Provided by: kde-l10n-gl_17.08.3-0ubuntu5_all bug

kconfig_compiler


NOME

    kconfig_compiler - Compilador da configuración de KDE

SINOPSE

    kconfig_compiler [Opcións de Qt] [Opcións de KDE] [opcións] file.kcfg file.kcfgc

DESCRICIÓN

    kconfig_compiler xera código fonte en C++ a partir de dous ficheiros. O primeiro deles
    (.kcfg) contén información acerca das opcións de configuracion e o segundo (.kcfgc)
    fornece as opcións da xerazón do código.

    O codigo fonte xerado contén unha clase baseada en KConfigSkeleton que fornece unha API
    para aceder aos dados de configuración do programa.

OPCIÓNS

    Argumentos:

    file.kcfg
      Ficheiro XML kcfg de entrada

    file.kcfgc
      Ficheiro de opcións da xerazón do código

    Opcións:

    -d, --directory <dir>
      O directorio onde xerar os ficheiros [.]

    Opcións xenéricas:

    --help
      Mostra axuda acerca das opcións

    --help-qt
      Mostra as opcións específicas de Qt

    --help-kde
      Mostra as opcións específicas de KDE

    --help-all
      Mostra todas as opcións

    --author
      Mostra información do autor

    -v, --version
      Mostra información da versión

    --license
      Mostra información da licenza

    Opcións de KDE:

    --caption <título>
      Usa "título" como o nome na barra do título

    --icon <ícone>
      Usa "ícone" como o ícone do programa

    --miniicon <ícone>
      Usa "ícone" como o ícone do programa

    --config <nomeFicheiro>
      Usa un ficheiro de configuración alternativo

    --dcopserver <servidor>
      Usa o servidor DCOP especificado por "servidor"

    --nocrashhandler
      Deshabilita o xestor de peches inesperados para opter emborcados de memoria

    --waitforwm
      Agarda por un xestor de fiestras compatíbel con WM_NET

    --style <estilo>
      Estabelece o estilo da GUI do programa

    --geometry <xeometría>
      Estabelece da xeometría do widget principal - consulte man X para saber máis acerca do
      formato do argumento

    Opcións de Qt:

    --display <nomePantalla>
      Usa o display "nomePantalla" do servidor X

    --session <idSesion>
      Restaura o programa co "idSesión" indicado

    --cmap
      Fai que o programa instale un mapa de cores privado nunha pantalla de 8-bit

    --ncols <cantidade>
      Limita o número de cores reservadas no cubo de cores nunha pantalla de 8-bit, se o
      programa está a usar a especificación de cor QApplication::ManyColor

    --nograb
      Indícalle a Qt que nunha capture o rato nen o teclado

    --sync
      Troca para o modo síncrono para depuración

    --fn, --font <tipoLetra>
      Define o tipo de letra do programa

    --bg, --background <cor>
      Estabelece a cor de fondo predeterminada e a paleta do programa (as sombras claras e
      escuras son calculadas)

    --fg, --foreground <cor>
      Estabelece a cor de primeiro plano predeterminada

    --btn, --button <cor>
      Estabelece a cor predeterminada dos botóns

    --name <nome>
      Estabelece o nome do programa

    --title <título>
      Estabelece o título do programa

    --visual TrueColor
      Obriga ao programa a empregar TrueColor nunha pantalla de 8-bit

    --inputstyle <estiloEntrada>
      Axusta o estilo de entrada de XIM (X Input Method). Os valores posíbeis son
      "onthespot", "overthespot", "offthespot", e "root"

    --im <servidor XIM>
      Indica o servidor XIM

    --noxim
      Deshabilita o XIM

    --reverse
      Reflicte a disposición dos widgets por enteiro

CONSULTE TAMÉN

    http://developer.kde.org
      O sitio web dos desenvolventes de KDE

ERROS

    Por favor, empregue http://bugs.kde.org para informar de erros, non envíe directamente
    correos aos autores.

AUTORES

    Cornelius Schumacher <schumacher@kde.org>
      Autor.

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Autor.

    Zack Rusin <zack@kde.org>
      Autor.