Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    calibre - calibre

     calibre [suvandid] [rada_eraamatuni]

    Käivita calibre peamine graafiline kasutajaliides ja valikuliselt lisa andmebaasi kaustas
    path_to_ebook olev e-raamat.

    Alati kui edastad programmile calibre tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid
    jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

[SUVANDID]

    --detach
       Eralda juht-terminalist, kui on (ainult Linux)

    --help, -h
       näita seda veateadet ja välju

    --ignore-plugins
       Eira kohandatud pluginaid; kasulik, kui installisid plugina, mis takistab calibrel
       käivituda

    --no-update-check
       Ära kontrolli uuendusi

    --shutdown-running-calibre, -s
       Pane töötav calibre eksemplar, kui on, sulguma. Pane tähele, et  kui  on
       pooleliolevaid töid, need katkestatakse vaikselt, seega kasuta ettevaatusega.

    --start-in-tray
       Käivita süsteemisalve minimeerituna.

    --verbose, -v
       Eiratud, ära kasuta. Eksisteerib ainult pärandi põhjustel

    --version
       näita programmi versiooninumbrit ja välju

    --with-library
       Use the library located at the specified path.

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal