Provided by: kalzium-data_19.04.3-0ubuntu2_all bug

NOME

    kalzium - Un programa de KDE para a ensinanza da química

SINOPSE

    kalzium [Opcións xenéricas do KDE] [Opcións xenéricas do Qt]

DESCRICIÓN

    Kalzium é un programa que mostra a táboa periódica dos elementos. Pode usar Kalzium para
    pesquisar información acerca dos elementos ou para aprender cousas acerca da táboa mesma.

    Kalzium dá todo tipo de información acerca da táboa periódica. Pode procurar moreas de
    información acerca dos elementos e tamén usar visualizacións para mostralos.

    Este paquete é parte do módulo oficial de KDE para educación.

CONSULTE TAMÉN

    Dispón de documentación para o usuario máis detallada en help:/kalzium (pode escreber este
    URL no Konqueror ou executar khelpcenterhelp:/kalzium).

AUTORES

    Kalzium foi escrito por Carsten Niehaus <cniehaus@kde.org> e Tomisalve Gountchev
    <tomi@idiom.com>.

    Esta páxina de manual foi escrita por Ben Burton

AUTOR

    Ben Burton
      Autor.

[FIXME: source]              April 8, 2003                KALZIUM(1)