUAL, derefter miljøvariablen $EDITOR, og endelig
    standardredigeringsprogrammet, vi(1).

TILVALG

    Tilvalgene som gælder for kommandoerne vipw og vigr er:

    -g, --group
      Rediger gruppedatabase.

    -h, --help
      Vis hjælpeteksten og afslut.

    -p, --passwd
      Rediger passwd-database.

    -q, --quiet
      Stille tilstand.

    -R, --root CHROOT_DIR
      Brug ændringer i mappen CHROOT_DIR og brug konfigurationsfilerne fra mappen
      CHROOT_DIR.

    -s, --shadow
      Rediger shadow- eller gshadow-database.

MILJØ

    VISUEL
      Redigeringsprogram der skal bruges.

    REDIGERINGSPROGRAM
      Redigeringsprogram der skal bruges hvis VISUAL ikke er angivet.

FILER

    /etc/group
      Information om gruppekonto.

    /etc/gshadow
      Information om sikret gruppekonto.

    /etc/passwd
      Information om brugerkonto.

    /etc/shadow
      Information om sikret brugerkonto.

SE OGSÅ

    vi(1), gruppe(5), gshadow(5), passwd(5), , shadow(5).