Provided by: kmplot_19.04.3-0ubuntu1_amd64 bug

NOME

    kmplot - representador de funcións matemáticas

SINOPSE

    kmplot [file] [KDE Generic Options] [Qt(TM) Generic Options]

DESCRICIÓN

    KmPlot é un representador de funcións matemáticas para o Escritorio KDE. Incorpora un
    potente procesador de expresións. Pode representar á vez diferentes funcións e combinalas
    para construír funcións novas.

    KmPlot permite usar funcións paramétricas e funcións en coordenadas polares. Admite varios
    modos de grella. As gráficas poden ser impresas con precisión alta na escala correcta.

    KmPlot tamén fornece algunhas funcionalidades numéricas e visuais, como preencher e
    calcular a área entre a gráfica e o primeiro eixo, achar valores extremos, alterar
    dinamicamente parámetros das funcións e representar ecuacións diferenciais e integrais.

    KmPlot forma parte do módulo educativo de KDE.

OPCIÓNS

    ficheiro
      Ficheiro para abrir

CONSULTE TAMÉN

    Está dispoñíbel documentación máis detallada para o usuario en help:/kmplot (podes
    introducir este URL en Konqueror, ou executar khelpcenterhelp:/kmplot).

    Hai máis información dispoñíbel no sitio web do proxecto educativo de KDE[1].

AUTORES

    KmPlot foi escrito por Klaus-Dieter Möller <kdmoeller@foni.net>, Matthias Messmer
    <bmlmessmer@web.de> e Fredrik Edemar <f_edemar@linux.se>

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

NOTAS

    1. sitio web do proxecto educativo de KDE
      http://edu.kde.org/kmplot/