Provided by: notion_3+2017050501-1_amd64 bug

NIMI

    Notion - X11 ikkunanhallintaohjelma

SELOSTE

    notion [valinnat]

KUVAUS

    Notion on näppäimistökäyttäjiä silmälläpitäen suunniteltu laatoitusta ja välilehtiä
    hyödyntävä ikkunanhallintaohjelma X11:lle.

VALINNAT

    -display kone:palvelin.näyttö
       X palvelin, johon ottaa yhteys.

    -conffile asetustiedosto
       Käytettävä asetustiedosto.

    -searchdir dir
       Hakupolkuun lisättävä hakemisto, josta löytyy asetus- ja muita tiedostoja.

    -oneroot
       Hallitse vain oletusnäyttöä X-palvelimilla, joissa on useampi perinteinen (ei
       Xinerama) näyttö/juuri-ikkuna. Tämä näyttö voidaan valita -display parametrillä tai
       DISPLAY ympäristömuuttujalla.

    -session session_name
       Istunnon nimi. Tämä vaikuttaa talletustiedostojen sijaintiin.

    -help Näytä komentorivin ohje.

    -version
       Näytä Notionin versio.

    -about Näytä tietoja Notionista (versio, tekijä, lisenssi).

PERUSKÄSITTEET

    Tämä kappale on katsaus erilaisiin niin kutsuttuihin kappaleisiin, joita ilmenee Notionin
    hallitsemalla X-näytöllä, ja niiden suhteisiin tavallisessa kokoonpanossa. Sinun tarvitse
    ymmärtää nämä suhteet tietääksesi milloin mitkäkin alempana kuvattavat näppäinsidonnat
    ovat käytettävissäsi. Jos kaipaat vielä tarkempaa kuvausta, esimerkiksi tehdäksesi omat
    asetustiedostot,  katso  Notionin  seittisivulta  saatavaa  yksityiskohtaisempaa
    dokumentaatiota.

    Ylimmän tason kappaleista, joilla on merkitystä tässä yhteydessä, kutsutaan näytöiksi. Ne
    vastaavat fyysisiä näyttöjä. Näytöt sisältävät työpöytiä (jotka ovat itse eräänlaisia
    ryhmiä) ja kokoruudun tilassa olevia asiakasikkunoita. Nämä kappaleet ovat lomitettu
    siten, että vain yksi voi näkyä kerrallaan.

    Työpöydät voivat vuorostaan sisältää laatoituksia sekä kelluvia/irroitettuja kehyksiä.
    Laatoitukset taasen sisältävät kehyksiä laatoitettuna täyttämään koko näytön, sekä
    mahdollisesti tilapalkin tai telakan (dock). Näyttöjen tapaan kehykset lomittavat muita
    kappaleita, mutta tässä tapauksessa lähinnä asiakasikkunaryhmiä. Kehykset ovat suurimman
    osan ajasta ainut asia, minkä näet Notionista. Niillä voi olla reunakoristukset, ja
    lisäksi kehyksissä on välilehti jokaiselle lomitetulle kappaleelle.

    Kyselyt ovat näyttöjen tai kehysten alaosiin imestyviä laatikoita, jotka odottavat sinulta
    tekstin syöttöä jonkin siitä riippuvan toiminnon suorittamiseksi. Useimmat kyselyt tukevat
    tab-täydennystä.

SIDONNAT

    Nämä ovat oletusarvoiset näppäin- ja osoitinsidonnat. Näppäinmuunninta (Mod1) vastaava
    näppäin riippuu  järjestelmästäsi.  PC-tietokoneilla,  joissa  on  XFree86  se  on
    todennäköisesti  vasen  Alt-näppäin  (Alt_L).  Suneilla se on luultavasti sidottu
    timanttinäppäimiin. Käytä komentoa xmodmap(1x) selvittääksesi asian tarkemmin.

    Otsikkojen perässä hakasuluissa oleva merkkijono ilmoittaa moduulin, jonka asetustiedosto
    määrittelee alla olevat sidonnat.

  Yleisesti saatavilla olevat sidonnat
    Mod4+1, Mod4+2, Mod4+3, Mod4+4, Mod4+5, Mod4+6, Mod4+7, Mod4+8, Mod4+9, Mod4+0
       Siirry n:teen tämänhetkisen näytön lomittamaan kappaleeseen (työpöytä, kokoruudun
       asiakasikkuna).

    Mod4+comma, Mod4+period
       Siirry seuraavaan/edelliseen tämänhetkisen näytön lomittamaan kappaleeseen.

    Mod4+K K
       Mene ensimmäiseen huomiota vaativaan alueeseen, tai edelliseen aktiiviseen.

    Mod4+K T
       Poista kaikki merkinnät.

    Mod4+Shift+1, Mod4+Q, Mod4+Shift+2, Mod4+W, Mod4+Shift+3, Mod4+E
       Siirry näytölle n usean näytön järjestelmässä.

    Mod4+Shift+comma, Mod4+I, Mod4+O, Mod4+grave
       Mene seuraavalle/edelliselle näytölle usean näytön järjestelmässä.

    Mod4+F9
       Luo uusi työpöytä ennalta asetettua tyyppiä.

    F12, Button3 painallus
       Näytä päävalikko.

    Button2 painallus
       Näytä ikkunavalikko.

    Mod4+Tab
       Kierrätä fokusta eteenpäin.

    Mod4+K Tab
       Kierrätä fokusta taaksepäin

    Mod4+K R
       Nosta aktiivista kappaletta, jos mahdollista.

  Näytöillä ja kaikissa kehyksissä toimivat sidonnat
    Mod4+C Sulje aktiivinen kappale.

  Kaikissa kehyksissä toimivat sidonnat
    Mod4+K H, Mod4+K V
       Maksimoi kehys vaaka/pystysuunnassa.

    Button3 painallus
       Näytä kontekstivalikko.

    Mod4+R Aloita siirto ja koonmuutostila.

    Button1 napsautus osassa tab, Button2 napsautus osassa tab
       Vaihda kehys näyttämään välilehden ilmoittama kappale.

    Button1 raahaus osassa border, Mod4+Button3 raahaus
       Muuta kehyksen kokoa.

    Mod4+Button1 raahaus
       Siirrä kehystä.

    Button1 raahaus osassa tab, Button2 raahaus osassa tab
       Siirrä kappaletta kehysten välillä raahaamalla ja pudottamalla välilehti.

    Mod4+Button4 napsautus, Mod4+Button5 napsautus
       Siirry seuraavaan/edelliseen kehyksen jakavaan kappaleeseen.

  Näytöillä ja ylimmän tason kehyksissä (ei ns. transientit) toimivat sidonnat
    Mod4+T Merkitse aktiivinen kappale.

    Mod4+L Lukitse näyttö

    F1   Kysy ohjesivua näytettäväksi.

    Mod4+F1
       Show the Notion manual page.

    F2   Käynnistä pääte-emulaattori.

    F3   Kysy komentoriviä suoritettavaksi.

    Mod4+F3
       Kysy Lua-koodia ajettavaksi.

    F4   Ota SSH-yhteys kyseltävään koneeseen.

    F5   Kysy tiedostoa muokattavaksi.

    F6   Kysy tiedostoa näytettäväksi.

    F9   Kysy työpöytää jolle siirtyä, tai luo uusi.

    Mod4+G Kysy asiakasikkunaa, johon siirtyä.

    Mod4+M Näytä kontekstivalikko.

    Mod4+K D
       Irroita (kelluta) tai uudelleenliitä kappale sen edelliseen sijaintiin.

    Mod4+K G
       Menu for recently used workspaces.

  Ylimmän tason kehyksissä (ei ns. transientit) toimivat sidonnat
    Mod4+A Kysy liitettävää asiakasikkunaa.

    Mod4+K 1, Mod4+K 2, Mod4+K 3, Mod4+K 4, Mod4+K 5, Mod4+K 6, Mod4+K 7, Mod4+K 8, Mod4+K 9,
    Mod4+K 0
       Siirry n:teen kehyksen jakavaan kappaleeseen.

    Mod4+K N, Mod4+K P
       Siirry seuraavaan/edelliseen kehyksen jakavaan kappaleeseen.

    Mod4+K comma, Mod4+K period
       Siirrä kehyksessä tällä hetkellä näytettävää kappaletta vasemmalle/oikealle.

    Mod4+K H, Mod4+K V
       Maksimoi kehys vaaka/pystysuunnassa.

    Mod4+K A
       Liitä merkityt kappaleet tähän kehykseen.

  Kelluvissa/irroitetuissa kehyksissä toimivat sidonnat
    Button1 kaksoisnapsautus osassa tab
       Kytke litistys päälle/pois.

    Button1 painallus osassa tab, Button1 painallus osassa border, Mod4+Button1 napsautus
       Nosta kehys.

    Mod4+Button3 napsautus
       Alenna kehystä.

    Button1 raahaus osassa tab
       Siirrä kehystä.

    Mod4+K B
       Laatoita kehys, jos työpöydällä ei ole kehystä

  Laatoituksien ja laatoitettujen kehysten sidonnat [mod_tiling]
    Mod4+S Halkaise tämänhetkinen kehys pystysuunnassa.

    Mod4+P, Mod4+N, Mod4+Shift+Button4 napsautus, Mod4+Shift+Button5 napsautus
       Go to frame above/below current frame.

    Mod4+Tab, Mod4+K Tab
       Go to frame right/left of current frame.

    Mod4+K S
       Halkaise tämänhetkinen kehys vaakasuunnassa.

    Mod4+K X
       Tuhoa tämänhetkinen kehys.

  Asiakasikkunoiden sidonnat
    Mod4+K Mod4+L
       Tönäise aktiivista asiakasikkunaa. Tämä saattaa auttaa joidenkin ohjelmien koko-
       ongelmien kanssa.

    Mod4+K C
       Tapa aktiivisen asiakasikkunan omistava ohjelma.

    Mod4+K Q
       Lähetä seuraava näppäinpainallus aktiiviselle asiakasikkunalle. Kaikki ohjelmat
       eivät välttämättä salli tätä oletuksena.

    Mod4+Return
       Muuta asiakasikkunaryhmän kokoruudun tilaa

  Siirto- ja koonmuutostilan sidonnat
    Escape Peruuta tilasta.

    Return Siirry tilasta pois.

    Left, Right, Up, Down, F, B, P, N
       Kasvata vastaavaan suuntaan.

    Shift+Left, Shift+Right, Shift+Up, Shift+Down, Shift+F, Shift+B, Shift+P, Shift+N
       Kutista vastaavaan suuntaan.

    Mod4+Left, Mod4+Right, Mod4+Up, Mod4+Down, Mod4+F, Mod4+B, Mod4+P, Mod4+N
       Liiku vastaavaan suuntaan.

  Viestilaatikoiden ja kyselyiden sidonnat [mod_query]
    Escape, Control+G, Control+C
       Sulje kysely/viesti suorittamatta sidottuja toimintoja.

    Control+U, Control+V, Page_Up, Page_Down
       Vieritä viestiä tai täydennyksiä ylös/alas.

  Tekstinmuokkaussidonnat kyselyihin [mod_query]
    Nämä näppäinsidonnat vastaavat tekstieditorin joe(1) sidontoja.  Leikkaus ja liimaus
    toimii kuitenkin tavanomaisemmin, joskin näppäimet ovat vastaavat.

    Control+F, Control+B, Right, Left
       Siirry yksi merkki eteen/taakse.

    Control+E, Control+A, End, Home
       Mene rivin alkuun/loppuun.

    Control+X, Control+Z
       Ohita yksi sana eteen/taaksepäin

    Control+D, Delete
       Poista seuraava merkki.

    BackSpace, Control+H
       Tuhoa edellinen merkki.

    Control+W, Control+O
       Tuhoa yksi sana eteen/taakse.

    Control+J
       Tuhoa merkit rivin loppuun saakka.

    Control+Y
       Tuhoa koko rivi.

    Control+T
       Transponoi merkit.

    Control+P, Control+N, Up, Down, Control+Up, Control+Down
       Näytä seuraava/edellinen vastaus muistista.

    Button2 napsautus, Control+K C
       Liimaa teksti leikelaudalta.

    Control+K B
       Aloita tekstin valinta.

    Control+K Y
       Leikkaa valittu teksti.

    Control+K K
       Kopioi valittu teksti.

    Control+K G
       Lopeta tekstin valinta.

    Tab, Shift+Tab, Control+Tab
       Yritä täydentää syötetty teksti tai selaa täydennyksiä.

    Control+R, Control+S
       Täydennä historiasta

    Control+M, Return, KP_Enter
       Sulje kysely ja suorita sidottu toiminta.

  Valikoiden sidonnat [mod_menu]
    Escape, Control+G, Control+C, Left
       Sulje valikko.

    Return, KP_Enter, Control+M, Right
       Suorita valinta.

    Control+N, Control+P, Up, Down
       Siirry seuraavaan/edelliseen valintaan.

    BackSpace
       Tyhjää valikon hakupuskuri.

TIEDOSTOT JA HAKEMISTOT

    /etc/X11/notion/cfg_notion.lua
       Järjestelmän oletusarvoinen pääasetustiedosto.

    /etc/X11/notion/cfg_*.lua
       Muita asetustiedostoja.

    /etc/X11/notion/look_*.lua
       Ulkonäön asetustiedostoja.

    ~/.notion/
       Käyttäjän asetustiedostot.

    ~/.notion/cfg_notion.lua
       Käyttäjän oletusarvoinen pääasetustiedosto.

KATSO MYÖS

    Notionin kotisivu, http://iki.fi/tuomov/ion/ (englanniksi).

    Dokumentti "Configuring and extending Notion with Lua" (englanniksi) nähtävissä Notionin
    kotisivulla.

    /usr/share/doc/notion/

    X(7x), notionflux(1), joe(1)

TEKIJÄ

    Notionin on kirjoittanut Notion Team Ionin on kirjoittanut Tuomo Valkonen <tuomov at
    iki.fi>.

                                            NOTION(1)