Provided by: keditbookmarks_19.04.3-0ubuntu1_amd64 bug

NIMI

    kbookmarkmerger - Programm mingi järjehoidjate komplekti ühendamiseks kasutaja
    järjehoidjatega.

SüNOPSIS

    kbookmarkmerger [Qt võtmed...] [KDE võtmed...] {directory}

KIRJELDUS

    kbookmarkmerger on programm mingi järjehoidjate komplekti ühendamiseks kasutaja
    järjehoidjatega. Kui kasutajal pole veel järjehoidjaid, siis luuakse talle uus
    järjehoidjate nimekiri ning sellesse lisatakse ühendamiseks mõeldud järjehoidjad.
    Operatsioonide käigus jätab kbookmarkmerger meelde, millised failid on juba varem
    ühendatud, mis tagab selle, et järjehoidjaid ei ühendata topelt. Kui KDE töötab ajal, mis
    käivitatakse kbookmarkmerger, antakse KDE järjehoidjate alamsüsteemile teada kõigist
    muudatustest kasutaja järjehoidjates, et neid kasutavad rakendused (st. Konqueror) saaks
    uuendused kohe tarvitusele võtta.

    Traditsiooniliselt kasutati selliste probleemide lahendamiseks uue kasutaja loomisel
    teatud hoolikalt valitud mall-kodukatalooge, mis pidid tagama ka uuele kasutajale
    standardse järjehoidjate valiku. Probleemiks oli aga see, et pärast uue kasutaja konto
    loomist ei saanud enam uusi järjehoidjaid levitada.

    Käesolev süsteem sobib väga hästi näiteks süsteemiadministraatoritele, kes tahavad teatud
    dokumendile (näiteks olulistele märkustele süsteemi kohta) viitava järjehoidja teha
    kättesaadavaks kõigile kasutajatele. See sobib hästi ka distributsioonide loojatele, kes
    saavad enda pakutavale tarkvarale osutavaid järjehoidjaid distributsiooniga kaasa panna,
    olles samas kindlad, et kbookmarkmerger hoolitseb paketi paigaldamisel nende ühendamise
    eest kasutaja järjehoidjate nimekirjaga. Nii saab näiteks tarkvara dokumentatsiooni muuta
    kohe pärast tarkvara paigaldamist kõigile hõlpsasti kättesaadavaks.

    Ainus parameeter, mida kbookmarkmerger vajab, on kataloogi nimi, kust otsida
    järjehoidjafaile. Ühendamisel ühendatakse kasutaja järjehoidjate nimekirja kõik antud
    kataloogist leitud järjehoidjafailid. Need peavad olema korrektsed XBEL-failid.

VAATA KA

    Konquerori käsiraamat[1]

NäITED

      joe@hal9000:~
      > kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

    Ühendab kõik kataloogis /usr/local/extra-bookmarks leiduvad järjehoidjafailid kasutaja joe
    järjehoidjate nimekirjaga.

STANDARDID

      XBEL spetsifikatsioon[2]

PIIRANGUD

    Selgitamisel, kas järjehoidjafail on juba ühendatud kasutaja järjehoidjate nimekirjaga või
    mitte, uurib kbookmarkmerger ainult järjehoidjafaili nime ega kontrolli mingil määral
    selle sisu. See tähendab, et kui ka juba kasutaja järjehoidjatega ühendatud
    järjehoidjafaili sisu on muutunud, ei ühendata seda siiski uuesti.

    Pane tähele, et kui kasutaja muudab ühendamisel lisandunud järjehoidjat, ei muuda see
    kuidagi algupärast järjehoidjafaili.

AUTOR

    Frerich Raabe <raabe@kde.org>

AUTHOR

    Frerich Raabe <raabe@kde.org>
      Author.

MäRKUSED

    1. Konquerori käsiraamat
      help:/konqueror/index.html

    2. XBEL spetsifikatsioon
      http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/