Provided by: kde-l10n-et_17.08.3-0ubuntu5_all bug

NAME

    kjscmd - KDE KJSEmbedi interpretaator

KOKKUVõTE

    kjscmd [--help] [[-e] | [--exec]] [[-i] | [-interactive]] [[-n] | [-no-kde]] [fail]

KIRJELDUS

    kjscmd on tööriist KJSEmbedi skriptide käivitamiseks käsureal. See käivitab skriptid
    määratud failis fail, kasutades selleks KJSEmbedit. See ei aktsepteeri parameetri fail
    kohal - (standardsisendit).

RAKENDUSE VõTMED

    -e,--exec
      failis fail leiduva skripti käivitamine ilma graafilise kasutajaliidese toetuseta

    -i,--interactive
      interaktiivse kjs interpretaatori käivitamine

    -n,--no-kde
      käivitamine KDE KApplicationi toetuseta

KASUTAMINE

    Levinuim viis kjscmd käivitamiseks on lihtsalt

      kjscmd fail

    Kui parameetrit fail ei ole antud, käivitatakse eelnevalt määratud testskript, mis mõõdab
    kjscmd käivitamiskiirust.

VAATA KA

    kjs(1)

VEAD

    Vigu võib olla mustmiljon, õige koht neist teadaandmiseks on bugs.kde.org[1].

AUTHOR

    Harri Porten <porten@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org