Provided by: kxstitch_2.2.0-1_amd64 bug

NIMI

    kxstitch - KDE tikkimismustrite loomise ja muutmise rakendus

SüNOPSIS

    kxstitch [KDE üldised võtmed] [Qt(TM) üldised võtmed] [fail]

KIRJELDUS

    KXStitch on rakendus, mis võimaldab luua tikkimismustreid ja mustrilehti. Mustreid võib
    luua nullist peale kasutaja määratud suurusega alusvõrgul, mida saab vastavalt mustri
    edenemisele suurendada või vähendada. Teise võimalusena võib importida pilte paljudest
    graafikavormingutest, mille juures saab vähendada värvide arvu ja piirata teisendamist
    täispistetega, aga vajadusel korral siiski kasutada ka murdarvulisi pisteid, mis tagab
    sujuvamad jooned. Samuti võib kasutada pilte taustana. Imporditud pilte saab seejärel
    muuta olemasolevate tööriistadega, et luua nende põhjal lõplik muster.

    Mustri loomisel aitavad kaasa paljud tööriistad: täitmata ja täidetud ristkülikud ja
    ellipsid, täidetud hulknurgad, jooned, tikkpisted. Lisaks saab lõikamise, kopeerimise ja
    asetamisega valitud alasid kloonida. Samuti saab valitud alasid pöörata 90, 180 või 270
    kraadi või peegeldada rõht- või püstsuunas.

    Kasutada saab samuti mustrite kogu, millesse on võimalik salvestada väiksemaid või ka
    suuremaid mustriosasid, et neid hiljem teiste mustrite juures tarvitada. Mustrid
    salvestatakse kogusse hierarhilise nimekirjaja, mis võimaldab neid vähese vaevaga sortida
    ja nende seas liikudes kiiresti õige üles leida. Samuti saab mustrikogusid kasutada
    omamoodi alfabeedina, omistades igale neist kindla tähe. Seejärel saab
    alfabeeditööriistaga aktiivses kogus kindlat tähte otsida ja kui see leitakse, lisatakse
    tähega seostatud muster määratud asukohta.

    Kui oled mustri loonud, saad selle mitmel moel välja trükkida. Soovi korral saab trükkida
    ka juhised ja legendi, millele saab lisada isegi kasutada lõnga koguse ja pistete arvu.

VõTMED

    --author
      Näitab infot autori kohta

    --help
      Näitab abi võtmete kohta

    --help-qt
      Näitab Qt spetsiifilisi võtmeid

    --help-kde
      Näitab KDE spetsiifilisi võtmeid

    --help-all
      Näitab kõiki võtmeid

    --license
      Näitab litsentsiinfot

    -v, --version
      Näitab versiooniinfot ja väljub.

ARGUMENDID

    fail
      Avatav tikkimispistete dokument

VAATA KA

    Põhjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/kxstitch (kirjuta see URL Konquerori
    või käivita käsuga khelpcenter help:/kxstitch).

    Täiendavat infot leiab ka KXStitchi koduleheküljelt[1].

AUTORID

    KXStitchi kirjutas Stephen Allewell <steve.allewell@gmail.com>.

AUTHORS

    Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>
      KXStitchi manuaalilehekülje esimene versioon Debiani projektile.

    Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>
      Manuaalilehekülje uuendamine.

MäRKUSED

    1. KXStitchi koduleheküljelt
      http://userbase.kde.org/KXStitch