Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    web2disk - web2disk

     web2disk URL

    Where URL is for example https://google.com

    Whenever you pass arguments to web2disk that have spaces in them, enclose the arguments in
    quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCIÓNS]

    --base-dir, -d
       Directorio base onde se gardan os URL. O predeterminado é .

    --delay
       Intervalo minimo en segundos entre obtención de datos consecutivos.  Valor
       predeterminado: 0 s

    --dont-download-stylesheets
       Non descargar follas de estilo CSS

    --encoding
       Codificación  para  os  sitios  web que está intentando descargar. O modo
       predeterminado é para tentar averiguar a codificación.

    --filter-regexp
       Any link that matches this regular expression will be ignored. This option can be
       specified multiple times, in which case as long as any regexp matches a link, it
       will be ignored. By default, no links are ignored. If both filter regexp and match
       regexp are specified, then filter regexp is applied first.

    --help, -h
       show this help message and exit

    --match-regexp
       Soamente se seguirán as ligazóns que cumpran a expresión regular. Esta opción
       pódese usar varias veces, en tal caso, sempre que a ligazón cumpra algunha das
       expresións regulares, seguirase a ligazón. De modo predeterminado, séguense todas
       as ligazóns.

    --max-files, -n
       O número máximo de ficheiros para descargar. Isto soamente se aplica a ficheiros
       procedentes de etiquetas <a href>. O predeterminado é 9223372036854775807

    --max-recursions, -r
       Máximo número de niveis de recursividade, i.e., profundidade das ligazóns a seguir.
       Valor predeterminado: 1

    --timeout, -t
       Tempo máximo en segundos para esperar a resposta do servidor. Valor predeterminado:
       10.0 s

    --verbose
       Mostrar información de saída detallada. Útil para a depuración

    --version
       show program's version number and exit

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal