Provided by: kde-l10n-gl_17.08.3-0ubuntu5_all bug

NOME

    kde4-config - Imprime as rotas de instalación de KDE

SINOPSE

    kde4-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix] [--localprefix]
          [--version] [--types] [--path tipo] [--userpath tipo] [--install tipo]

DESCRICIÓN

    kde4-config é un programa da liña de comandos que se emprega para obter información acerca
    da instalación de KDE ou das rotas do usuario.

    Empregue este programa para determinar onde están os distintos elementos da instalación de
    KDE no sistema.

OPCIÓNS

    --expandvars
      expande ${prefix} e ${exec_prefix} na saída

    --prefix
      Prefixo compilado para as bibliotecas de KDE

    --exec-prefix
      O exec_prefix compilado das bibliotecas de KDE

    --libsuffix
      O sufixo compilado da rota da biblioteca

    --localprefix
      O prefixo en $HOME empregado para escreber os ficheiros

    --version
      A cadea de versión compilada das bibliotecas de KDE

    --types
      Mostra unha lista de todos os tipos de recurso de KDE disponíbeis

    --path tipo
      Rota de busca do tipo especificado

    --userpath tipo
      Rotas de usuario para os tipos: desktop|autostart|trash|document

    --install tipo
      Prefixo onde instalar os ficheiros do recurso

EXEMPLOS

    Imprime o directorio superior da instalación de KDE:

    % kde4-config --prefix

    Imprime unha lista con todos os tipos de recurso:

    % kde4-config --types

    Imprime a rota do fondo de escritorio instalado:

    % kde4-config --path wallpaper

CONSULTE TAMÉN

    kdeoptions(7)

ERROS

    Nengún coñecido.

AUTOR

    Stephan Kulow <coolo@kde.org>
      Autor.