Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    ebook-convert - ebook-convert

     ebook-convert input_file output_file [options]

    Convert an e-book from one format to another.

    input_file is the input and output_file is the output. Both must be specified as the first
    two arguments to the command.

    The output e-book format is guessed from the file extension of output_file. output_file
    can also be of the special format .EXT where EXT is the output file extension. In this
    case, the name of the output file is derived from the name of the input file. Note that
    the filenames must not start with a hyphen. Finally, if output_file has no extension, then
    it is treated as a directory and an "open e-book" (OEB) consisting of HTML files is
    written to that directory. These files are the files that would normally have been passed
    to the output plugin.

    After specifying the input and output file you can customize the conversion by specifying
    various options. The available options depend on the input and output file types. To get
    help on them specify the input and output file and then use the -h option.

    For full documentation of the conversion system see conversion

    Alati kui edastad programmile ebook-convert tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse
    argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

    The options and default values for the options change depending on both the input and
    output formats, so you should always check with:

     ebook-convert myfile.input_format myfile.output_format -h

    Below are the options that are common to all conversion, followed by the options specific
    to every input and output format.

    · SISENDVALIKUD

    · VÄLJUNDVALIKUD

    · VÄLIMUS

    · HEURISTILINE TÖÖTLEMINE

    · OTSING JA ASENDAMINE

    · ÜLESEHITUSE TUVASTUS

    · SISUKORD

    · METAANDMED

    · SILUMINE

    --help, -h
       näita seda veateadet ja välju

    --input-profile
       Täpsusta sisendprofiil. Sisendprofiil annab teisendussüsteemile teavet, kuidas
       suhtuda sisenddokumendi erinevasse informatsiooni. Näiteks resolutsioonist sõltuv
       pikkus (pikkus pikslites). Valikud on:cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3,
       hanlinv5, illiad, irexdr1000, irexdr800, kindle, msreader, mobipocket, nook, sony,
       sony300, sony900

    --list-recipes
       Loetle  sisseehitatud  retseptide  nimesid. Sa saad sisseehitatud retseptist
       e-raamatut luua sedasi: ebook-convert "Retsepti Nimi.recipe" väljund.epub

    --output-profile
       Specify the output profile. The output profile tells the conversion system how to
       optimize the created document for the specified device (such as by resizing images
       for the device screen size). In some cases, an output profile can be used to
       optimize the output for a particular device, but this is rarely necessary. Choices
       are:cybookg3,   cybook_opus,   default,   generic_eink,   generic_eink_hd,
       generic_eink_large, hanlinv3, hanlinv5, illiad, ipad, ipad3, irexdr1000, irexdr800,
       jetbook5, kindle, kindle_dx, kindle_fire, kindle_oasis, kindle_pw, kindle_pw3,
       kindle_voyage,  kobo,  msreader,  mobipocket, nook, nook_color, nook_hd_plus,
       pocketbook_900, pocketbook_pro_912, galaxy, sony, sony300, sony900, sony-landscape,
       sonyt3, tablet

    --version
       näita programmi versiooninumbrit ja välju

SISENDVALIKUD

    Suvandid mobi-sisendfaili töötlemise juhtimiseks

    --input-encoding
       Täpsusta sisenddokumendi kodeering. Kasutab dokumendi kodeeringu asemel valitud
       kodeeringut. Kasulik dokumentide puhul, milles ei ole märgitud kodeeringut või
       millel on eksitavad kodeeringu deklaratsioonid.

VÄLJUNDVALIKUD

    Suvandid epub väljundi töötlemise juhtimiseks

    --dont-split-on-page-breaks
       Turn off splitting at page breaks. Normally, input files are automatically split at
       every page break into two files. This gives an output e-book that can be parsed
       faster and with less resources. However, splitting is slow and if your source file
       contains a very large number of page breaks, you should turn off splitting on page
       breaks.

    --epub-flatten
       See valik on vajalik ainult juhul, kui kavatsed EPUB-i avada programmiga FBReaderJ.
       See tasandab EPUBi-sisese failisüsteemi, pannes kõik failid kõrgeima tasandi
       kausta.

    --epub-inline-toc
       Sisesta reasisene sisukord, mis näib osana raamatu peamisest sisust.

    --epub-toc-at-end
       Pane sisestatav sisukord raamatu lõppu, mitte algusesse.

    --epub-version
       Loodava EPUB-faili versioon. EPUB 2 on kõige ühilduvam; kasuta EPUB 3 ainult siis,
       kui tead, et see on kindlasti vajalik.

    --extract-to
       Extract the contents of the generated EPUB file to the specified directory. The
       contents of the directory are first deleted, so be careful.

    --flow-size
       Tükelda kõik HTML-failid, mis on suuremad sellest suurusest (ühikutes KB). See on
       vajalik, kuna enamik EPUB-i lugereid ei suuda käsitleda suuri failisuurusi.
       Vaikimisi väärtus 260KB on suurus, mis on vajalik programmi Adobe Digital Editions
       jaoks. Pane väärtuseks 0, kui tahad suurusepõhise tükeldamise keelata.

    --no-default-epub-cover
       Tavaliselt, kui sisendfailis pole kaant ja sa ei määratle seda, luuakse vaikimisi
       kaanepilt pealkirja, autorite ja muu sellisega. See säte keelab selle kaane
       loomise.

    --no-svg-cover
       Do not use SVG for the book cover. Use this option if your EPUB is going to be used
       on a device that does not support SVG, like the iPhone or the JetBook Lite. Without
       this option, such devices will display the cover as a blank page.

    --preserve-cover-aspect-ratio
       When using an SVG cover, this option will cause the cover to scale to cover the
       available screen area, but still preserve its aspect ratio (ratio of width to
       height). That means there may be white borders at the sides or top and bottom of
       the image, but the image will never be distorted. Without this option the image may
       be slightly distorted, but there will be no borders.

    --pretty-print
       Kui täpsustatud, siis väljundi plugin proovib luua väljundit, mis on inimesele
       võimalikult loetav. Ei pruugi mõne väljundi plugina puhul nähtavat mõju avaldada.

    --toc-title
       Loodavate reasiseste sisukordade pealkiri.

VÄLIMUS

    Suvandid väljundi väljanägemise kontrollimiseks

    --asciiize
       Translitereeri (tähi ümber) Unicode tähemärgid ASCII kujule. Kasuta ettevaatlikult,
       sest see asendab Unicode tähemärgid ASCII-ga. Näiteks paneb see sõne "Михаил
       Горбачёв" asemele "Mikhail Gorbachiov". Samuti pane tähele, et kui tähemärgil on
       mitu tõlgendust (näiteks hiina ja jaapani tähemärgid), siis kasutatakse calibre
       kasutajaliidese praeguse keele kujutamist.

    --base-font-size
       The base font size in pts. All font sizes in the produced book will be rescaled
       based on this size. By choosing a larger size you can make the fonts in the output
       bigger and vice versa. By default, when the value is zero, the base font size is
       chosen based on the output profile you chose.

    --change-justification
       Change text justification. A value of "left" converts all justified text in the
       source to left aligned (i.e. unjustified) text. A value of "justify" converts all
       unjustified text to justified. A value of "original" (the default) does not change
       justification in the source file. Note that only some output formats support
       justification.

    --disable-font-rescaling
       Disable all rescaling of font sizes.

    --embed-all-fonts
       Embed every font that is referenced in the input document but not already embedded.
       This will search your system for the fonts, and if found, they will be embedded.
       Embedding will only work if the format you are converting to supports embedded
       fonts, such as EPUB, AZW3, DOCX or PDF. Please ensure that you have the proper
       license for embedding the fonts used in this document.

    --embed-font-family
       Embed the specified font family into the book. This specifies the "base" font used
       for the book. If the input document specifies its own fonts, they may override this
       base font. You can use the filter style information option to remove fonts from the
       input document. Note that font embedding only works with some output formats,
       principally EPUB, AZW3 and DOCX.

    --expand-css
       By default, calibre will use the shorthand form for various CSS properties such as
       margin, padding, border, etc. This option will cause it to use the full expanded
       form instead. Note that CSS is always expanded when generating EPUB files with the
       output profile set to one of the Nook profiles as the Nook cannot handle shorthand
       CSS.

    --extra-css
       Either the path to a CSS stylesheet or raw CSS. This CSS will be appended to the
       style rules from the source file, so it can be used to override those rules.

    --filter-css
       A comma separated list of CSS properties that will be removed from all CSS style
       rules. This is useful if the presence of some style information prevents it from
       being    overridden    on    your    device.    For    example:
       font-family,color,margin-left,margin-right

    --font-size-mapping
       CSS  fondi  nimede  vastendamine  fondi  suurusele.  Näiteseadistus  on
       12,12,14,16,18,20,22,24. Need vastendamised on xx-väike kuni xx-suur ning viimane
       on kõige suurema fondi suurus. Fontide skaleerimise algoritm kasutab neid suurusi,
       et mõistlikult fonte skaleerida. Vaikeseadistuse otsustab valitud väljundiprofiil.

    --insert-blank-line
       Sisesta lõikude vahele tühi rida. Ei tööta, kui lähtefail ei kasuta lõike (sildid
       <p> või <div>).

    --insert-blank-line-size
       Set the height of the inserted blank lines (in em). The height of the lines between
       paragraphs will be twice the value set here.

    --keep-ligatures
       Preserve ligatures present in the input document. A ligature is a special rendering
       of a pair of characters like ff, fi, fl et cetera. Most readers do not have support
       for ligatures in their default fonts, so they are unlikely to render correctly. By
       default, calibre will turn a ligature into the corresponding pair of normal
       characters. This option will preserve them instead.

    --line-height
       The line height in pts. Controls spacing between consecutive lines of text. Only
       applies to elements that do not define their own line height. In most cases, the
       minimum line height option is more useful. By default no line height manipulation
       is performed.

    --linearize-tables
       Some badly designed documents use tables to control the layout of text on the page.
       When converted these documents often have text that runs off the page and other
       artifacts. This option will extract the content from the tables and present it in a
       linear fashion.

    --margin-bottom
       Set the bottom margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will
       cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be
       preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin
       settings that take precedence.

    --margin-left
       Set the left margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will
       cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be
       preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin
       settings that take precedence.

    --margin-right
       Set the right margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will
       cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be
       preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin
       settings that take precedence.

    --margin-top
       Set the top margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will
       cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be
       preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin
       settings that take precedence.

    --minimum-line-height
       The minimum line height, as a percentage of the element's calculated font size.
       calibre will ensure that every element has a line height of at least this setting,
       irrespective of what the input document specifies. Set to zero to disable. Default
       is 120%. Use this setting in preference to the direct line height specification,
       unless you know what you are doing. For example, you can achieve "double spaced"
       text by setting this to 240.

    --remove-paragraph-spacing
       Remove spacing between paragraphs. Also sets an indent on paragraphs of 1.5em.
       Spacing removal will not work if the source file does not use paragraphs (<p> or
       <div> tags).

    --remove-paragraph-spacing-indent-size
       When calibre removes blank lines between paragraphs, it automatically sets a
       paragraph indent, to ensure that paragraphs can be easily distinguished. This
       option controls the width of that indent (in em). If you set this value negative,
       then the indent specified in the input document is used, that is, calibre does not
       change the indentation.

    --smarten-punctuation
       Teisenda  tavalised  jutumärgid,  mõttekriipsud  ja  kolmikpunktid  nende
       tüpograafiliselt  õigete  vastetega.  Üksikasjade  saamiseks  vaata  lehte
       https://daringfireball.net/projects/smartypants

    --subset-embedded-fonts
       Subset all embedded fonts. Every embedded font is reduced to contain only the
       glyphs used in this document. This decreases the size of the font files. Useful if
       you are embedding a particularly large font with lots of unused glyphs.

    --transform-css-rules
       Path to a file containing rules to transform the CSS styles in this book. The
       easiest way to create such a file is to use the wizard for creating rules in the
       calibre GUI. Access it in the "Look & feel->Transform styles" section of the
       conversion dialog. Once you create the rules, you can use the "Export" button to
       save them to a file.

    --unsmarten-punctuation
       Teisenda uhked jutumärgid, sidekriipsud ja kolmikpunktid nende harilike vastetega.

HEURISTILINE TÖÖTLEMINE

    Modify the document text and structure using common patterns. Disabled by default. Use
    --enable-heuristics to enable.  Individual actions can be disabled with the --disable-*
    options.

    --disable-dehyphenate
       Analüüsi poolituskriipsudega sõnu terves dokumendis. Dokumenti ennast kasutatakse
       sõnastikuna, määramaks, kas need kriipsud tuleks alles jätta või eemaldada.

    --disable-delete-blank-paragraphs
       Eemalda dokumendist tühjad lõigud, kui need esinevad iga teise lõigu järel

    --disable-fix-indents
       Turn indentation created from multiple non-breaking space entities into CSS
       indents.

    --disable-format-scene-breaks
       Left aligned scene break markers are center aligned. Replace soft scene breaks that
       use multiple blank lines with horizontal rules.

    --disable-italicize-common-cases
       Look for common words and patterns that denote italics and italicize them.

    --disable-markup-chapter-headings
       Detect unformatted chapter headings and sub headings. Change them to h2 and h3
       tags. This setting will not create a TOC, but can be used in conjunction with
       structure detection to create one.

    --disable-renumber-headings
       Looks for occurrences of sequential <h1> or <h2> tags. The tags are renumbered to
       prevent splitting in the middle of chapter headings.

    --disable-unwrap-lines
       Unwrap lines using punctuation and other formatting clues.

    --enable-heuristics
       Luba heuristiline töötlemine. See suvand on vaja määrata, et mis tahes heuristiline
       töötlemine toimida saaks.

    --html-unwrap-factor
       Scale used to determine the length at which a line should be unwrapped. Valid
       values are a decimal between 0 and 1. The default is 0.4, just below the median
       line length.  If only a few lines in the document require unwrapping this value
       should be reduced

    --replace-scene-breaks
       Replace scene breaks with the specified text. By default, the text from the input
       document is used.

OTSING JA ASENDAMINE

    Muuda dokumendi teksti ja struktuuri, kasutades kasutajamääratud mustreid.

    --search-replace
       Path to a file containing search and replace regular expressions. The file must
       contain alternating lines of regular expression followed by replacement pattern
       (which can be an empty line). The regular expression must be in the Python regex
       syntax and the file must be UTF-8 encoded.

    --sr1-replace
       Replacement to replace the text found with sr1-search.

    --sr1-search
       Search pattern (regular expression) to be replaced with sr1-replace.

    --sr2-replace
       Replacement to replace the text found with sr2-search.

    --sr2-search
       Search pattern (regular expression) to be replaced with sr2-replace.

    --sr3-replace
       Replacement to replace the text found with sr3-search.

    --sr3-search
       Search pattern (regular expression) to be replaced with sr3-replace.

ÜLESEHITUSE TUVASTUS

    Kontrolli dokumendi ülesehituse automaatset tuvastamist.

    --chapter
       An XPath expression to detect chapter titles. The default is to consider <h1> or
       <h2> tags that contain the words "chapter", "book", "section", "prologue",
       "epilogue" or "part" as chapter titles as well as any  tags  that  have
       class="chapter". The expression used must evaluate to a list of elements. To
       disable chapter detection, use the expression "/". See the XPath Tutorial in the
       calibre User Manual for further help on using this feature.

    --chapter-mark
       Specify how to mark detected chapters. A value of "pagebreak" will insert page
       breaks before chapters. A value of "rule" will insert a line before chapters. A
       value of "none" will disable chapter marking and a value of "both" will use both
       page breaks and lines to mark chapters.

    --disable-remove-fake-margins
       Some documents specify page margins by specifying a left and right margin on each
       individual paragraph. calibre will try to detect and remove these margins.
       Sometimes, this can cause the removal of margins that should not have been removed.
       In this case you can disable the removal.

    --insert-metadata
       Insert the book metadata at the start of the book. This is useful if your e-book
       reader does not support displaying/searching metadata directly.

    --page-breaks-before
       XPath avaldis. Määratletud elementide ette sisestatakse lehepiir. Keelamiseks
       kasuta avaldist: /

    --prefer-metadata-cover
       Use the cover detected from the source file in preference to the specified cover.

    --remove-first-image
       Remove the first image from the input e-book. Useful if the input document has a
       cover image that is not identified as a cover. In this case, if you set a cover in
       calibre, the output document will end up with two cover images if you do not
       specify this option.

    --start-reading-at
       An XPath expression to detect the location in the document at which to start
       reading. Some e-book reading programs (most prominently the Kindle) use this
       location as the position at which to open the book. See the XPath tutorial in the
       calibre User Manual for further help using this feature.

SISUKORD

    Kontrolli sisukorra automaatset loomist. Vaikimisi, kui lähtefailis on sisukord olemas,
    siis eelistatakse seda automaatselt loodavale sisukorrale.

    --duplicate-links-in-toc
       When creating a TOC from links in the input document, allow duplicate entries, i.e.
       allow more than one entry with the same text, provided that they point to a
       different location.

    --level1-toc
       XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of
       Contents at level one. If this is specified, it takes precedence over other forms
       of auto-detection. See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.

    --level2-toc
       XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of
       Contents at level two. Each entry is added under the previous level one entry. See
       the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.

    --level3-toc
       XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of
       Contents at level three. Each entry is added under the previous level two entry.
       See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.

    --max-toc-links
       Maximum number of links to insert into the TOC. Set to 0 to disable. Default is:
       50. Links are only added to the TOC if less than the threshold number of chapters
       were detected.

    --no-chapters-in-toc
       Ära lisa sisukorda automaatselt tuvastatud peatükke.

    --toc-filter
       Eemalda sisukorrast kirjed, mille pealkiri vastab määratletud regulaaravaldisele.
       Eemaldatakse kõik vastavad kirjed ja nende alamkirjed.

    --toc-threshold
       Kui tuvastatakse sellest arvust vähem peatükke, siis lisatakse lingid sisukorda.
       Vaikimisi: 6

    --use-auto-toc
       Normally, if the source file already has a Table of Contents, it is used in
       preference to the auto-generated one. With this option, the auto-generated one is
       always used.

METAANDMED

    Suvandid metaandmete määramiseks väljundis

    --author-sort
       Autori järgi sortimisel kasutatav sõne.

    --authors
       Määra autorid. Mitme autori puhul tuleks need eraldada ja-märgiga &.

    --book-producer
       Määra raamatu tootja.

    --comments
       Määra e-raamatu kirjeldus.

    --cover
       Set the cover to the specified file or URL

    --isbn Määra raamatu ISBN.

    --language
       Määra keel.

    --pubdate
       Määra avaldamiskuupäev (eeldatakse olevat kohalikus ajavööndis, kui ajavööndit
       eraldi ei määrata)

    --publisher
       Määra e-raamatu kirjastaja.

    --rating
       Määra hinnang. Peaks olema number vahemikus 1-st 5-ni.

    --read-metadata-from-opf, --from-opf, -m
       Read metadata from the specified OPF file. Metadata read from this file will
       override any metadata in the source file.

    --series
       Määra, millissesse sarja see e-raamat kuulub.

    --series-index
       Määra, mitmes raamat see sarjas on.

    --tags Määra raamatu sildid. Peaks olema komaga eraldatud loend.

    --timestamp
       Määra raamatu ajamärge (ei kasutata enam kusagil)

    --title
       Määra pealkiri.

    --title-sort
       Sortimisel kasutatav versioon pealkirjast.

SILUMINE

    Suvandid teisendamise vigade otsinguga abistamiseks

    --debug-pipeline, -d
       Save the output from different stages of the conversion pipeline to the specified
       directory. Useful if you are unsure at which stage of the conversion process a bug
       is occurring.

    --verbose, -v
       Level of verbosity. Specify multiple times for greater verbosity. Specifying it
       twice will result in full verbosity, once medium verbosity and zero times least
       verbosity.

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal