Provided by: amule-utils_2.3.2-6_amd64 bug

NÉV

    amulecmd - Szöveges program az aMule "távvezérléséhez"

ÁTTEKINTÉS

    amulecmd [-h <gép>] [-p <port>] [-P <jelszó>] [-f <fájl>] [-q] [-v] [-l <nyelv>] { [-w] |
    [-c <parancs>] }

    amulecmd [--create-config-from=<fájl>]

    amulecmd [--version]

    amulecmd [--help]

LEÍRÁS

    Az amulecmd egy szöveges program az aMule vezérlésére.

    [ -h <gép>, --host=<gép> ]
       A gép, amelyen az aMule fut (alapértelmezés: localhost). A <gép> lehet egy IP cím
       vagy egy DNS név.

    [ -p <port>, --port=<port> ]
       Az aMule távoli elérés portja, amint az a Beállítások->Távoli Elérés panelen
       beállítható (alapértelemzés: 4712).

    [ -P <jelszó>, --password=<jelszó> ]
       A távoli elérés jelszava.

    [ -f <fájl>, --config-file=<fájl> ]
       A megadott konfigurációs fájl használata. Az alapértelmezett konfigurációs fájl:
       ~/.aMule/remote.conf

    [ -q, --quiet ]
       Ne írjon semmit a szabvány kimenetre.

    [ -v, --verbose ]
       Bőbeszédű mód - a hibakeresési üzenetek megjelenítése.

    [ -l <nyelv>, --locale=<nyelv> ]
       Beállítja a program nyelvét. Lásd a MEGJEGYZÉSEK fejezetet a <nyelv> paraméter
       bővebb leírásához.

    [ -w, --write-config ]
       A parancssori paramétereket beírja a konfigurációs fájlba és kilép.

    [ -c <parancs>, --command=<parancs> ]
       Végrehajtja a megadott parancsot, mintha azt a saját parancssorába írtuk volna be,
       majd kilép.

    [ --create-config-from=<fájl> ]
       Konfigurációs  fájl  készítése  a  <fájl> alapján, amely az aMule érvényes
       konfigurációs fájlja kell legyen, majd utána kilép.

    [ -v, --version ]
       Megjeleníti a verziószámot.

    [ -h, --help ]
       Egy rövid használati leírást jelenít meg.

PARANCSOK

    Minden parancs érzéketlen a kis/nagy betűkre.

  Add <eD2k-hivatkozás> | <magnet-hivatkozás>
    Egy eD2k vagy magnet hivatkozást ad a letöltéshez.

    Az eD2k hivatkozás a következő lehet:

     · egy fájl hivatkozás (ed2k://|file|...), ez a letöltési sorhoz lesz hozzáadva;

     · egy kiszolgáló hivatkozás (ed2k://|server|...), ez a kiszolgáló-listához  lesz
      hozzáadva;

     · egy kiszolgáló-lista hivatkozás, mely esetben a listában szereplő összes kiszolgáló a
      kiszolgáló-listához adódik.

    A magnet hivatkozásnak tartalmaznia kell az eD2k hash-t és a fájl hosszát.

  Cancel <hash> | <szám>
    Megszakítja a <hash> vagy <szám> által azonosított letöltést. Az értékek megszerzéséhez
    használd a show parancsot.

  Connect [ kad | ed2k | <ip|név> ]
    Kapcsolódik a hálózathoz.

    A Beállításokban engedélyezett összes hálózathoz kapcsolódik.

    Az opcionális paraméterrel megadható, melyik hálózathoz csatlakozzon. Egy kiszolgáló
    címének IP:Port formában történő megadásával (ahol az IP vagy egy pontozott decimális cím,
    vagy egy feloldható DNS név) az aMule a megadott kiszolgálóhoz fog csatlakozni.

  Disconnect [ ed2k | kad ]
    Leválasztás minden csatlakoztatott hálózatról, vagy csak a megadott hálózatról.

  Download <szám>
    Letölt egy fájlt.

    Meg kell adni egy fájl számát a legutóbbi keresésből. Például: a „download 12” parancs az
    előző keresés eredményei közül a 12-es sorszámú fájlt fogja letölteni.

  Exit
    Leválasztás az amule(d)-ről és kilépés az amulecmd-ből.

  Get <mit>
    Megmutat egy beállítás értéket.

    A <mit> lehetséges értékei:

       BwLimits Sávszélesség határok.

       IPFilter IP-szűrő beállítások.

  Help [ <parancs> ]
    Egy rövid használati leírást jelenít meg. Ha paraméter nélkül hívjuk meg, kilistázza az
    elérhető parancsokat. Ha egy <parancs>-ot is megadunk, rövid leírást ad az adott
    parancsról.

  Pause <hash> | <szám>
    Megállítja a <hash> vagy <szám> által azonosított letöltést. Az értékek megszerzéséhez
    használd a show parancsot.

  Priority <prioritás> <hash> | <szám>
    Beállítja a <hash> vagy <szám> által azonosított letöltés prioritását.

    A <prioritás> lehetséges értékei:

       Auto   Automatikus prioritás.

       High   Magas prioritás.

       Low    Alacsony prioritás.

       Normal  Normál prioritás.

  Progress
    Egy folymatban lévő keresés állapotát jeleníti meg.

  Quit
    Az exit parancs szinonímája.

  Reload <mit>
    A megadott objektum újratöltése.

    A <mit> lehetséges értékei:

       Shared  A megosztott fájlok listájt tölti újra.

       IPFilter Az IP szűrő újratöltése.

  Reset
    Napló újrakezdése.

  Results
    Az utolsó keresés eredményeinek megjelenítése.

  Resume <hash> | <szám>
    Folytatja a <hash> vagy <szám> által azonosított letöltést. Az értékek megszerzéséhez
    használd a show parancsot.

  Search <típus> <kulcsszó>
    Elindít egy keresést a megadott <kulcsszó>-ra. Kötelező megadni a keresés típusát és a
    kulcsszót. Példa: a „search kad amule” parancs egy Kademlia keresést indít az „amule”
    kulcsszóra.

    Elérhető keresés típusok:

       Global  Globális keresést hajt végre.

       Kad    A Kademlia hálózaton keres.

       Local   Lokális keresés.

  Set <mit>
    Egy beállítás érték megváltoztatása.

    A <mit> lehetséges értékei:

       BwLimits Sávszélesség határok beállítása.

       IPFilter IP-szűrő beállításainak módosítása.

  Show <mit>
    Megmutatja a fel- és letöltési sort, a kiszolgáló- és megosztott fájlok listáját.

    A <mit> lehetséges értékei:

       DL    Letöltési lista megjelenítése.

       Log    Napló megjelenítése.

       Servers  Kiszolgálók listájának megjelenítése.

       UL    Feltöltési lista megjelenítése.

  Shutdown
    Leállítja a távoli magot (amule/amuled). Ez egyszersmind a szöveges klienst is leállítja,
    mivel az nemigen használható futó mag nélkül.

  Statistics [ <szám> ]
    A statisztika fa megjelenítése.

    Lehetséges megadni egy számot a 0-255 tartományban, amely megadja az ügyfél-verziók al-fák
    maximális nagyságát. Nulla megadása vagy a szám teljes elhagyása nem korlátoz.

    Példa: a „statistics 5” parancs csak az 5 leggyakoribb ügyfél változatot mutatja minden
    ügyfél típusra.

  Status
    Megjeleníti a kapcsolat állapotát, pillanatnyi fel-/letöltési sebességet, stb.

MEGJEGYZÉSEK

  Elérési utak
    Minden olyan opciónál amely <fájl> paramétert kér, ha a megadott fájl nem tartalmaz
    könyvtár komponenst (vagyis tisztán csak egy fájlnév), akkor azt az aMule konfigurációs
    könyvtárában (~/.aMule) fogja keresni.

  Nyelvek
    A   -l   opció   <nyelv>   paramétere   a   következőképpen   adható  meg:
    nyelv[_TERÜLET][.kódolás][@módosító], ahol nyelv az elsődleges nyelv,  TERÜLET  egy
    nyelvváltozat/terület kódja, kódolás a karakterkészlet kódja és a módosító „lehetővé
    teszi, hogy a felhasználó kiválasszon egy meghatározott esetet a helyi jellemzők adataiból
    egyetlen kategórián belül”.

    Például a következő értékek mind érvényesek:
       de
       de_DE
       de_DE.iso88591
       de_DE@euro
       de_DE.iso88591@euro

    Habár a fentieket mind elfogadja a program, mint érvényes nyelvmeghatározást, a kódolás és
    módosító még nem használt.

    Ráadásként a fenti formátumhoz, megadható akár egy nyelv teljes angol megnevezése is, így
    például a -l german szintén érvényes és egyenértékű a -l de_DE megadással.

    Ha sem a konfigurációs fájlban, sem a parancssorban nincs megadva a nyelv, akkor a
    rendszer alapértelmezett nyelvét fogja használni.

FÁJLOK

    ~/.aMule/remote.conf

PÉLDA

    Tipikusan az amulecmd-t először a következőképpen indítjuk:

    amulecmd -h gépnév -p EC-port -P EC-jelszó -w

    vagy

    amulecmd --create-config-from=/home/felhasználónév/.aMule/amule.conf

    Ez elmenti a beállításokat a $HOME/.aMule/remote.conf fájlba, hogy később már csak ezt
    kelljen írni:

    amulecmd

    Természetesen nem kötelező ezt a példát követni.

HIBÁK JELENTÉSE

    A  hibákat  kérjük vagy a fórumon (http://forum.amule.org/), vagy a hibakövetőben
    (http://bugs.amule.org/) jelentsék. Hibákról kérjük ne írjanak levelet (e-mail-t) se a
    levelezési listára, se közvetlenül valamelyik fejlesztőnek.

COPYRIGHT

    Az aMule és az összes hozzá tartozó segédprogram a GNU General Public License védelme
    alatt áll.

LÁSD MÉG

    amule(1), amuled(1)

SZERZŐ

    Ezt a kézikönyv lapot Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de> írta.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Dévai Tamás <gonosztopi@amule.org>