Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    calibre-debug - calibre-debug

     calibre-debug {options]

    Komentorivikäyttöliittymiä  calibren  virheentestaukseen. Ilman vaihtoehtoja, komento
    käynnistää upotetun Python-tulkin. Voit myös suorittaa calibren pääkäyttöliittymän,
    lukuohjelman sekä muokkaimen virheenetsintätilassa.

    Sisältää myös käyttöliittymän joihinkin komentorivittömiin calibren osiin, kuten fontin
    osittamiseen, ekirjan diff-työkaluun jne.

    :command:
    `
    calibre-debug`illa voit suorittaa myös itsenäisiä skriptejä. Toiminta:

    calibre-debug myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 ...

    Kaikki --:n jälkeen ohjataan skriptille.

    Whenever you pass arguments to calibre-debug that have spaces in them, enclose the
    arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPTIONS]

    --add-simple-plugin
       Lisää yksinkertainen lisäosa (eli lisäosa, jossa on vain .py-tiedosto) syöttämällä
       .py-tiedoston tiedostopolku

    --command, -c
       Suorita Python-koodi.

    --debug-device-driver, -d
       Laitteen tunnistamisen vianmääritys

    --default-programs
       Lisää/Poistaa  calibren  Windows  oletusohjelmiin/-sta.  --default-programs  =
       (register|unregister)

    --diff Suorita calibre diff-työkalu. Esimerkiksi: calibre-debug --diff file1 file2

    --edit-book, -t
       Käynnistä calibren "Muokkaa kirjaa"-työkalu virheentunnistustilassa

    --exec-file, -e
       Suorita tiedoston Python-koodi.

    --explode-book, -x
       Räjäytä kirja osoitettuun kansioon. Käyttö: -x tiedosto.epub kohdekansio Vie kirjan
       kokoelmana HTML-tiedostoja ja metatietoja, joita voit editoida HTML-editoreilla.
       Yhteensopiva EPUB, AZW3, HTMLZ ja DOCX formaattien kanssa.

    --export-all-calibre-data
       Vie kaikki calibre-tiedot (kirjat/asetukset/lisäosat). Kysyy kohdekansiota ja
       vietäviä  kirjastoja,  mutta  voit  ohittaa  kysymykset  syöttämällä  tiedot
       komentorivillä. Käytä absoluuttisia polkuja kohdekansiolle ja lähdekirjastoille.
       Avainsana "all" vie kaikki kirjastot.

    --gui, -g
       Käynnistä GUI vianmääritys aktivoituna. Vianmääritys tulostaa virtoihin stdout ja
       stderr.

    --gui-debug
       Käynnistä GUI vianmäärityskonsolin kanssa, kirjoittaen lokia määriteltyyn polkuun.
       Vain  sisäiseen  käyttöön,  käytä  parametria  -g  käynnistääksesi  GUI:n
       vianmääritystilassa.

    --help, -h
       näytä tämä ohjeviesti ja poistu

    --implode-book, -i
       Kasaa aikaisemmin räjäytetty kirja. Käyttö: -i vientikansio tiedosto.epub Tuo
       kirjan vientikansion tiedostoista. Kansion sisällön tulee olla aikaisemmin luotu
       --explode_book-komennolla. Huomaa myös, että tiedostotyypin on oltava sama kuin
       lähdetiedoston.

    --import-calibre-data
       Tuo aikaisemmin vietyjä calibre-tietoja

    --inspect-mobi, -m
       Tutki MOBI-tiedostoja osoitetuissa poluissa

    --paths
       Tulosta hakemistopolut, joita tarvitaan calibre-ympäristön määrittelyyn

    --reinitialize-db
       Käynnistä sqlite-calibre.tietokanta uudelleen osoitetussa polussa. Hyödyllinen
       korruptoituneesta tietokannasta palautumiseen.

    --run-plugin, -r
       Käynnistä komentoriviä vastaanottava lisäosa. Esimerkiksi: calibre-debug -r "Add
       Books" -- file1 --option1 --:n jälkeinen osuus siirtyy lisäosan käsiteltäväksi.

    --shutdown-running-calibre, -s
       Pakottaa käynnissä olevien calibre-instanssien sammumisen. Huomaa, että tämä
       pakottaa kaikkien käynnissä olevien prosessien päättämisen, joten käytä varoen.

    --subset-font, -f
       Poimi fontista vain käytetyt merkit. Lisää -- valinnan jälkeen, jotta se siirtyy
       fontinpoimintaohjelmaan.

    --test-build
       Testaa buildin binäärimoduulit

    --version
       näytä ohjelman versionumero ja poistu

    --viewer, -w
       Suorita e-kirja virheentunnistusmoodissa

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal