Provided by: manpages-hu_20010119-6_all bug

NÉV

    chown - fájlok felhasználói és csoport tulajdonosának megváltoztatása

ÁTTEKINTÉS

    chown [options] user[:group] file...

    POSIX opciók: [-R] [--]

    GNU opciók (legrövidebb forma): [-cfhvR] [--dereference] [--reference=rfile] [--help]
    [--version] [--]

LEÍRÁS

    A chown a felhasználói és/vagy csoport tulajdonost változtatja meg a megadott fájlokra, az
    első  nem-opció paraméter szerint, amelyet a következőképpen értelmez: ha csak a
    felhasználói név (vagy az ennek megfelelő számmal reprezentált azonosító) van megadva,
    akkor ez a felhasználó lesz a fájlok tulajdonosa, de a csoport tulajdonos nem változik. Ha
    a felhasználói nevet egy kettősponttal vagy ponttal elválasztva egy csoportnév követi
    (vagy a neki megfelelő számmal reprezentált azonosító) és közöttük nincs szóköz, akkor a
    csoport tulajdonos is megváltozik.

GNU RÉSZLETEK

    A GNU verzió megengedi a pont használatát a kettőspont helyett (a BSD-t követve). [Ezt a
    POSIX nem engedte meg, mivel a pont egy szabályos karakter egy felhasználói névben]. Ha a
    felhasználói nevet egy pont vagy kettőspont követi, de csoportnév nem, a felhasználó válik
    a fájlok tulajdonosává és a felhasználó csoportja lesz a fájl csoport tulajdonosa.
    Amennyiben egy pont vagy kettőspont, és a csoport van megadva, de a felhasználó nem, akkor
    csak a csoport tulajdonos változik; ekkor a chown a chgrp paranccsal egyenértékű.

POSIX OPCIÓK

    -R   Rekurzívan változtatja meg a könytárak és tartalmuk tulajdonosát.

    --   Opciólista lezárása.

GNU OPCIÓK

    -c, --changes Kiírja azoknak a fájloknak a neveit, amelyek tulajdonosai megváltoztak.

    -f, --silent, --quiet
       Nem ír ki hibaüzenetet abban az esetben, ha egy fájl tulajdonosait nem tudja
       megváltoztatni.

    -h, --no-dereference
       Magukon a szimbolikus linkeken végez műveletet ahelyett, amire mutatnak.  Csak
       akkor használható, ha a lchown rendszerhívás létezik.

    -v, --verbose
       Kiírja a fájlok neveit, amelyek tulajdonosait megpróbálja megváltoztatni.

    -R, --recursive
       Rekurzívan keresi a fájlokat a könyvtárakban.

    --dereference
       A szimbolikus link által mutatott fájl tulajdonosát változtatja meg ahelyett, hogy
       magát a linket manipulálná. (Újdonság a fileutils-4.0 csomagban.)

    --reference= rfile
       (Újdonság a fileutils 4.0 csomagban.)  A file tulajdonosát az rfile  -lal
       megegyezőre állítja.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

    --help Rövid használati utasítást ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       Kiírja a program verzióját a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --   Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

    A LANG, LC_ALL, LC_CTYPE és LC_MESSAGES változók a szokásos jelentéssel bírnak.

MEGFELELÉS

    A POSIX 1003.2 nem engedi meg a pont, mint elválasztó jel használatát a felhasználói és a
    csoportnév között.

MEGJEGYZÉSEK

    Ez a kézikönyvoldal a chown azon verzióját írja le, amely a fileutils-4.0 csomagban
    található; más változatok némileg eltérhetnek. Javításokat, bővítéseket a <aeb@cwi.nl>
    címre lehet küldeni (angolul).  A programhibákat (szintén angolul) a  <fileutils-
    bugs@gnu.ai.mit.edu> címre lehet jelenteni.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Kulcsár Gábor <medve@iku.omikk.hu>
    Magyari Miklós <magyari@freemail.hu>