Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    calibre - calibre

     calibre [options] [path_to_ebook]

    Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e-book at
    path_to_ebook to the database.

    Whenever you pass arguments to calibre that have spaces in them, enclose the arguments in
    quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCIÓNS]

    --detach
       Detach from the controlling terminal, if any (Linux only)

    --help, -h
       show this help message and exit

    --ignore-plugins
       Ignorar os complementos personalizados. Isto é útil se instalou algún complemento
       que impide que calibre arranque normalmente.

    --no-update-check
       Non comprobar se hai actualizacións

    --shutdown-running-calibre, -s
       Apagar unha instancia do Calibre en execución, de existir. Teña en conta que, se
       existen traballos en execución, estes cancelaranse en silencio, así que hai que
       utilizala con coidado.

    --start-in-tray
       Iniciar minimizado na bandexa do sistema

    --verbose, -v
       Ignored, do not use. Present only for legacy reasons

    --version
       show program's version number and exit

    --with-library
       Usar a biblioteca localizada na ruta específico.

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal