Provided by: login_4.5-1.1ubuntu4_amd64 bug

NÉV

    login - Új kapcsolat felvétele a rendszerrel (bejelentkezés)

ÁTTEKINTÉS

    login [felhasználónév [környezetiváltozók]]

LEÍRÁS

    A login programot a rendszerbe való belépésre használjuk. Általában nem közvetlenül
    használjuk, hanem automatikusan meghívásra kerül, amikor a login: promptra válaszként
    beírjuk a felhasználónevünket. A login a shell szempontjából különleges kezelésű lehet és
    előfordulhat, hogy nem hívható meg alfolyamatként. Tipikus példa erre, amikor a login
    parancsot a shell exec login -ként értelmezi, tehát az új bejelentkezés előtt az
    aktuálisból való kilépésre készteti a felhasználót. Ha nem login shellből próbáljuk meg a
    login parancsot végrehajtani, hibaüzenetet kapunk.

    Ezután a jelszavunkat kell megadnunk. A beírt karakterek nem jelennek meg a képernyőn,
    megelőzvén a 'leskelődést'. Ha többször hibás jelszót adunk meg, a login kilép, és a
    kapcsolat megszakad.

    Ha a jelszavunk érvényességi ideje korlátozott, a rendszer továbblépés előtt felszólíthat
    a jelszó megváltoztatására. Ez azt jelenti, hogy a jelszavunk lejárt, nem érvényes, vagy
    hamarosan le fog járni. A régi jelszavunkat is esetleg meg kell adni ellenőrzésképpen,
    majd az általunk választott új jelszót. A témában lásd: passwd (1)

    Sikeres bejelentkezés után néhány rendszerüzenetet kapunk, és a postaládánk állapotáról
    némi visszajelszést. A rendszerüzenetfájl (/etc/motd) kiíratását letilthatjuk egy 0 byte
    hosszúságú .hushlogin file létrehozásával a login könyvtárunkban. A posta állapotától
    függően a következő üzenetek valamelyikét kapjuk: "You have new mail." (Új levél van),
    "You have mail." (Levél van), vagy "No Mail." (Nincs levél).

    A felhasználói- (UID) és a csoportazonosítónk (GID) beállításra kerül az /etc/passwd
    alapján. A $HOME, $SHELL, $PATH, $LOGNAME és a $MAIL környezeti változók beállításra
    kerülnek a passwd adatbázis megfelelő mezői alapján.  Az ulimit, umask és a nice is
    értéket kaphat a GECOS mező tartalma alapján.

    Néhány rendszeren a $TERM változó is értéket kap, miként az a /etc/ttytype-ban meg van
    írva.

    Végrehajtódhat a parancsértelmezőnk inicializációs scriptje is. Ez ügyben lásd a megfelelő
    kézikönyv-oldalt.

FIGYELMEZTETÉSEK

    A login ezen verziója sok fordítási opcióval rendelkezik, bár csak néhány közülük az, ami
    használatban lehet egyes speciális gépeken.

    A fájlok elhelyezkedése a rendszerkonfigurációk különbözőségéből adódóan változhat.

FÁJLOK

    /var/run/utmp - az aktuális bejelentkezések listája
    /var/log/wtmp - az előző (eddigi) bejelentkezések listája
    /etc/passwd - felhasználói account-okra vonatkozó információk
    /etc/shadow - titkosított jelszavak és érvényességi idő-információk
    /etc/motd - rendszerüzenet file
    /etc/nologin - nem-root felhasználók belépésének tiltása
    /etc/ttytype - termináltípusok listája
    $HOME/.hushlogin - korlátozza a rendszerüzenetek megjelenítését

LÁSD MÉG

    getty(8), mail(1), passwd(1), sh(1), su(1), passwd(5), nologin(5)

SZERZŐ

    Julianne Frances Haugh (jfh@bga.com)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Niedermayer Miklós <mico@musician.org>

                                             LOGIN(1)