Provided by: kdesdk-scripts_19.04.3-0ubuntu1_all bug

NOME

    adddebug - Modifica os Makefiles para engadir información de depuración

SINOPSE

    adddebug [-k] [-r] [-n]

DESCRICIÓN

    adddebug modifica o Makefile no directorio actual (e opcionalmente nos subdirectorios)
    para engadirlle información de depuración (-g3). Tamén eliminará optimizacións (-O[1-9]).

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

OPCIÓNS

    -k
      Manten as optimizacións (non elimina as bandeiras -O[1-9]? que por omisión son
      eliminadas).

    -r
      Procura recursivamente en todos os subdirectorios do directorio actual e opera en cada
      Makefile que atope.

    -n
      compila sen definir NDEBUG e NO_DEBUG (fai que as as chamadas a kDebug funcionen)

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]             7 de marzo de 2003              ADDDEBUG(1)