Provided by: kdesdk-scripts_19.04.3-0ubuntu1_all bug

NOME

    create_makefiles - Cria de novo todos os ficheiros Makefile dun directorio

SINOPSE

    create_makefiles [dir]

DESCRICIÓN

    create_makefiles cria de novo todos os Makefiles en dir e non seus subdirectorios
    (recursivamente) a partir dos modelos Makefile.am correspondentes.

    Este guión debe ser executado desde o directorio raíz (o que conte o "configure". Aforra
    tempo comparado con executar "configure" por enteiro.

    Se o directorio das fontes é diferentes do do código obxecto (consulte as variábeis de
    contorno en baixo), asumirase que cada Makefile.am e Makefile.in pertencen baixo os
    directorio das fontes e que os Makefile ao de compilación.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

AMBIENTE

    Unha das seguintes variábeis (pero non ambas as dúas) debe ser configurada se o directorio
    das fontes é diferente ao do código obxecto. Se o do código obxecto é un subdirectorio do
    das fontes, debe usarse a variábel OBJ_SUBDIR.

    OBJ_SUBJDIR
      Indica que o directorio do código obxecto está no subdirectorio especificado baixo o
      directorio das fontes. Por exemplo, se o directorio das fontes é kdesdk e o do código
      obxecto é kdesdk/obj-i386-linux, entón OBJ_SUBDIR debe axustarse a obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Unha expresión de sed que é usada para transformar o directorio das fontes no de
      código obxecto. Por exemplo, se o directorio das fontes é kdesdk, entón
      OBJ_REPLACEMENT debe ser s#kdesdk#kdesdk-obj#.

CONSULTE TAMÉN

    create_makefile(1) make(2)

AUTORES

    create_makefiles foi escrito por David Faure <faure@kde.org>.

    Esta páxina de manual foi elaborada escrita Ben Burton <bab@debian.org> para o sistema
    Debian GNU/Linux (pero pode ser usada por outros).

                                        CREATE_MAKEFILES()