Provided by: kdesdk-scripts_19.04.3-0ubuntu1_all bug

NOME

    transxx - Cria un ficheiro PO pseudotraducido a partir dun ficheiro modelo de PO

SINOPSE

    transxx [modelo.pot]

DESCRICIÓN

    transxx é unha ferramenta para a liña de comandos que produce un ficheiro PO básico a
    partir cun ficheiro de modelos PO. Algo do formato e estrutura das cadeas msgid será
    copiado ás cadeas msgstr, pero polo demais o texto será traducido como « xx ».

    O ficheiro PO así criado é enviado á saída estándar.

    Se executa o seu sóftware co idioma « xx » mostrará rapidamente caisque cadeas visíbeis
    para o usuario que non sexa traducíbel.

    Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

AUTORES

    As ferramentas PO-XML foron escritas por Stephan Kulow <coolo@kde.org>

    Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burton<bab@debian.org>

AUTOR

    Ben Burton <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]             7 de abril de 2003               TRANSXX(1)