Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    ebook-meta - ebook-meta

     ebook-meta ebook_file [options]

    Read/Write metadata from/to e-book files.

    Supported formats for reading metadata: azw, azw1, azw3, azw4, cbr, cbz, chm, docx, epub,
    fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz,
    pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

    Supported formats for writing metadata: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz,
    htmlz, lrf, mobi, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

    Different file types support different kinds of metadata. If you try to set some metadata
    on a file type that does not support it, the metadata will be silently ignored.

    Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCIÓNS]

    --author-sort
       Esta é a cadea que se empregara cando se ordea por nome. De non especificarse,
       xerarase a través dos nomes dos/as autores/as.

    --authors, -a
       Estabelecer a autoría. Se hai varios autores, deberán separarse co símbolo &. A
       orde dos nomes dos autores ten de ser Nome Apelido

    --book-producer, -k
       Definir o produtor do libro.

    --category
       Definir a categoría do libro.

    --comments, -c
       Set the e-book description.

    --cover
       Definir a capa do ficheiro especificado.

    --date, -d
       Estabelecer a data de publicación.

    --from-opf
       Read metadata from the specified OPF file and use it to set metadata in the e-book.
       Metadata specified on the command line will override metadata read from the OPF
       file

    --get-cover
       Get the cover from the e-book and save it at as the specified file.

    --help, -h
       show this help message and exit

    --identifier
       Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example:
       --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 To remove an identifier,
       specify no value, --identifier isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked
       as the package identifier cannot be removed.

    --index, -i
       Estabelecer a posición que ocupa o libro nesta colectánea.

    --isbn Definir o ISBN do libro.

    --language, -l
       Definir o idioma.

    --lrf-bookid
       Estabelecer o ficheiro BookID en ficheiros de LRF

    --publisher, -p
       Set the e-book publisher.

    --rating, -r
       Estabelecer a valoración. Debe ser un número entre 1 e 5.

    --series, -s
       Set the series this e-book belongs to.

    --tags Estabelecer etiquetas para o libro. Debe ser unha lista separada por comas

    --title, -t
       Definir o título.

    --title-sort
       Está é a versión do título que se empregará para ordenar. De non especificarse,
       xerarase automaticamente a partir do título.

    --to-opf
       Especificar o nome dun ficheiro de OPF. Os metadatos escribiranse no ficheiro de
       OPF.

    --version
       show program's version number and exit

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal