Provided by: kde-l10n-gl_17.08.3-0ubuntu5_all bug

NAME

    kbuildsycoca4 - Reconstrui a caché da configuración do sistema.

RESUMO

    kbuildsycoca4 [[--nosignal] | [--noincremental] | [--checkstamps] | [--nocheckfiles] |
           [--global] | [--menutest] | [--track menu-id] | [--help] | [--help-qt] |
           [--help-kde] | [--help-all] | [--author] | [-v, --version] | [--license]]

DESCRICIóN

    kbuidsycoca4, como parte das ferramentas KDE para a liña de ordes garante o funcionamento
    correcto de KDE lendo todos os ficheiros .desktop, .xml e .protocol para construír unha
    base de datos binaria.

    KDE acede a esta base de datos durante o funcionamento para a fornecer información de
    configuración que precise un programa para a súa execución.

    Esta ferramenta é parte de ksycoca4, que significa KDE System Configuration Cache

OPCIóNS

    --nosignal
      Non enviar sinais ás aplicacións para que se actualicen

    --noincremental
      Desactivar a actualización incremental, ler de novo todo

    --checkstamps
      Comprobar os selos de tempo dos ficheiros

    --nocheckfiles
      Desactivar a comprobación dos ficheiros (perigoso)

    --global
      Crear unha base de datos global

    --menutest
      Realizar só unha execución de proba da xeración do menú

    --track menu-id
      Rastrexar o identificador do menú para depuración

    --help
      Mostra axuda acerca das opcións

    --help-qt
      Mostra as opcións específicas de Qt

    --help-kde
      Mostra as opcións específicas de KDE

    --help-all
      Mostra todas as opcións

    --author
      Mostra información de autoría

    -v , --version
      Mostra información da versión

    --license
      Mostra información da licenza

UTILIZACIóN

    O xeito estándar de executar este programa é especificar o seguinte comando na liña de
    ordes kbuidsycoca4

FICHEIROS

    /var/tmp/kde-$USER/ksycoca4
      O cartafol predeterminado onde se gardan os ficheiros de caché.

VARIáBEIS DE CONTORNO

    $KDEDIRS
      Indica que directorios forman parte da instalación de KDE

CONSULTE TAMéN

    kdeinit4

ERROS

    Probabelmente haxa moitísimos erros. Use bugs.kde.org[1] para informar deles.

AUTHOR

    Darian Lanx <content@openprojects.net>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org