Provided by: kdesdk-scripts_19.04.3-0ubuntu1_all bug

NOME

    cvscheck - Informa do estado fora de liña dos ficheiros nun módulo CVS obtido.

SINOPSE

    cvscheck [dir]

DESCRICIÓN

    cvscheck imprime información acerca do estado da súa copia local do CVS sen comunicarse co
    servidor. Isto implica que é extremadamente rápido e non requere unha conexón de rede.

    O directorio dado e todos os seus subdirectorios serán procesados recursivamente. Se non
    indica un directorio, será usado o actual e os seus subdirectorios.

    Cada ficheiro cun estado interesante será mostrado xunto cun caracter enfronte do seu nome
    para indicar o estado. Estes caracteres son os seguintes.

    ? foobar.c
      O ficheiro non é coñecido polo CVS

    M foobar.c
      O ficheiro foi modificado localmente

    m foobar.c
      Puidera ser que o ficheiro teña modificacións locais. Debería facer un diff co
      servidor para verificalo.

    C foobar.c
      O ficheiro ten un conflito co CVS e non pode ser entregado.

    U foobar.c
      O ficheiro está no CVS pero falta na súa copia local.

    T foobar.c
      O ficheiro ten unha marca CVS de pegoñento pouco frecuente.

    A foobar.c
      Fixo un cvs add para este ficheiro, pero aínda non a entregou.

    R foobar.c
      Fixo un cvs rm deste ficheiro, pero aínda non o entregou.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

CONSULTE TAMÉN

    cvs(1)

AUTORES

    cvscheck foi escrito por Dirk Müller <mueller@kde.org> e Sirtaj.Singh.Kang; <taj@kde.org>

    Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burton <bab@debian.org> para o sistema Debian
    GNU/Linux (pero pode ser usada por outros).

[FIXME: source]             8 de marzo de 2003              CVSCHECK(1)