Provided by: kde-l10n-et_17.08.3-0ubuntu5_all bug

NAME

    kded4 - KDE deemon - lubab Sycoca andmebaasil end vajadusel uuendada.

KOKKUVõTE

    kded4 [--help] [Üldised võtmed] [Qt võtmed] [KDE võtmed] [--check]

KIRJELDUS

    kded4 kannab vastutust sycoca-faili, s.t konkreetse kasutaja teenusetüüpide, MIME tüüpide
    ja teenuste binaarpuhvri loomise eest.

    See jälgib katalooge, mis sisaldavad .desktop-faile. Kui mõni fail lisatakse või
    eemaldatakse, oodatakse viis sekundit (juhuks, kui uuendusi peaks tulema mitu) ning
    seejärel käivitatakse käsk kbuildsycoca4 sycoca uuendamiseks.

    See kontrollib äsja paigaldatud uuendusfaile, s.t. *.upd-faile kasutajate seadistusfailide
    uuendamiseks, kui on muutunud seadistusfailide vorming. Uuendusteks käivitatakse käsk
    kconf_update.

    Masinanime muutumisel on vajalik teha vajalikud muudatused KDE keskkonda ja X-serverisse
    edasise töö võimaldamiseks, käivitades muudatusteks käsu kdontchangethehostname.

    Samad ülesanded täidetakse alati kded4 käivitamisel tagamaks, et kasutaja seadistus on
    ikka värske.

    Samuti kannab see vastutust kded4 nõudmisel laaditavate ning initsialiseerimisvõimega
    moodulite käivitamiseks, näiteks:

    Konquerori brauseri eellaadimise moodul
      Konquerori käivitamisaja kahandamine.

    Kataloogijälgija
      Kataloogide muutuste jälgimine.

    Riistvara tuvastamine
      Riistvarasündmuste kasutajaliides.

    SSL sertifikaadi reegel
      Kasutaja seadistatud SSL sertifikaadi reegli edastamine rakendustele.

    Võrgupuhverserveri seadistamine
      Automaatne puhverserveri seadistamine.

    Parooli puhverdamine
      Ajutine parooli puhverdamine, et näiteks HTTP autentimisega veebileht ei küsiks iga
      leheküljel paikneva lingi ja pildi korral parooli. Need paroolid unustatakse KDE-st
      väljumisel (erinevalt KWalletist).

    Helireeglid
      Helisüsteemi reeglite edastamine rakendustele.

    Lemmikikoonid
      Veebilehekülgede ikoonide salvestamine.

    Kuvahaldus
      Monitoride ja videoväljundite haldamine.

    Küpsisekarp
      Võrguküpsiste salvestamine.

    Võrgujälgija
      Hoiab võrgul silma peal ja uuendab KIO-mooduli network:/ kataloogide nimekirja.

    Subversioni moodul
      Mitmesuguste Subversioni toimingute edastamine failihaldurile ja muule tarkvarale.

    Võrguolek
      Võrguliideste oleku jälgimine ja märguannete edastamine rakendustele võrgu vahendusel.

    Write-deemon
      Kohalike kasutajate write(1) või wall(1) abil saadetud teadete jälgimine.

    Märguannete ala jälgija
      Silma peal hoidmine rakendustel, mis soovivad kasutada D-Busi põhist märguannet.

    KMixD
      KMixD mikseriteenus

    Süsteemisalve deemon
      Silma peal hoidmine rakendustel, mis soovivad kasutada D-Busi põhist süsteemisalve.

    Klaviatuurideemon
      Silma peal hoidmine klaviatuurimuudatustel (uus klaviatuur, muutunud paigutus).

    Mujalasuva URL-i muutumise teadustaja
      Võrgukataloogide muutuste märguannete edastamine

    Tegevuste haldur
      Nepomuki tegevuste halduri taustaprogramm

    Monitori kuvahaldus
      Märguandmine kuva pööramise kohta (kui võimalik)

    Vaba ruumi teavitaja
      Hoiatus, kui kodukataloogis hakkab ruumi nappima.

    Eemaldatavate seadmete automaatne ühendaja
      Seadmete automaatne ühendamine vajaduse korral.

    Nepomuki otsingumoodul
      KIO abimoodul Nepomuki otsinguloendite automaatseks uuendamiseks.

    Toitehaldus
      Aku, monitori ja protsessori toitehaldus ja märguanded.

    KDE kaugjuhtimise deemon
      Saadud kaugjuhtimiskäskude haldamine

    Oleku märguannete haldur
      Teenuste haldamine, mis pakuvad olekumärguannete kasutajaliidest.

    DNS-SD teenuste tuvastamise jälgija
      DNS-SD teenuste võrgu jälgimine.

    Plaadiväljasti
      Plaatide automaatne lahutamine ja väljastamine väljastamisnupu vajutamisel.

    Ajavöönd
      Süsteemi ajavööndi edastamine rakendustele.

    Sisestustoimingud
      Sisestustoimingute teenus, mis võimaldab klahve vajutades ette võtta teatavaid
      määratud toiminguid.

    Initsialiseerivaid mooduleid saab sisse või välja lülitada käsuga systemsettings rubriigis
    Süsteemi haldamine > Käivitamine ja seiskamine > Teenustehaldur.

ÜLDISED VõTMED

    --author
      Näitab infot autori kohta.

    --help
      Näitab abiteadet võtmete kohta.

    --help-all
      Näitab kõiki võtmeid.

    --help-kde
      Näitab KDE spetsiifilisi võtmeid.

    --help-qt
      Näitab Qt spetsiifilisi võtmeid.

    --license
      Näitab litsentsiinfot.

    -v --version
      Näitab versiooniinfot.

RAKENDUSE VõTMED

    --check
      Sycoca andmebaasi kontrollitakse ainult korra.

KASUTAMINE

    Kui käivitada kded4 parameetriteta ja see juba töötab, näidatakse teadet:

      KDE deemon (kded) juba töötab.

    Kui käivitada kded4 parameetriga kded4 --check, uuendab see KDE sycoca-faili käsuga
    kbuildsycoca4.

VAATA KA

    kdeoptions(7), qtoptions(7), kbuildsycoca4(8)

VEAD

    Vigu võib olla mustmiljon, õige koht neist teadaandmiseks on bugs.kde.org[1].

AUTHORS

    David Faure <faure@kde.org>
      Author.

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org