Provided by: kig_19.04.3-0ubuntu1_amd64 bug

NIMI

    kig - KDE interaktiivse geomeetria rakendus.

SüNOPSIS

    kig [-c, --convert-to-native [-o, --outfile failinimi]] [KDE üldised võtmed]
      [Qt üldised võtmed]

KIRJELDUS

    Kig on interaktiivse geomeetria rakendus. See on mõeldud kaheks otstarbeks:

    ·  Võimaldada õppuritel arvutis interaktiivselt matemaatilisi kujundeid ja kontseptsioone
      uurida;

    ·  Täita matemaatiliste kujundite visuaalse loomise tööriista ülesannet ja võimaldada
      neid kaasata teistesse dokumentidesse.

    Selle programmiga saab geomeetrilisi kujundeid joonistada täpselt nii nagu klassitahvlil.
    Kuid erinevalt tahvlist lubab programm sul ka kujundeid või nende osasid töö käigus
    liigutada ja muuta.

    Kig toetab lookuste ja kasutaja määratletud makrode kasutamist. Samuti on võimalik
    importida ja eksprotida teisi failivorminguid kasutades, sealhulgas Cabri, Dr. Geo, KGeo,
    KSeg ja XFig.

    See rakendus kuulub KDE õppeprogrammide mooduli koosseisu.

VõTMED

    -c, --convert-to-native
      GUI-d ei näidata, vaid lihtsalt teisendatakse määratud fail Kigi vormingusse. Loodud
      Kigi fail kirjutatakse standardväljundisse, kui võtmega --outfile ei ole teisiti
      määratud.

    -o, --outfile failinimi
      Koos võtmega --convert-to-native võimaldab määrata faili, millesse salvestatakse uus
      Kigi fail. Seda võtit andmata või failinimeks - määrates saadetakse fail
      standardväljundisse.

VAATA KA

    Põhjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/kig (kirjuta see URL Konquerori või
    käivita käsuga khelpcenter help:/kig).

    Täiendavat infot leiab ka KDE Edu-projekti koduleheküljelt[1].

AUTORID

    Kigi autorid on Dominique Devriese <devriese@kde.org>, Maurizio Paolini
    <paolini@dmf.bs.unicatt.it>, Franco Pasquarelli <pasqui@dmf.bs.unicatt.it>, Pino Toscano
    <toscano.pino@tiscali.it> ja teised.

    Käesoleva manuaalilehekülje eeskuju kirjutas Debiani jaoks Ben Burton <bab@debian.org>.

AUTHOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Author.

MäRKUSED

    1. KDE Edu-projekti koduleheküljelt
      http://edu.kde.org/kig/