Provided by: wesnoth-1.14-server_1.14.7-1_amd64 bug

NIMI

    wesnothd – Taistelu Wesnothista -moninpelipalvelin

TIIVISTELMÄ

    wesnothd [-dv] [-c polku] [-p portti] [-t luku] [-T luku]
    wesnothd -V

KUVAUS

    Manages    Battle    for    Wesnoth    multiplayer    games.    See
    https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration on what commands the server accepts via
    the wesnoth client (/query ...) or the fifo.

VALITSIMET

    -c polku, --config polku
       Kertoo wesnothdille käytettävän asetustiedoston sijainnin. Osiossa PALVELIMEN
       ASETUKSET  alla  kerrotaan  sen  syntaksi.  Palvelinprosessin  saa  lukemaan
       asetustiedoston uudestaan lähettämällä sille SIGHUPin.

    -d, --daemon
       Käynnistää wesnothdin taustaprosessina.

    -h, --help
       Kertoo, mitä komentorivivalitsimet tekevät.

    --log-taso=aihealue1,aihealue2,...
       Asettaa vakavuusasteen lokin aihealueille. Sana all vastaa kaikkia aihealueita.
       Käytettävissä olevat tasot: error, warning, info, debug. Oletuksena  käytetään
       sever-aihealueella tasoa info ja muualla tasoa error.

    -p portti, --port portti
       Sitoo palvelimen annettuun porttiin. Oletuksena käytetään porttia 15000.

    -t luku, --threads luku
       Asettaa  verkkoyhteyksiä  odottavien  työläissäikeiden enimmäismäärän (oletus:
       5, maksimi: 30).

    -T luku, --max-threads luku
       Asettaa luotavien työläissäikeiden enimmäismäärän. Arvo 0 poistaa rajoituksen.
       (Oletus on 0.)

    -V, --version
       Näyttää versionumeron ja lopettaa.

    -v, --verbose
       Laittaa vianjäljityslokin kirjoittamisen päälle.

PALVELIMEN ASETUKSET

  Yleinen syntaksi on:
    [tagi]

       avain="arvo"

       avain="arvo,arvo,..."

    [/tagi]

  Globaalit avaimet:
    allow_remote_shutdown
       Jos asetettu arvoon no (oletus), ”shut_down”- ja ”restart”-pyynnöteivät vaikuta,
       elleivät ne tulo FIFO:sta. Aseta arvoon yes salliaksesi etäsammutuksen ylläpitäjän
       käskyllä.

    ban_save_file
       Täydellinen tai suhteellinen polku (gzip-pakattuun) tiedostoon, jota palvelin voi
       lukea ja kirjoittaa. Estot tallennetaan tähän tiedostoon ja luetaan  siitä
       palvelimen käynnistyessä.

    compress_stored_rooms
       Määrittää,  pitäisikö huonetiedostot lukea ja kirjoittaa pakatussa muodossa.
       Oletuksena kyllä(yes).

    connections_allowed
       Sallittujen yhteyksien määrä samasta IP:stä. Arvo 0 poistaa rajoituksen. (Oletus on
       5.)

    disallow_names
       Nimet tai nimimerkit, joita palvelin ei hyväksy. Jokerimerkeistä toimivat * ja ?.
       Lisätietoja: glob(7). Oletusarvot (käytössä, kun muita ei ole annettu) ovat:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       The path to the fifo you can echo server commands into (same as /query ... from
       wesnoth).  If not specified defaults to the  compile-time  path  (default:
       /var/run/wesnothd/socket).

    max_messages
       Sallittu  määrä  viestejä  ajanjaksossa,  joka  on  määritelty  asetuksella
       messages_time_period. (Oletus on 4.)

    messages_time_period
       Ajanjakso (sekunneissa), jota käytetään viestitulvinnan havaitsemisessa. (Oletus on
       10.)

    motd  Päivän viesti.

    new_room_policy
       Määrittää, ketkä voivat tehdä uusia huoneita palvelimella. Mahdollisia arvoja on
       everyone, registered, admin ja nobody (kaikki, rekisteröityneet, ylläpitäjä tai ei
       kukaan. Tässä järjestyksessä). Oletusarvona on everyone

    passwd Salasana, jolla saa ylläpitäjän oikeudet (via /query admin password).

    replay_save_path
       Hakemisto, johon palvelin tallentaa pelien uusinnat. (Muista vinoviiva lopussa!)
       Oletus on ”, joka tarkoittaa hakemistoa, jossa wesnothd käynnistettiin.

    restart_command
       Komento,  jota  palvelin  käyttää  käynnistääkseen  uuden  palvelinprosessin
       restart-komennosta    (Annettavissa   vain   FIFOn   kautta.   Katso
       allow_remote_shutdown-asetus).

    room_save_file
       Polku, jossa huonetiedot tulisi olla tallennettuna. Tämä  tiedosto  luetaan
       palvelimen käynnistyessä ja kirjoitetaan myöhemmin. Jos tyhjä tai asettamatta,
       huoneita ei ladata eikä tallenneta.

    save_replays
       Valitsee, tallentaako palvelin automaattisesti pelien uusinnat. (Oletus: false)

    versions_accepted
       Pilkuilla eroteltu lista palvelimen hyväksymistä versioista.  Jokerimerkeistä
       toimivat * ja ? (Oletus on palvelimen versiota vastaava wesnothin versio).
       Esimerkki: versions_accepted="*" hyväksyy minkä tahansa version.

    user_handler
       Käyttäjäkäsittelijän nimi. Tällä hetkellä käytettävissä olevat käsittelijät ovat
       forum (jolla wesnothd yhdistetään wesnoth.orgin phpbb-foorumin tietokantaan) ja
       sample  (esimerkkitoteutus käyttäjäkäsittelijän rajapinnasta; jos käytät tätä
       mihinkään todelliseen,  olet  täysin  hullu).  Oletusarvo  on  forum.  Myös
       [user_handler]-osio täytyy lisätä, ks. alla.

  Globaalit tagit:
    [redirect]  Tällä  tagilla  määritellään  palvelin,  jolle uudelleenohjataan tietyt
    asiakasversiot.

       host  Osoite palvelimelle, johon ohjataan.

       port  Portti, johon yhdistetään.

       version
           Pilkuilla eroteltu lista versioista, jotka uudelleenohjataan. Jokerimerkit
           toimivat samoin kuin asetuksessa versions_accepted.

    [ban_time] Tällä tagilla määritellään helppokäyttöisiä avainsanoja väliaikaisten estojen
    pituuksille.

       name  Estoajasta käytettävä nimi.

       time  Ajan pituuden määritelmä. Muoto on: %d[%s[%d%s[...]]] jossa %s on s
           (sekunteja), m (minuutteja), h (tunteja), D (päiviä), M (kuukausia) tai Y
           (vuosia) ja %d on luku. Jos määrettä ei anneta, käytetään oletuksena
           minuutteja. Esimerkki: time="1D12h30m" luo estoajan, joka kestää 1 päivän,
           12 tuntia ja 30 minuuttia.

    [proxy] Tällä tagilla käsketään palvelinta toimimaan välityspalvelimena ja ohjaamaan
    asiakkaiden pyynnöt määrätylle palvelimelle. Hyväksyy samat avaimet kuin [redirect].

    [user_handler] Säätää käyttäjäkäsittelijän asetukset. Käytetyt avaimet riippuvat siitä,
    mikä käsittelijä on  valittu  avaimella  user_handler.  Jos  asetuksissa  ei  ole
    [user_handler]-osiota, palvelin käynnistyy ilman nimimerkkien rekisteröintipalvelua.

       db_host
           (user_handler=forum) Tietokantapalvelimen konenimi.

       db_name
           (user_handler=forum) Tietokannan nimi.

       db_user
           (user_handler=forum) Käyttäjänimi, jolla kirjaudutaan tietokantaan.

       db_password
           (user_handler=forum) Kyseisen käyttäjän salasana.

       db_users_table
           (user_handler=forum)  Taulun  nimi,  johon  phpbb-foorumisi  tallentaa
           käyttäjädatansa. Todennäköisimmin tämä on <tauluetuliite>_users  (esim.
           phpbb3_users).

       db_extra_table
           (user_handler=sample) Sen taulun nimi, johon wesnothd tallentaa oman datansa
           käyttäjistä. Tämä taulu pitää luoda manuaalisesti, esim.: CREATE TABLE
           <taulunnimi>(username VARCHAR(255) PRIMARY KEY, user_lastvisit INT UNSIGNED
           NOT NULL DEFAULT 0, user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (user_handler=sample) Aika, jonka kuluttua rekisteröity nimimerkki vanhenee
           (päivissä).

    [mail] Säätää asetukset SMTP-palvelimelle, jonka kautta käyttäjäkäsittelijä voi lähettää
    postia. Tällä hetkellä vain esimerkkikäsittelijän käytössä.

       server Postipalvelimesi konenimi.

       username
           Käyttäjänimi, jolla kirjaudutaan postipalvelimelle.

       password
           Kyseisen käyttäjän salasana.

       from_address
           Postisi vastausosoite.

       mail_port
           Portti, jota postipalvelimesi käyttää. Oletus on 25.

PALUUKOODI

    Jos palvelin suljettiin kunnolla, normaali paluukoodi on 0. Paluukoodi 2 tarkoittaa
    virhettä komentorivillä annetussa komennossa.

TEKIJÄT

    Kirjoittanut  David  White  <davidnwhite@verizon.net>.  Muokannut  Nils  Kneuper
    <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> ja Thomas
    Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com>. Tämän manuaalin alkuperäisversion kirjoitti Cyril
    Bouthors   <cyril@bouthors.org>.    Suomentanut    Wesnothin    suomennosryhmä
    (http://www.wesnoth.org/wiki/FinnishTranslation).
    Visit the official homepage: https://www.wesnoth.org/

TEKIJÄNOIKEUS

    Copyright © 2003-2018 David White <davidnwhite@verizon.net>
    This is Free Software; this software is licensed under the GPL version 2, as published by
    the Free Software Foundation. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or
    FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

KATSO MYÖS

    wesnoth(6)