Provided by: manpages-hu_20010119-6_all bug

NÉV

    md5sum - kiszámítja és ellenőrzi az MD5 üzenet kivonatot

ÁTTEKINTÉS

    md5sum  [-bhtvV]  [-c  file]  [-s[string]]  [--binary]  [--check=file]  [--help]
    [--string[=string]] [--text] [--verbose] [--version] [file...]

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A
    Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv oldal az md5sum programnak a GNU változatát dokumentálja. Az md5sum
    létrehoz minden bemeneti állományhoz egy 128-bites "újlenyomatot" vagy "üzenet kivonatot"
    vagy ellenőrzi egy előző futás eredményét és eldönti, hogy a két üzenet kivonat
    megegyezik-e (tehát a fájlok nem változtak).

OPCIÓK

    -b, --binary
       Minden bemeneti fájlt binárisnak tekint. Alap esetben a UN*X rendszerek nem tesznek
       különbséget a bináris és szöveg fájlok között, de más rendszerek esetében más a
       szövegek külső és belső ábrázolása (különösen a "sor vége" karakterek esetében).

    -c, --check=file
       a file az md5sum egy előző futásának eredménye kell legyen.  A fájlnak minden
       sorában megtalálható az MD5 ellenőrző száma, egy bináris/szöveg állapotjelző és egy
       fájlnév. Az adott fájlt a program megpróbálja megnyitni (minden lehetséges relatív
       elérési útvonallal) majd kiszámolja az üzenet kivonatot. Ha ez valamelyik sornál
       nem egyezik meg a régebben számított értékkel, úgy a program az ellenőrzést a
       problémás sorra sikertelennek tekinti (és folytatja a következő sorral).

    -h --help
       Használati utasítást ír ki, majd kilép.

    -s, --string=string
       Az üzenet kivonatot nem egy fájlra számolja a program, hanem a /fIsrting/fP
       paraméterben megadott karakterláncra. Az eredmény pontosan ugyanaz, mintha egy
       kizárólag a /fIstring/fP karakterláncot tartalmazó fájlra futtattuk volna le az
       md5sumot.

    -t, --text
       Minden bemeneti fájlt szöveg fájlnak tekint. Ez a --binary ellentett opciója.

    -v, --verbose
       Bőbeszédű információt ír ki a folyamatról.

    -V, --version
       Információt ír ki a program verziójáról a szabványos kimenetre, majd kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Kovács Emese <emese@eik.bme.hu>