Provided by: okular_19.04.3-0ubuntu1_amd64 bug

NIMI

    okular - universaalne dokumentide näitaja

SüNOPSIS

    okular [Qt võtmed] [KDE võtmed] [Okulari võtmed] [URL]

KIRJELDUS

    okular on mõeldud eri vormingutes dokumentide näitamiseks.

ÜLDISED VõTMED

    --help
      Abiteate näitamine võtmete kohta.

    --help-qt
      Qt spetsiifiliste võtmete näitamine.

    --help-kde
      KDE spetsiifiliste võtmete näitamine.

    --help-all
      Kõigi võtmete näitamine.

    --author
      Teabe näitamine autori kohta.

    -v, --version
      Versiooniteabe näitamine.

    --license
      Litsentsiteabe näitamine.

    --
      Võtmete lõpp.

OKULARI VõTMED

    -p, --page number
      Määratud lehekülje avamine dokumendis.

    --presentation
      Dokumendi avamine esitlusrežiimis.

    --print
      Käivitamine trükkimisdialoogiga.

    --unique
      "Unikaalse isendi" kontroll.

    --noraise
      Võimaldab vältida Okulari akna esiletoomist käivitamise järel.

ARGUMENDID

    URL
      Avatava dokumendi aadress. PDF-dokumentide puhul võib määrata kujul
      dokumendi_nimi#nimega_sihtkoht, kus nimega_sihtkoht on konkreetne dokumenti põimitud
      nimega sihtkoht.

TAGASISIDE

    IRC-s irc.freenode.net #okular või e-postiga okular-devel@kde.org või veebis
    <http://okular.kde.org>

VAATA KA

    Põhjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/okular (kirjuta see URL Konquerori või
    käivita käsuga khelpcenter help:/okular).

AUTORIõIGUS

    Autoriõigus (c) 2002: Wilco Greven, Christophe Devriese

    Autoriõigus (c) 2004-2005: Enrico Ros

    Autoriõigus (c) 2005: Piotr Szymanski

    Autoriõigus (c) 2004-2012: Albert Astals Cid

    Autoriõigus (c) 2006-2009: Pino Toscano

    Litsents: GNU Üldine Avalik Litsents, versioon 2
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

AUTHOR

    Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>
      Okular man page.