Provided by: kdesdk-scripts_19.04.3-0ubuntu1_all bug

NOME

    fixincludes - Reduce o número de #includes nos ficheiros de fontes de KDE

SINOPSE

    fixincludes [-v, --verbose] [-e, --experimental] [-m, --modify] [ficheiro] [--help]

DESCRICIÓN

    fixincludes tenta reducir o número de #includes nos ficheiros de fontes de C++. Grande
    parte do que fai é específico para as fontes de KDE polo que posibelmente non traballe tan
    ben con fontes de programas que non sexan de KDE.

    Foron identificados os seguintes problemas de fixincludes:

    ·  Incluír cabezallos que deixaron de estar soportados pero que existen por
      compatibilidades con versións anteriores de Qt/KDE;

    ·  Incluír o mesmo ficheiro múltiplas veces.

    Temén hai un modo experimental que tenta eliminar un #include de cada vez (cunhas poucas
    excepcións) para ver se as fontes aínda compilan. Lembre que este é un modo experimental
    que modificará as fontes orixinais.

    Por omisión, as fontes non serán modificadas; os problemas que sexan identificados serán
    notificados pola saída estándar.

    A lista de fontes C++ a examinar debe ser indicada na liña de comandos. Se non indica
    nengún ficheiro, todas as fontes C++ no ou dentro do directorio actual serán examinadas
    (coa excepción dos directorios nos que o seu ficheiro Makefile.am conteña a opción
    -UQT_NO_COMPAT ou -UKDE_NO_COMPAT)

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

OPCIÓNS

    -v, --verbose
      Modo verborreico. Móstrase información adicional de depuración pola saída estándar.

    -e, --experimental
      Modo experimental, definido en detalle anteriormente. Lembre que esta opción implica
      un --modify.

    -m, --modify
      Ademais de escreber na saída estándar, modificará de verdade as fontes orixinais para
      corrixir os problemas que fosen encontrados.

AUTORES

    fixincludes foi escrito por Dirk Mueller <mueller@kde.org>.

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]             7 de abril de 2003             FIXINCLUDES(1)