Provided by: kde-l10n-et_17.08.3-0ubuntu5_all bug

NAME

    meinproc4 - KDE XML-i translaator

KOKKUVõTE

    meinproc4 [--help] [Üldised võtmed] [Qt võtmed] [KDE võtmed] [--cache fail] [--check]
         [--htdig] [--srcdir] [--param võti=väärtus] [[[-o] | [--output]] fail]
         [--stdout] [--stylesheet xsl] docbook_fail

KIRJELDUS

    meinproc4 teisendab DocBook-failid HTML-iks.

ÜLDISED VõTMED

    --author
      Näitab infot autori kohta.

    --help
      Näitab abiteadet võtmete kohta.

    --help-all
      Näitab kõiki võtmeid.

    --help-kde
      Näitab KDE spetsiifilisi võtmeid.

    --help-qt
      Näitab Qt spetsiifilisi võtmeid.

    --license
      Näitab litsentsiinfot.

    -v--version
      Näitab versiooniinfot.

RAKENDUSE VõTMED

    --cache fail
      Dokumendile puhvrifaili loomine

    --check
      Dokumendi õigsuse kontroll

        Väljund võib olla veidi piinarikas, sest ka pisike viga võib põhjustada terve rea vigu.
        Soovitatav on otsida üles esimene viga, parandada see, salvestada fail ja käivitada meinproc4 uuesti.

    --htdig
      ht://dig ühilduva indeksi loomine

    -o, --output fail
      Kogu dokumendi väljastamine faili

    --stdout
      Kogu dokumendi väljastamine standardväljundisse (stdout)

    --stylesheet xsl
      Kasutatav laaditabel

    --srcdir kataloog
      Juurkataloogi määramine, kust otsida kdelibs'i

    --param võti=väärtus
      Laaditabelile edastatavad parameetrid.

KASUTAMINE

    Levinuim meinproc4 käivitamise viis on lihtsalt

      meinproc4 docbook-fail

    kus docbook-fail on tavaliselt index.docbook. See käsk loob DocBook-faili põhjal
    HTML-leheküljed. Pane tähele, et neid lehekülgi näitavad ainult KDE põhised brauserid
    (näiteks Konqueror).

    Kui sul on tarvis näha HTML-väljundit mõnes muus brauseris, kasuta käsku asukohas brauser
    tingimusel näidis kui sees

      meinproc4 --stylesheet laaditabeli-nimi docbook-fail

    kus laaditabeli-nimi on mõne kataloogis $KDEDIR/share/apps/ksgmltools/customization
    leiduva XSL-laaditabeli täielik asukoht. Veebiks kõlbliku väljundi loomiseks võib kasutada
    näiteks kde-web.xsl või kde-chunk-online.xsl. Täpsemalt kõneleb sellest kataloogis asuv
    README-fail.

VAATA KA

    kdeoptions(7), qtoptions(7)

VEAD

    Vigu võib olla mustmiljon, õige koht neist teadaandmiseks on bugs.kde.org[1].

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org