Provided by: kde-l10n-et_17.08.3-0ubuntu5_all bug

NIMI

    plasmapkg - Plasma pakettide paigaldamine, loetlemine ja eemaldamine

SüNOPSIS

    plasmapkg [-h, --hash asukoht] [-g, --global] [-t, --type tüüp] [-i, --install asukoht]
         [-u, --upgrade asukoht] [-l, --list] [--list-types] [-r, --remove nimi] [-p,
         --packageroot asukoht] [KDE üldised võtmed] [Qt üldised võtmed]

KIRJELDUS

    plasmapkg on käsureatööriist Plasma pakettide paigaldamiseks, loetlemiseks ja
    eemaldamiseks.

VõTMED

    -h, --hash asukoht
      SHA1 räsi genereerimine paketile asukohas “asukoht”.

    -g, --global
      Paigaldamise või eemaldamise korral käsitleb pakette, mis on paigaldatud kõigi
      kasutajate jaoks.

    -t, --type tüüp
      Paketi tüüp, nt teema, taustapilt, plasmoid, andmemootor, käivitaja, paigutusemall vms
      [plasmoid].

    -i, --install asukoht
      Paketi paigaldamine “asukohta”.

    -u, --upgrade asukoht
      Paketi uuendamine “asukohas”.

    -l, --list
      Paigaldatud pakettide loetlemine.

    -r, --remove nimi
      Paketi nimega “nimi” eemaldamine.

    -p, --packageroot asukoht
      Pakettide juurasukoha absoluutne asukoht. Kui seda ei anta, otsitakse antud KDE seansi
      standardsetest andmekataloogidest.

VAATA KA

    Põhjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/plasma-desktop[1] (kirjuta see URL
    Konquerori või käivita käsuga khelpcenter help:/plasma-desktop).

AUTORID

    plasmapkg autor on Aaron Seigo <aseigo@kde.org>.

MäRKUSED

    1. help:/plasma-desktop
      help:/plasma