Provided by: kde-l10n-gl_17.08.3-0ubuntu5_all bug

NOME

    kdeoptions - Opción comúns para a liña de comandos disponíbeis en todos os programas
    baseados nas bibliotecas de KDE

SINOPSE

    Programa de KDE [Opcións xerais de KDE]

OPCIÓNS

    As seguintes opcións son de aplicación para todos os programas de KDE:

    --caption título
      Usa título como o nome na barra de título.

    --icon ícone
      Usa ícone como o ícone do programa.

    --config ficheiro
      Usa un ficheiro de configuración alternativo

    --nocrashhandler
      Deshabilita o xestor de peches inesperados, para obter emborcados.

    --waitforwm
      Espera un xestor de fiestras compatíbel con WM_NET.

    --style estilo
      Dálle ese estilo de GUI ao programa.

    --geometry xeometría
      Estabelece a xeometría do elemento ou fiestra principal do cliente.

CONSULTE TAMÉN

    qtoptions(7)

AUTORES

    Páxina de manual escrita por Lauri Watts <lauri@kde.org>

AUTOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Autor.