Provided by: manpages-hu_20010119-6_all bug

NÉV

    id - kiírja a valóságos és effektív UID-eket és GID-eket

ÁTTEKINTÉS

    id  [-gnruG]  [--group] [--name] [--real] [--user] [--groups] [--help] [--version]
    [username]

LEÍRÁS

    Ezt a dokumentációt a továbbiakban nem tartjuk karban, így pontatlan vagy hiányos lehet. A
    Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap az id GNU változatát írja le. Az id információt szolgáltat az adott
    felhasználóról, vagy arról aki a programot futtatja, ha felhasználó nincs megadva.
    Alapértelmezésben a valódi felhasználói ID-t írja ki, a valódi csoport ID-t, az effektív
    felhasználói ID-t, ha az különbözik a valódi felhasználói ID-től, az effektív csoport ID-
    t, ha az különbözik a valódi csoport ID-től, és a kiegészítő csoportok ID-it. A parancs
    ezeket a paramétereket egy sorban, egymás után írja ki, zárójelben megadva a felhasználó,
    illetve a csoport nevét.

    Az alábbi opciókkal az id képes a fenti információk egy részének a megjelenítésére is.

  OPCIÓK
    -g, --group
       Csak a csoport ID-jét írja ki.

    -G, --groups
       Csak a kiegészítő csoportok ID-it írja ki.

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre és kilép.

    -n, --name
       A nevet jeleníti meg az ID helyet. Szükséges az -u, -g, vagy -G paraméter.

    -r, --real
       A valódi felhasználói vagy csoport ID-t jeleníti meg az effektív helyett.
       Szükséges -u, -g, vagy -G paraméter.

    -u, --user
       Csak a felhasználó ID-jét jeleníti meg.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre és kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Ámon Tamás <sajt@erba.hu>