Provided by: wammu_0.44-1.1_all bug

NIMI

    wammu-configurator - programm Gammu mootori seadistamiseks (kasutab programm Wammu)

ÜLEVAADE

    wammu-configure [parameetrid]

KIRJELDUS

    See programm kirjeldab programmi wammu-configure. See programm on gammu seadistuste
    graafiline haldur.

PARAMEETRID

    Need programmid kasutavad tavalist GNU käsurea süntaksit, milled pikad parameetrid algavad
    kahe kriipsuga ('-'). Kokkuvõte parameetritest on toodud allpool.

    -h, --help
       Kuva parameetrite loetelu.

    -v, --version
       Kuva programmi versioon.

    -l, --local-locales
       Kasuta süsteemsete lokaatide asemel kohalikus kataloogis olevaid. See on tavaliselt
       vajalik arendamisel või siis, kui programm käivitati lahtipakitud TAR arhiivist
       paigaldust läbiviimata.

LITSENTS

    See programm on litsenseeritud vastavalt GNU/GPL versiooni 3 või uuema tingimustel.

VIGADE RAPORTEERIMINE

    Programmis on kindlasti palju vigu ning nende raporteerimine autorile on teretulnud. Palun
    lisa vearaportile kasulikku informatsiooni (nt. erind ja silumisväljund). Palun saada
    raportid aadressil <https://github.com/gammu/wammu/issues/>.

VAATA LISAKS

    Täiendavat informatsiooni leiad programmi veebilehelt: <http://wammu.eu/>.

    gammu(1)

    wammu(1)

AUTOR

    Michal Cihar <michal@cihar.com>

AUTORIÕIGUS

    Autoriõigus © 2003 - 2008 Michal Cihar <michal@cihar.com>